Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε χθες το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εκπροσώπου του δημοσίου, προσεπικαλώντας την Γενική Τεχνική ΑΕ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άσκησε εναντίον του Λιμενικού Ταμείου την από 18 Μαρτίου 2017 ανακοπή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ζητούσε την ακύρωση της με αριθμ. 173/2-3-2017 αρνητικής δήλωσής του ως τρίτου επί της με αριθμό πρωτ. 10782/2017 αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του ως τρίτου για λογαριασμό της Γενικής Τεχνικής.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη με αριθμό πρωτ. 10782/2017 αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του Λιμενικού Ταμείου ως τρίτου για λογαριασμό της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας, ζητούσε να της καταβάλει το ποσό των 434.568,66 ευρώ που της όφειλε η προσεπικαλούμενη εταιρεία επειδή με την με αριθμό Α1332/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά το Λιμενικό Ταμείο Νότιας υποχρεώνεται να καταβάλει στην Γενική Τεχνική το ποσό των 1.054.899,42 ευρώ.
Το Λιμενικό Ταμείο με την αρνητική δήλωσή του επί της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του ως τρίτου δεν αποδέχθηκε την κατάσχεση επειδή στο κατασχετήριο δεν αναφερόταν η τελεσιδικία της απόφασης και η έννομη σχέση του με την οφειλέτρια εταιρεία, ενώ επίσης η οποιαδήποτε πληρωμή προς την οφειλέτρια του Δημοσίου, είτε δυνάμει δικαστικής απόφασης είτε δυνάμει άλλου τίτλου, δεν θα γινόταν από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου αλλά από επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συζητήθηκε και ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Ρόδου για την ακύρωση διαταγής πληρωμής «μαμούθ», που εξέδωσε εις βάρος του η εταιρεία Γενική Τεχνική.
Η επίμαχη διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί σε μια προσπάθεια της εταιρείας να πληρωθεί τις οφειλές της από εκτέλεση έργου μέσω της διαδικασίας επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων, που όμως δεν συμπεριλήφθηκε.
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου άσκησε κατά του Δήμου Ρόδου και κοινοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αγωγή του, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί να του καταβάλει ποσό συνολικού κεφαλαίου 1.131.346,85 ευρώ νομιμότοκα, και την δικαστική δαπάνη.
Το παραπάνω ποσό διεκδικεί το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., δυνάμει της συμβάσεως 821/25-2-2005 δημοσίου έργου που συνήψε με την εταιρεία «Γενική Τεχνική Α.Ε.» επί αντίστοιχης από 22-2-2005 προγραμματικής σύμβασης, που συνήψε με το Δήμο Ρόδου, άλλως δυνάμει αδικαιολόγητου πλουτισμού και σύμφωνα ακόμη με την υπ’αρ. 459/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε να καταβάλει στη «Γενική Τεχνική Α.Ε» το παραπάνω ποσό.
Ειδικότερα η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με αίτηση της παραπάνω εταιρείας και με τίτλους 9 τιμολόγια της εταιρείας (1-9/2013) και 9 αντίστοιχες εντολές πληρωμής του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..
Ελήφθη υπόψιν μεταξύ άλλων η 13η εντολή, για την εκτέλεση των έργων «επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του τουριστικού λιμένα Ρόδου» ποσού 768.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’αρ. 821/25-5-2005 σύμβαση εκτέλεσης μεταξύ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και της «Γενικής Τεχνικής Α.Ε», η οποία συνήφθη στα πλαίσια της από 22-2-2005 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου, ως φορέα χρηματοδότησης και Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως φορέα εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου.
Στις 10-12-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ρόδου η υπ’αρ. 814/2014 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από 9-12-2014 αίτηση της τεχνικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Η διαταγή πληρωμής διατάσσει το Δήμο Ρόδου να πληρώσει στην παραπάνω εταιρεία 1.142.659,85 ευρώ νομιμότοκα με νόμιμο τόκο υπερημερίας, μετά την έκδοση εκάστου τιμολογίου, μέχρι εξόφλησης, και 22.853,18 ευρώ δικαστική δαπάνη λόγω εκχώρησης προς την εταιρεία της απαίτησης που έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) κατά του Δήμου Ρόδου.
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών διατείνεται ότι οι συγκεκριμένες αξιώσεις του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κατά του Δήμου Ρόδου (δυνάμει της 22-2-2005 μεταξύ τους προγραμματικής σύμβασης) δεν είναι καταχωρημένες δημοσιολογιστικά στις υποχρεώσεις του Δήμου Ρόδου, υφίσταται ζήτημα παραγραφής λόγω του χρόνου που παρήλθε και τέλος ότι θα πρέπει να εξετασθεί το βάσιμο των αιτούμενων τόκων υπερημερίας.
Το όλο ζήτημα έχει κι άλλες παραμέτρους, που εξετάζονται, όπως πληροφορία που θέλει τη συγκεκριμένη οφειλή να έχει εκχωρηθεί από τον εργολάβο σε τράπεζα.
Ο Δήμος Ρόδου εστράφη μάλιστα με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας το ίδιο ποσό υποστηρίζοντας ότι αποτελεί υποχρέωση του ΕΟΤ να το καταβάλει.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ