Τα πάνω-κάτω στη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της Ρόδου φέρνει το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους.
Το χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει δοθεί στους Δήμους για να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα είναι στενό, καθώς μέχρι τις 31-07-2018 θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές προδιαγραφές ως προς την επικινδυνότητα των κτηρίων και την καταλληλότητα της χρήσης τους.
Για το Δήμο Ρόδου, αυτό αποτελεί μια μεγάλη σπακοζεφαλιά, καθώς τα περισσότερα από τα κτήρια στα οποία στεγάζονται παιδικοί σταθμοί είναι παλαιά (νεοκλασικά) και είναι αδύνατον να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, με τα νέα σύγχρονα κτήρια που έχουν υψηλά standards.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δ», η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου έχει ολοκληρώσει την αυτοψία και την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για οκτώ από τους 16 συνολικά παιδικούς σταθμούς (εκτός εκείνων που ανήκουν σε ΑΜΚΕ και ΔΟΠ) και μέχρι τις 31 Ιουλίου, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τους υπόλοιπους οκτώ.
Οπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, από τις αυτοψίες που έγιναν στους οκτώ δημοτικούς παιδικούς σταθμούς προκύπτει ότι υπάρχουν προϋποθέσεις μη επικινδυνότητας των κτηρίων και καταλληλότητας χρήσης, αρκεί όμως να γίνει μια σειρά από πολλές παρεμβάσεις στα εν λόγω κτήρια.
Αφού γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές που εμπίπτουν στην πρώτη φάση των νέων προδιαγραφών, τότε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής θα μπορεί να εκδώσει τις νέες άδειες λειτουργίας και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις και για τις υπόλοιπες φάσεις, που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 99 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 141 Τεύχος Α στις 28 Σεπτεμβρίου 2017) με το οποίο καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων.
Παράλληλα θα πρέπει να οριστεί εκ νέου η δυναμικότητα της κάθε δομής που σημαίνει ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των παιδιών ανά παιδικό σταθμό, αφού πλέον θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια για τον αριθμό φιλοξενίας των παιδιών, γεγονός που σημαίνει ότι με τα νέα κριτήρια οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Ρόδου θα φιλοξενούν λιγότερα παιδιά.
Ο χρονικός ορίζοντας για την πλήρη συμμόρφωση φτάνει ως και το 2022. Η μεταβατική περίοδος αφορά σε μια χρονική βεντάλια από έναν χρόνο έως πέντε χρόνια για την εφαρμογή των νέων προϋποθέσεων λειτουργίας. Πάντως, επιβάλλεται μέχρι τις 31-07-2018 να έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές προδιαγραφές ως προς την επικινδυνότητα του κτηρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του γι αυτό και στο Δήμο Ρόδου τρέχουν για να προλάβουν τις προθεσμίες. Πέραν τούτου, στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών που ήδη λειτουργούν, δίνεται περιθώριο δυο ετών για να πραγματοποιηθεί συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού και προβλέπεται ορίζοντας πενταετίας για την πλήρη συμμόρφωση των δομών, προκειμένου να υλοποιήσουν τις κατάλληλες κτιριακές προσαρμογές.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Στο Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αριθμ. Φύλλου 141/28.9.2017) δίνονται αναλυτικά σε πίνακα οι προδιαγραφές για τους χώρους και τις καθαρές επιφάνειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του σταθμού -αποτελούν τις ελάχιστες καθαρές επιτρεπόμενες επιφάνειες και περιλαμβάνουν κτιριολογικά προγράμματα: α) βρεφικού σταθμού δυναμικότητας 10 βρεφών, β) παιδικού σταθμού δυναμικότητας 15 νηπίων και γ) βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 15 νηπίων.
Κάθε Μονάδα μπορεί να φιλοξενεί μόνο βρέφη ή μόνο νήπια ή βρέφη και νήπια μαζί.
Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στους χώρους του σταθμού, εξασφαλίζεται με ειδικές διατάξεις. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
-Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες στους χώρους του σταθμού που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες.
-Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκατοστών και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1.50 μ. τουλάχιστον.
-Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με μπάρες ή κιγκλιδώματα μέχρι τουλάχιστον 1,50 μ. ύψος, με κενά μικρότερα των 12 εκατοστών, ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη και να φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήμανση.
– Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφώνονται χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1.50 μ..
– Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις / κατασκευές (μπάρες-κιγκλιδώματα κ.λπ.), οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ..
Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος μετά το πέρας της πενταετίας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθμού.
Οι αλλαγές για να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες δημοτικές δομές προσχολικής ηλικίας χρειάζονται σημαντικά ποσά. Αλλιώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέες προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσουν είτε στην ενίσχυση των ιδιωτικών είτε στην διαμόρφωση κλίματος για αύξηση οικονομικού αντιτίμου από γονείς προς εξασφάλιση θέσης σε καλούς δημοτικούς σταθμούς.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ