Αθλητικά

Οι διασυλλογικοί αγώνες τετράθλου Κ14

Από την Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου προκηρύσσονται οι Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14. Οι αγώνες περιλαμβάνουν τρεις αγώνες ”Τετράθλων”. Μάλιστα, έγινε γνωστή η προκήρυξη των αγώνων, που παρουσιάζουν και φέτος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναλυτικά:

1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα σωματεία της Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με απεριόριστο αριθμό αθλητών – αθλητριών από  κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση φυσικά ότι για τους συμμετέχοντες αθλητές – αθλήτριες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
2) ΕΤΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 – 2007.
3)  ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΤΡΑΘΛΩΝ:
α) Περιλαμβάνει ΤΡΕΙΣ (3) αγώνες  «ΤΕΤΡΑΘΛΩΝ».
β) Αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στα ΤΕΤΡΑΘΛΑ:
Δρόμοι: 60μ  – 60 εμπ. – 1.200μ
Άλματα: Ύψος – Μήκος
Ρίψεις: Σφαιροβολία (3κ) – Μπαλάκι ή  Vortex
γ) Τα τέτραθλα  χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και θα διεξάγεται ένα τέτραθλο κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι μέσα στην αγωνιστική χρονιά θα διεξαχθούν και οι τρεις παρακάτω κατηγορίες τετράθλου:
– Δρομικό
– Ριπτικό
– Αλτικό
4) Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΘΛΩΝ:
ΔΡΟΜΙΚΟ: 60μ – 1.200μ – Μήκος – Μπαλάκι ή  Vortex
ΡΙΠΤΙΚΟ: 60μ  – Μήκος – Σφαιροβολία – Μπαλάκι ή  Vortex
ΑΛΤΙΚΟ: 60μ Εμπ – Ύψος – Μήκος – Σφαιροβολία
5) Ημερομηνίες διεξαγωγής και τόποι διεξαγωγής:
Α΄ Αγώνας: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ (ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ)  ΡΟΔΟΣ  ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11:00
30 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΛΕΡΟΥ – ΠΑΤΜΟΥ) ΚΩΣ
Β΄Αγώνας: 18 ΜΑΪΟΥ(ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ)  ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:30
18 ΜΑΙΟΥ(ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΛΕΡΟΥ – ΠΑΤΜΟΥ) ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Γ΄ Αγώνας: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ)  ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00
1 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΛΕΡΟΥ – ΠΑΤΜΟΥ) ΚΩΣ
6) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Α ΑΓΩΝΑΣ:
Βαθμολογείται – αξιολογείται το κάθε σωματείο σύμφωνα με τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετέχει με  5 – 9 αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑ (10) βαθμούς, εάν συμμετέχει  με 10 – 14  αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 15 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.
Β΄ΑΓΩΝΑΣ:
Βαθμολογείται – αξιολογείται το κάθε σωματείο σύμφωνα με τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετέχει με  5 – 9 αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑ (10) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 10 – 14  αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 15 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.
Γ΄ΑΓΩΝΑΣ:
Βαθμολογείται – αξιολογείται το κάθε σωματείο σύμφωνα με τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετέχει με  5 – 9 αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑ (10) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 10 – 14  αθλητές – τριες συνολικά.
Με ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 15 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Κ14
ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   ΕΙΝΑΙ:
Α ΑΓΩΝΑΣ:  15  Βαθμοί
Β΄ ΑΓΩΝΑΣ:  15  Βαθμοί
Γ΄ΑΓΩΝΑΣ:   15  Βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ= 45  Βαθμοί
7)ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
α)Οι επιδόσεις των αθλητών – τριών βαθμολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 10 μέχρι 110 βαθμούς.
β)Βραβεύονται οι ΕΞΙ πρώτοι νικητές και οι ΕΞΙ πρώτες νικήτριες της συνολικής  κατάταξης κάθε τετράθλου.
8)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ  ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
α)Αγωνιστική βαθμολογία ομαδικής κατάταξης και ομαδική απονομή επάθλων σωματείων για κάθε κατηγορία, αφού τα ΤΕΤΡΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζονται και ως ομαδικό αγώνισμα. Δηλαδή μία ομαδική κατάταξη και απονομή για τους ΠΠ Β΄ και μία ομαδική κατάταξη και απονομή για τις ΠΚ Β΄, σε κάθε αγωνιστική ημέρα.
β)Για να βαθμολογηθεί (αγωνιστική βαθμολογία) ένα σωματείο και να υπολογιστεί στην ομαδική κατάταξη και απονομή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης  κατηγορίας.
γ)Για τον υπολογισμό της συνολικής αγωνιστικής  βαθμολογίας κάθε σωματείου (με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη) προστίθενται οι βαθμοί επίδοσης των δέκα (10)  καλύτερων αθλητών και αθλητριών του σε κάθε κατηγορία.
δ)Σύμφωνα με την παραπάνω συνολική βαθμολογία γίνεται η κατάταξη των σωματείων και η απονομή των επάθλων στα ΕΞΙ  πρώτα σωματεία για κάθε κατηγορία.
π.χ. Έχει  στην τελική κατάταξη  4 ΠΠ Β΄ = Δεν  βαθμολογείται.
Έχει στην τελική κατάταξη 5 ΠΠ Β΄ και 3 ΠΚ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 5 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί  την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στους ΠΠ Β΄. Στις ΠΚ Β΄ δεν βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.
Έχει στην τελική κατάταξη 9 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 9 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στους ΠΠ Β΄.
Έχει στην τελική κατάταξη 10 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στους ΠΠ Β΄.
Έχει στην τελική κατάταξη 15 ΠΚ Β΄ και 3 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στις ΠΚ Β΄. Στους ΠΠ Β΄ δεν βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλητές.
Προσοχή: Η αγωνιστική βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για την κατάταξη των σωματείων και την ομαδική απονομή των επάθλων. Δεν έχει σχέση με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωματείων.
9)ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
α)Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία – Μπαλάκι ή Vortex: Οι αθλητές – αθλήτριες θα πραγματοποιούν  ΔΥΟ (2) προσπάθειες.
β)Στο Άλμα σε Ύψος οι αθλητές – αθλήτριες θα ολοκληρώνουν τον αγώνα  τους μετά από ΤΡΕΙΣ (3)  συνολικά αποτυχημένες (άκυρες) προσπάθειες, ανεξάρτητα εάν είναι συνεχόμενες ή όχι.
γ)60 εμπ. ΠΠ Β΄: (0,76) – 12,00 – 7,50 – 10,50
60 Εμπ. ΠΚ Β΄: (0,76) – 12,00 – 7,00 – 13,00
Σφαίρα: 3κ.  – Μπαλάκι: 200 γρ. – Vortex: 130 γρ.
δ)Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF 2018 – 2019 και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα που αναφέρονται στα σύνθετα αγωνίσματα.
10)ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΔΕΝ ΘΑ  ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.
11)ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις  συμμετοχής  των  αθλητών – τριών θα  υποβάλλονται στο email technicaldirector.segasdod@gmail.com το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη της εβδομάδας που διεξάγεται ο κάθε αγώνας και ώρα 17:00.
α)Τετάρτη 27 Μαρτίου.
β)Τετάρτη 15 Μαϊου.
γ)Τετάρτη 29 Μαίου.
Μετά την  παρέλευση  των συγκεκριμένων προθεσμιών  δεν θα  επιτρέπεται  καμία αλλαγή  και  για  κανένα  λόγο. Οι  αθλητές – τριες  πρέπει  να  οριστικοποιούν  τη συμμετοχή  τους  με αυτοπρόσωπη  παρουσία  στη  γραμματεία  των  αγώνων 45΄  λεπτά  πριν από τη  διεξαγωγή  του πρώτου κατά σειρά αγωνίσματός  τους.
Στις δηλώσεις  συμμετοχής  των  συλλόγων  προς  τους  οργανωτές, πρέπει να  αναφέρεται για κάθε αθλητή –τρια: τα αγωνίσματα που θα συμμετέχει, το  ονοματεπώνυμο, το  έτος  γέννησης και ο  αριθμός  δελτίου εγγραφής  στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Τις δηλώσεις  πρέπει  να  υπογράφουν  ο Πρόεδρος  και  ο Γεν. Γραμ- ματέας του  σωματείου.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων πρέπει να έχουν μαζί τους τα αθλητικά δελτία και τις ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ των αθλητών – τριών  για να τα παραδώσουν στη γραμματεία των αγώνων.
Σε αντίθετη  περίπτωση, ΔΕΝ  ΘΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΗ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των  αθλητών – τριών  του  σωματείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τη συμμετοχή στους διασυλλογικούς αγώνες απαιτείται υποβολή δήλωσης  συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους της Κεντρικής και Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
12)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ :
Α)Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή ή το αθλητικό τους δελτίο είναι θεωρημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
Μετά την από 24/12/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι 31/07/2019, οι αθλητές-τριες θα δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με τα παρακάτω:
1).Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
2).Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την  Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
3). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στη πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της.
Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή, από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία  της ιατρικής θεώρησης
► Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και τις κάρτες υγείας των αθλητών και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή ο  οποίος δεν  έχει πιστοποίηση υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β)  Θα διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων. Γι’ αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου