Τοπικές Ειδήσεις

Απίστευτη υπόθεση πλαστογραφίας με «θύματα» την Εμπορική Τράπεζα και ιδιωτική εταιρεία

Μια απίστευτη υπόθεση πλαστογραφίας πρόκειται να απασχολήσει την προγραμματισμένη για την 8η Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω εχουν παραπεμφθεί ενώπιον του κακουργιοδικείου ένας 48χρονος κάτοικος Κω για το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, μία 50χρονη τραπεζική υπάλληλος για το αδίκημα της συνέργειας σε πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, μία 55χρονη τραπεζική υπάλληλος για τα αδικήματα της συνέργειας σε πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και της ψευδούς κατάθεσης και ένας 58χρονος κάτοικος Κω για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Ειδικότερα, ο πρώτος κατηγορούμενος το 1996 είχε συστήσει στην Κω ομόρρυθμη εταιρεία με τον έναν εκ των εγκαλούντων.
Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας συνήφθη το 1999 μεταξύ της Τράπεζας και της ομόρρυθμης εταιρείας ως πιστούχου καθώς και των ομορρύθμων εταίρων ως εγγυητών σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με πίστωση ποσού περίπου 38.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον εγκαλούντα το 2010 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κω η οποία στηρίχθηκε στην σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού καθώς και σε 6 αυξητικές συμβάσεις μολονότι δεν έθεσε την υπογραφή του σε δύο από αυτές. Το χρεωστικό κατάλοιπο της οφειλής που προέκυψε μετά το οριστικό κλείσιμο και την καταγγελία της σύμβασης πίστωσης ανήλθε περίπου σε 322.000 ευρώ, το οποίο ο πρώτος κατηγορούμενος ωφελήθηκε από την δημιουργία συμβατικής υποχρέωσης για τον εγκαλούντα καθιστώντας τον υπεύθυνο για την πληρωμή της οφειλής βάζοντας την υπογραφή του επί των αυξητικών πράξεων της πίστωσης την οποία σε αντίθετη περίπτωση θα όφειλε να εξοφλήσει ως μοναδικός ενεχόμενος, εγγυητής με την ατομική του περιουσία, καθώς η πιστούχος εταιρεία δεν τήρησε τους όρους της σύμβασης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κω απεφάνθη να παραπεμφθεί ο 48χρονος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου προκειμένου να δικαστεί ως υπαίτιος του ό,τι στο κατάστημα της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην Κω κατάρτισε εξ υπαρχής πλαστό έγγραφο θέτοντας κατ’ απομίμηση την υπογραφή του συνεταίρου του χωρίς τη συναίνεση, έγκριση, εντολή του και εν αγνοία του, οποίος φέρεται αναληθώς ως συμβαλλόμενος στα κάτωθι ιδιωτικά συμφωνητικά, με την ιδιότητα του εγγυητή και ομόρρυθμου μέλους, στην πραγματικότητα όμως δεν εμφανίστηκε για τη σύναψη ούτε υπέγραψε την 25η-07-2006 και την 28η-01-2008 τις πράξεις μεταβολής πίστωσης μετά της συνημμένης δήλωσης εγγυητή με ανοικτό λογαριασμό της που συνήφθη ανάμεσα στην ομόρρυθμη εταιρεία ως πιστούχο και την Τράπεζα ως παρέχουσα πίστωση με την οποία αυξάνεται η χορηγούμενη πίστωση στο ύψος των 450.000 ευρώ με την πρώτη και στο ύψος των 600.000 ευρώ με τη δεύτερη, έθεσε κατ’ απομίμηση την υπογραφή του εγκαλούντος στην αντίστοιχη θέση ως ομόρρυθμου μέλους και εγγυητή. Εν συνεχεία τις προαναφερθείσες πράξεις μεταβολής ύψους πίστωσης τις χρησιμοποίησε εν γνώσει της πλαστότητας αυτών παραδίδοντάς τες στους αρμόδιους υπαλλήλους της Τράπεζας προκειμένου να επισυναφθούν στην αρχική σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με σκοπό να παραπλανήσει την Τράπεζα νομίμως εκπροσωπουμένης δια των υπαλλήλων της περί του ό,τι αφενός ο εγκαλών είχε θέσει τη γνήσια υπογραφή του στις αυξητικές πράξεις εγκρίνοντας το περιεχόμενό τους αφετέρου ότι ο εγκαλών συμβλήθηκε με τη βούλησή του ως εγγυητής και ομόρρυθμο μέλος για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων της πιστούχου εταιρείας μέχρι του τελικού ποσού της πίστωσης που ανήλθε σε 600.000 ευρώ. Κατέστησε με τον τρόπο αυτό υπεύθυνο για την πληρωμή της οφειλής από τη σύμβαση πίστωσης τον εγκαλούντα βλάπτοντας την περιουσία της Τράπεζας και του έτερου ομόρρυθμου εταίρου-εγγυητή κατά το ποσό των οφειλής-χρεωστικού καταλοίπου των 322.127,78 ευρώ που γεννήθηκε μετά το κλείσιμο του λογαριασμού και την καταγγελία της σύμβασης πίστωσης, το οποίο αντίστοιχα ο πρώτος κατηγορούμενος ωφελήθηκε καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα όφειλε να εξοφλήσει ο ίδιος ως μοναδικός ενεχόμενος, εγγυητής με την ατομική του περιουσία.
Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορούμενη, αμφότερες τραπεζικές υπάλληλοι παραπέμπονται να δικαστούν ως υπαίτιες του ό,τι στην Κω σε μη επακριβώς προσδιορισθέν χρονικό σημείο, πάντως μέχρι την 25η-07-2006 και μέχρι την 28η-01-2008 υπό την ιδιότητά τους αυτή ενεργώντας από κοινού υπέγραψαν τις ανωτέρω πράξεις μεταβολής ύψους πίστωσης γνωρίζοντας και επιθυμώντας την κατ’εξακολούθηση κατ’απομίμηση θέση της υπογραφής του εγκαλούντος από τον πρώτο κατηγορούμενο χωρίς την ύπαρξη συναίνεσης με σκοπό να προσπορίσει ο πρώτος των κατηγορούμενων στον εαυτό του συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ με αντίστοιχη ισόποση ζημία τόσο της περιουσίας της Τράπεζας όσο και του εγκαλούντος επιθυμώντας παράλληλα την παροχή συνδρομής κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων.
Η τρίτη κατηγορούμενη παραπέμπεται επιπλέον να δικαστεί ως υπαίτια του ό,τι στην Κω την 1η-11-2016 ενώ εξεταζόταν ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον του Πταισματοδίκη Κω κατέθεσε εν γνώσει την ψευδή στοιχεία και συγκεκριμένα, ότι η τακτική της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» να προσέρχονται ο πιστούχος και ο εγγυητής αυτοπροσώπως στο τραπεζικό κατάστημα για να υπογράφουν τις συμβάσεις, αφού προβούν σε επίδειξη της ταυτότητάς τους, εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και συνεπώς ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δεν έθεσε την υπογραφή του εγκαλούντος χωρίς την άδειά του στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού επί των αυξητικών συμβάσεων.
Τα ανωτέρω γεγονότα που κατέθεσε ενόρκως ήταν ψευδή, στην πράξη της δε αυτή προέβη με απώτερο σκοπό να αποσοβήσει τις υποψίες από την ίδια και τους συγκατηγορούμενούς της και να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με τη διαδικασία που τηρήθηκε στην Τράπεζα.
Ο τέταρτος κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί ως υπαίτιος του ό,τι στην Κω την 5η-9-2018 ενώ εξεταζόταν ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον της Ανακρίτριας Κω, κατέθεσε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία και συγκεκριμένα ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δεν έθεσε την υπογραφή του εγκαλούντος χωρίς την άδειά του κατά τη σύναψη με την Τράπεζα στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού επί των αυξητικών συμβάσεων.
Τα ανωτέρω γεγονότα που κατέθεσε ενόρκως ήταν ψευδή, στην πράξη του δε αυτή προέβη με απώτερο σκοπό να αποσοβήσει τις υποψίες από τον ίδιο και τους συγκατηγορούμενούς του και να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με τη διαδικασία που τηρήθηκε στην Τράπεζα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου