Μια εξαιρετικά περίεργη εξέλιξη, που φέρεται να ανατρέπει προφορική δέσμευση, που έλαβε τον Νοέμβριο του 2015 ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα κ Γιώργος Πόκκιας από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη για την ολοκλήρωση της παραχώρησης στο Δήμο Ρόδου του ακίνητου της Βάρης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο νησί της Ρόδου σημειώθηκε την 21η Νοεμβρίου 2017.
Πιο συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλειος Νίνος, απέστειλε στον Δήμο Ρόδου ερώτημα με το οποίο ζητεί ενημέρωση για το αν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτήματος Βάρης του Σταθμού Γεωργικής Ερευνας στον Δήμο Ρόδου, που έγινε το έτος 2012 προκειμένου να αξιοποιηθεί με καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και τη δημιουργία πρότυπου επιδεικτικού αγροκτήματος.
Παράγοντες της δημοτικής αρχής θεωρούν ότι επίκειται, παρά τα υπεσχεθέντα, ανάκληση της παραχώρησης, αφού οι περιοριστικοί όροι δεν έχουν υλοποιηθεί με αποτέλεσμα να ετοιμάζουν νέες παραστάσεις για την υλοποίηση των υπεσχημένων από κυβερνητικά μάλιστα χείλη.
Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 676/ 29067/12-3-2012 απόφαση του πρώην υπουργού κ. Κώστα Σκανδαλίδη εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτήματος Βάρης του σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ρόδου στο Δήμο Ρόδου.
Η παραπάνω απόφαση προέβλεπε ότι η συνεργασία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με το Δήμο Ρόδου θα καθορίζονταν με την σύνταξη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, το οποίο θα έπρεπε να συνταχθεί μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης.
Από πλευράς Δήμου έγινε ό,τι ήταν απαραίτητο αλλά παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές ενοχλήσεις προς τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τις υποσχέσεις ότι σύντομα θα λυθεί το θέμα, μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί το μνημόνιο.
Το αγρόκτημα βρίσκεται σε εγκατάλειψη, ενώ η διάρκεια παραχώρησης ορίστηκε σε 10 χρόνια και άρχισε στις 12-3-2012 ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
Το ακίνητο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καλλιέργειες και ειδικότερα ως επιδεικτικό αγρόκτημα που θα μεταφέρει τεχνογνωσία στους παραγωγούς της περιοχής μας.
Αξίζει να σημειωθεί πως για την παραχώρηση του ακινήτου της Βάρης, του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, με τα κτίσματα που υφίστανται σε αυτό, επιφάνειας 1530 τ.μ., έχει συναινέσει και το διοικητικό συμβούλιο του Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» με τις εξής προϋποθέσεις:
Α) η παραχώρηση της χρήσης να γίνει με μοναδικό σκοπό την αξιοποίηση με καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων, τη δημιουργία πρότυπου επιδεικτικού αγροκτήματος, που θα μεταφέρει τεχνογνωσία στους αγρότες της περιοχής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με αμοιβαίο όφελος των δύο νομικών προσώπων και της τοπικής κοινωνίας.
Β) τη σύνταξη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ, του Δήμου Ρόδου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής.
Γ) την αποκλειστική χρήση των παραχωρηθέντων εκτάσεων και εγκαταστάσεων για κοινωφελή σκοπό.
Το κτήμα θα ήταν επίσης επισκέψιμο από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και από τουρίστες.
Στην έκταση των 915 στρεμμάτων εκπόκειτο να διατηρηθούν τα φυτώρια με τις ποικιλίες των οπωροφόρων δέντρων.
Η υπογραφή της απόφασης ικανοποίησε τη δημοτική αρχή Ρόδου που είχε ζητήσει και εγγράφως την παραχώρηση της έκτασης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες του νησιού μας για παραγωγή προϊόντων.

Στην απόφαση που είχε υπογράψει ο κ. Σκανδαλίδης αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτήματος Βάρης Ρόδου του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ρόδου έκτασης 915 στρεμμάτων περίπου με τα κτίσματα που υφίστανται σε αυτό επιφανείας 1530 τ.μ. περίπου με σκοπό την αξιοποίηση με καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και τη δημιουργία προτύπου επιδεικτικού αγροκτήματος που θα μεταφέρει τεχνογνωσία στους αγρότες της περιοχής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και αμοιβαίο όφελος των δύο νομικών προσώπων και της τοπικής κοινωνίας. Η συνεργασία του Δήμου Ρόδου κα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζεται με την σύνταξη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας το οποίο συντάσσεται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση και στους δυο της παρούσας απόφασης. Ο Δήμος Ρόδου με δημοπρασία μπορεί να παραχωρεί το αγρόκτημα στο
σύνολό του ή κατά τμήματα σε: α) ομάδες παραγωγών, β) συνεταιρισμούς αγροτών -
παραγωγών, γ) νέους αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών, δ) ανέργους της περιοχής
αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών. Η χρήση των παραχωρηθέντων εκτάσεων και
 εγκαταστάσεων αφορά αποκλειστικά τον παραπάνω κοινωφελή σκοπό. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής θα γίνει μεταξύ εκπροσώπου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου και θα κοινοποιηθεί και στη Δ/νση Πολιτικής Γης.
Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου για άλλους σκοπούς πλην της καλλιέργειας.
Σε περίπτωση αλλαγής του σκοπού ή μη παραγματοποίησής του εντός ευλόγου χρόνου δύο (2) ετών καθώς και παράβασης οιουδήποτε από τους παραπάνω όρους ανακαλείται η παρούσα απόφαση.

Αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου κάθε έξι μήνες θα εποπτεύουν το αγρόκτημα και θα συντάσσουν εκθέσεις για τη χρήση του προς τη Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποφασίζει για την καλή χρήση της παραχώρησης και να εισηγείται ανάλογα στον Υπουργό».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ