Από τον κ. Φραγκίσκο Φραγκεσκάκη μας απεστάλη προς δημοσίευση η ακόλουθη επιστολή:

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, πρωτίστως ως φορολογούμενος πολίτης και δευτερευόντως ως ιδιοκτήτης του κτηρίου, όπου στεγάζεται ο Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου τα εξής:
Η διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α,, μετά από ένα χρόνο όπου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, έλαβε μια απόφαση για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του, σε κτήριο άλλου ιδιώτη και όχι σε κάποιο του Δημοσίου, όπου χρόνια τώρα μένουν ανεκμετάλλευτα.
Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτό της απόφασης, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών όπου διανύουμε την εποχή αυτή, καθώς το υπάρχον κτήριο, πληροί όλες τις προϋποθέσεις, έναντι του άλλου κτηρίου όπου έχει επιλεγεί, τόσο ως προς τους απαιτούμενους χώρους, το οικονομικό τίμημα αλλά και ως προς τους μηχανολογικούς εξοπλισμούς.
Επίσης είναι περισσότερο ευάερο και ευήλιο.
Είμαι υπέρ της άποψης, από ανέκαθεν, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου και όχι να μεταστεγάζονται, όπως στη δική μου περίπτωση, σε άλλον ιδιώτη, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, τα τεράστια ποσά όπου θα δαπανηθούν για τη διαμόρφωση των χώρων, καθώς και των εξόδων μεταφοράς των εξοπλισμών, χωρίς δε να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, αφού όπως σας προανέφερα, το νέο κτήριο επιλογής, μειονεκτεί έναντι του ήδη υπάρχοντος.
Με εκτίμηση για την Α.Ε.
Φραγκεσκάκης
Φραγκίσκος

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ