Με τη υπ’ αριθμ. 158/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης που άσκησαν ένας δικηγόρος, ιδιοκτήτης σκάφους ελλιμενισμένου στη Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Κoντίκι» Ρόδου κι ακόμη μία ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα τη Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εξέδωσε αναρμοδίως δύο πράξεις για την λειτουργία του Λιμένα του Μανδρακίου και ειδικότερα της επιβολής τελών στάθμευσης αυτοκινήτων και σκαφών, διότι εκ του νόμου προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένας λιμένας ως τουριστικός είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας τουριστικού λιμένα και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτού, προϋπόθεση που πιθανολογείται σοβαρά πως δεν συντρέχει εν προκειμένω.
Μάλιστα οι αιτούντες υποστηρίζουν πως εφόσον κριθεί ότι η Μαρίνα Μανδρακίου πράγματι δεν συνιστά κατά νόμον τουριστικό λιμένα διότι δεν υφίσταται η προαναφερόμενη άδεια λειτουργίας τότε δεν τηρήθηκε και η νόμιμη διαδικασία κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, ήτοι η υποβολή αιτιολογημένης πρότασης στους συναρμοδίους Υπουργούς οι οποίοι και θα ήταν οι μόνοι αρμόδιοι για να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του επίδικου τέλους, προηγηθείσης μάλιστα της εγκρίσεως του από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τους αιτούντες έχει παραβιαστεί ο Κ.Ο.Κ. κατά τον οποίο η επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων κυκλοφορίας και κυρίως στάθμευσης σε αυτό λαμβάνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία μετά την λήψη της θα έπρεπε να δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση.
Ακόμη, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζεται ο Γενικός Κανονισμός Τουριστικών Λιμένων, δυνάμει του οποίου ο φορέας διαχείρισης εισπράττει δικαιώματα μόνο για τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις των λιμένων προς τα ελλιμενιζόμενα σε αυτούς σκάφη και όχι απλώς προς τους χρήστες αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση τα επιβληθέντα μέτρα θεωρούν πως κρίνονται καταχρηστικά και μη σεβόμενα την αρχή της αναλογικότητας.
Τους αιτούντες εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Σταύρος Νικολένδρης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καταβενάκης.

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ