Με απόφαση, που έλαβε ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης «Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.» κ. Ιωάννης Ιατρίδης, η οποία αναρτήθηκε χθες στην διαύγεια, ανατέθηκαν οι υπηρεσίες παροχής Οικονομικών Συμβούλων στην εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «YOUR CONFIDENCE AE» έναντι 9.920 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ