Λύση σε δύο σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το προσωπικό του Δήμου της Ρόδου έδωσε η δημοτική αρχή.
Πιο συγκεκριμένα μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου όπως δεσμευτικά επιβάλλονται από τη νομοθεσία, έχει να προμηθευτεί ο Δήμος από το 2016.
Η δημοτική αρχή κίνησε την διαδικασία και σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται ο νέος διαγωνισμός.
Ομοίως και για το φρέσκο γάλα που πρέπει να παρέχεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό, έχει να γίνει προμήθεια από το 2016. Καταρτίζεται η σχετική μελέτη και πολύ σύντομα θα διακηρύξει την προμήθεια γάλακτος.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει πλέον ιατρό εργασίας και ο ρόλος του ήταν καθοριστικός για τη λήψη των μέτρων για τον κορωνοϊό, ενώ διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας.
Εν πάση περιπτώσει στον διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.330,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και με το δικαίωμα προαίρεσης 40% 137.663,07 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2020.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/05/2020 .και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ