Τοπικές Ειδήσεις

Εκπνέει την 28η Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης για την ακύρωση της απόφασης του Εκλογοδικείου

Ο «οδικός χάρτης» των νομικών ενεργειών της παράταξης Καμπουράκη – Ποιους λόγους θα προβάλουν οι νομικοί εκπρόσωποι της παρατάξεως «Με Δύναμη για την Ρόδο»
-Ποια είναι τα σενάρια που ανοίγουν σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως αναιρέσεως -49 ψήφοι υπολείπονται για να εκλεγεί με αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο ο Αντώνης Καμπουράκης, ενώ δεν έχουν εξεταστεί ουσία οι ισχυρισμοί της αντενστάσεως του Αλέξανδρου Κολιάδη

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 εκπνέει η 15νθήμερη προθεσμία που τάσσει ο εκλογικός νόμος για την άσκηση αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. Α41/2024 απόφασης του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκλογικών διαφορών) με την οποία απορρίφθηκαν η ένσταση του επικεφαλής της παράταξης «Με Δύναμη για τη Ρόδο» κ. Αντωνίου Καμπουράκη κατά του κύρους της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και υποψήφιοι στις εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Ρόδου, αλλά και η αντένταση του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη επικεφαλής της παρατάξεως «ΕΝΑ – Μαζί αλλάζουμε την Ρόδο».

Η αίτηση αναιρέσεως θα ασκηθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη υπόθεση και η εκδίκασή της αλλά και η έκδοση της αποφάσεως θεωρητικά θα πρέπει να εκδοθεί εντός διμήνου από το τρίτο τμήμα του ΣτΕ που θα συνεδριάσει σε πενταμελή σύνθεση, εκτός κι αν ο πρόεδρος του τμήματος αποφασίσει να το παραπέμψει προς εξέταση σε επταμελή σύνθεση.
Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένες τις δυσκολίες τήρησης προθεσμιών του είδους από το Ανώτατο Ακυρωτικό Διοικητικό Δικαστήριο απόφαση θα πρέπει να αναμένεται καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως ανέφεραν νομικοί κύκλοι στην «δημοκρατική», στις αρχές Ιουνίου του 2024.
Το Εκλογοδικείο, όπως έγραψε η «δημοκρατική» αναγνώρισε ότι 117 ψήφοι δεν προσμετρήθηκαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της παρατάξεως Καμπουράκη, που συγκέντρωσε σύμφωνα με την απόφαση ποσοστό 42,915%.
Η παράταξη Καμπουράκη για μόλις 48 ψήφους συν μία δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει το 43% που απαιτείται για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και την εκλογή της από την πρώτη Κυριακή, επί συνόλου 55.705 εγκύρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ευδοκίμησης ωστόσο της αιτήσεως αναιρέσεώς της η υπόθεση θα επιστρέψει για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο με άλλη σύνθεση και τότε θα εξεταστεί και η αντένσταση Κολιάδη.
Το Εκλογοδικείο δεν εξέτασε την αντένσταση Κολιάδη αφού με την απόρριψη της ενστάσεως Καμπουράκη ως προς το αίτημα να αναγνωριστεί ότι συγκέντρωσε ποσοστό 43% + 1 ψήφο από τον πρώτο γύρο τουλάχιστον, η εξέτασή της κατέστη αλυσιτελής ενώ κρίθηκε ότι ακόμη κι αν γίνονταν δεκτοί οι λόγοι αυτοί της αντενστάσεως δεν θα άλλαξε η σειρά κατάταξης των δύο συνδυασμών.
Κάτω από αυτό το πρίσμα αν το ΣτΕ κρίνει ότι υπήρξε παράβαση νόμου και κάνει δεκτούς λόγους αναιρέσεως του κ. Καμπουράκη η υπόθεση θα επιστρέψει για νέα κρίση στην οποία ωστόσο θα εξεταστούν και οι ισχυρισμοί του αντενιστάμενου Κολιάδη.
Ουσιαστικά δηλαδή θα εξεταστούν το σύνολο των ψηφοδελτίων που προσέβαλαν ως κακώς ακυρωθέντα ή ως κακώς επικυρωθέντα και οι δύο συνδυασμοί.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αν ευδοκιμήσει η αναίρεση και αποφανθεί το Εκλογοδικείο εκ νέου και για τους λόγους αντένστασης Κολιάδη τότε και η νέα απόφαση δύναται να προσβληθεί στο ΣτΕ από έναν εκ των «αντιδίκων».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», η παράταξη Καμπουράκη στην αίτηση αναίρεσης που θα ασκήσει, με δεδομένο ότι δεν δύναται να αιτηθεί έλεγχο του πραγματικού, δηλαδή επανέλεγχο των ψηφοδελτίων, θα βάλλει κατά της αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία, αντιφατική αιτιολογία και κακή εφαρμογή νόμου και νομολογίας, ισχυριζόμενη ότι στο σκεπτικό που υφίσταται για την μη αποδοχή ισχυρισμών της για την ακύρωση ψηφοδελτίων των άλλων παρατάξεων αλλά και την επικύρωση δικών της ψηφοδελτίων που κρίθηκαν άκυρα από δικαστικούς αντιπροσώπους, έγινε κακή εφαρμογή του νόμου και της νομολογίας, όπως αυτή προκύπτει και από προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Θυμίζουμε ότι με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ο συνδυασμός Καμπουράκη είχε λάβει 23.856 σταυρούς (έγκυρα ψηφοδέλτια υπέρ του), ήτοι ποσοστό 42,81% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων και ο συνδυασμός Κολιάδη 16.120 σταυρούς, ήτοι ποσοστό 28,93% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ο κ. Αντώνης Καμπουράκης στην ένστασή του υποστήριξε ότι δεκτών γενομένων ισχυρισμών του περί εγκυρότητας ψηφοδελτίων του που κρίθηκαν άκυρα και ψηφοδελτίων των λοιπών παρατάξεων που κρίθηκαν, όπως διατείνεται εσφαλμένως έγκυρα, ότι έλαβε από την πρώτη Κυριακή ποσοστό 43,327%, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ και συγκεκριμένα κατά 180 ψήφους το απαιτούμενο για εκλογή από την πρώτη Κυριακή ποσοστό 43% συν μίας ψήφου.
Ο κ. Αλέξανδρος Κολιάδης με την αντένστασή του στράφηκε κατά του ενισταμένου και των εκλεγέντων τοπικών συμβούλων Πυλώνας και Λαέρμων με τον αντίδικο συνδυασμό κ.κ. Σωτηρίου Καραμαρία του Βασιλείου, Βασιλείου Αθανασάκη του Κωνσταντίνου, Μιχαήλ Μίγκλη του Κωνσταντίνου, εκλεγέντος συμβούλου, Σταμάτιου Πατούνα του Αριστοτέλη, Σταμάτιου Γιακουμάκη του Εμμανουήλ και Ειρήνης Καλογερή του Ανέστη.
Ο κ. Κολιάδης ζήτησε με την αντένστασή του την απόρριψη της ενστάσεως Καμπουράκη, την επικύρωση της προσβαλλόμενης 22/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά το διατακτικό της και την επί τα βελτίω για την παράταξή του μεταρρύθμιση του αιτιολογικού της ως προς το εκλογικό μέτρο και τον τελικό αριθμό ψήφων εκάστου συνδυασμού.
Το Εκλογοδικείο με την απόφασή του αύξησε τον αριθμό των ψήφων της παρατάξεως Καμπουράκη και το ποσοστό που είχε λάβει την πρώτη Κυριακή της εκλογικής αναμέτρησης σε 42,91% από 42,81%.
Επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Εκλογοδικείου η εγκυρότητα 491 ψηφοδελτίων των καθ’ ων η ένσταση συνδυασμών εκ του συνολικού αριθμού των 558 ψηφοδελτίων και όχι 573, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει ο κ. Καμπουράκης, ενώ περαιτέρω κρίθηκε ότι ο κ. Καμπουράκης αλυσιτελώς επεδίωξε την αφαίρεση έξι συνολικά ψηφοδελτίων από τον συνδυασμό του αντενιστάμενου-δεύτερου καθ’ ου η ένσταση, λόγω εσφαλμένης μεταφοράς αυτών από το Βιβλίο Διαλογής ψήφων στο Πρακτικό 2, σε δύο εκλογικά τμήματα, καθώς ενδεχόμενη αποδοχή του εν λόγω ισχυρισμού δεν θα επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στον ένδικο πίνακα αποτελεσμάτων.
Εξάλλου, όπως κρίθηκε τα υπολειπόμενα 67 ψηφοδέλτια των καθ’ων η ένσταση συνδυασμών, των οποίων η εγκυρότητα προσβάλλεται με την ένσταση, ακόμη και αν αφαιρούνταν τελικώς από το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, όπως αυτά αναγράφηκαν στον πίνακα αποτελεσμάτων της προσβαλλόμενης απόφασης, σε περίπτωση ευδοκίμησης των σχετικών λόγων ένστασης, αυτά θα διαμορφώνονταν στον αριθμό των 55.705 έγκυρων ψηφοδελτίων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου