Τοπικές Ειδήσεις

Το σκεπτικό του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου που δικαίωσε τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι παραδοχές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατόπιν δύο απαλλακτικών Εισαγγελικών διατάξεων (Πρωτοδικών και Εφετών) και μιας εισηγήσεως προς το Δικαστικό Συμβούλιο, που οδήγησαν στην λήψη απόφασης να μην γίνει κατηγορία εις βάρος του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, απορριπτομένης συνακόλουθα της μηνύσεως που υπέβαλε εις βάρος του η εταιρεία «Ηχος και Φως ΑΕ».
Το ιστορικό της υπόθεσης συνοπτικώς φέρεται να έχει ως εξής:
Τον μήνα Ιανουάριο του 2013 ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο της Πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως) και τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον εν λόγω Φορέα Διαχείρισης. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 29 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3462/2006 και του Ν. 3852/2010.
Με τον διαγωνισμό ανακηρύχθηκε Φορέας Διαχείρισης το επιχειρηματικό σχήμα «Στήριξις Τεχνική ΑΕ – ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ».
Ακολούθησε ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από τον αρμόδιο σχηματισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εν συνεχεία, δόθηκε η έγκριση προσυμφώνου σύμβασης παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σε εκτέλεση αυτών των πράξεων καθώς και των όρων της προκήρυξης, οι οποίοι είχαν εγκριθεί με απόφαση 750/0712.2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του επιχειρηματικού σχήματος, στις 28 Ιανουαρίου 2016, το προσύμφωνο σύμβασης παραχώρησης, το οποίο επείχε θέση πρωτοκόλλου διοικητικής παράδοσης και παραλαβής του χώρου από τον ανάδοχο και επέφερε τα σχετικά συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 14 μονάδες σε σύνολο 8 αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.
Στις 22 Οκτωβρίου 2018, αναρτήθηκε στον ιστότοπο των Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οριστικός πίνακας των επενδύσεων του Α’ κύκλου του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/2016 αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, ο οποίος εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τον οποίο η επένδυση της εταιρείας ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Από τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Τυπογραφείου διαπιστώθηκε ότι όλες οι επενδύσεις που περιλαμβάνονταν στον προαναφερθέντα οριστικό πίνακα είχαν δημοσιευτεί στο υπ’ αριθμό 5549/17-12-2018 τεύχος Β’ ΦΕΚ πλην της επένδυσης της ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 η ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. ζήτησε, με επιστολή που απηύθυνε στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, να πληροφορηθεί γιατί η επένδυση της δεν συμπεριλαμβάνεται στις δημοσιευμένες επενδύσεις. Το ως άνω Τμήμα απάντησε ότι δεν υπήρξε υπογραφή του Περιφερειάρχη.
Στην συνέχεια η εταιρία κοινοποίησε στον Περιφερειάρχη την από 14 Μαϊου 2019 εξώδικη όχληση της με την οποία του ζήτησε να υπογράψει και να επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία το σχέδιο απόφασης υπαγωγής της εν λόγω επένδυσης.
Προέκυψε επίσης ότι ο Περιφερειάρχης όταν διαπίστωσε, έχοντας προηγηθεί σχετική έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης του προαναφερόμενου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, δεν εξέδωσε την απαιτούμενη ατομική απόφαση υπαγωγής του πρώτου στη σειρά κατάταξης επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, απορρίπτοντας σιωπηρά το σχετικό αίτημα υπαγωγής.
Ζήτησε εξάλλου με έγγραφο του από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να γνωμοδοτήσει περί του εάν το παραπάνω αναφερόμενο επενδυτικό σχέδιο, που υπέβαλε η προαναφερόμενη επιχείρηση, πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων.
Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την έκδοση ατομικής απόφασης υπαγωγής εκ μέρους του κάνοντας μνεία σε μια σειρά από θέματα που διεπίστωσε.
Γίνεται μνεία εξάλλου και στην συνταχθείσα στις 22-6-2020, από τους καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών-Δικηγόρους κ.κ. Σπυρίδωνα Φλογαϊτη και Γλυκερία Σιούτη, γνωμοδότηση, με αφορμή ερώτημα του κ. Χατζημάρκου εάν το επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η επιχείρηση πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων.
Στο διατακτικό της γνωμοδότησης αναφέρεται ότι το αίτημα υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, διότι δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού αυτού νόμου.
Στην γνωμοδότηση γίνεται αναλυτική μνεία σε τρεις «ασυμφωνίες» προς τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης στο ν. 4399/2016, που θα μπορούσαν, ακόμη και αν ο Περιφερειάρχης είχε εκδώσει την ατομική απόφαση υπαγωγής, να αποτελέσουν (τρεις) επάλληλες αιτιολογικές βάσεις ανάκλησης της απόφασης αυτής, καθεμία από τις οποίες δύναται αυτοτελώς να στηρίξει την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας.
Κρίθηκε έτσι ότι ο κ. Χατζημάρκος έχοντας διαπιστώσει μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης ότι το αίτημα υπαγωγής του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου της εγκαλούσας εταιρίας, δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω δύο γνωματεύσεις, διαπίστωση η οποία ως προς την ορθότητα της, όπως αναφέρεται, δεν αναιρείται από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί, δεν εξέδωσε, όπως όφειλε, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ενώπιον του απορριπτική απόφαση, απέχοντας στην ουσία από την έκδοση της ατομικής απόφασης υπαγωγής του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου της εγκαλούσας εταιρίας σε καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 παραλείποντας οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Θεώρησε δηλαδή ότι με την σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος της εγκαλούσας εταιρίας, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και την δημόσια περιουσία, ισχυρισμός ο οποίος, ως προς το τελευταίο σκέλος του κρίθηκε ως βάσιμος στην ουσία του.
Κρίθηκε εν κατακλείδι ότι όχι ορθά η Εισαγγελική Πάρεδρος Ρόδου έκρινε ότι προκύπτουν οι απαραίτητες από το νόμο και αρκούσες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και προέβη δια του κλητηρίου θεσπίσματος στην παραπομπή του κ. Γεωργίου Χατζημάρκου με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, κατά την δικάσιμο της 24ης-11-2021, για να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος.
Την υπόθεση χειρίστηκαν για τον κ. Χατζημάρκο οι δικηγόροι κ.κ. Μανώλης Κουτσούκος και Δημήτρης Βερβέρης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου