Αθλητικά

Στον Ν.Ο.Ρ. το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης

Τους ομίλους που θα φιλοξενήσουν τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα 2019 Optimist και Laser 4.7, ανακοίνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ρόδος θα φιλοξενήσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης στις 23-25 Μαρτίου. Αναλυτικά τα πρωταθλήματα του 2019 και οι λεπτομέρειες των διοργανώσεων:

Β. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ν. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΑΙΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νησιά Αιγαίου 23‐25/03/2019 – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ

Κ. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ

Ευβοϊκού 1η φάση 09‐10/03/2019 ‐ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

2η φάση 16‐17/03/2019 ‐ ΑΛΚΥΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων 23‐25/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αθηνών Optimist 1η φάση 09‐10/02/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2η φάση 09‐10/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αθηνών Laser 4.7 1η φάση 02‐03/02/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

2η φάση 02‐03/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2017‐2020, τις Εθνικές Διατάξεις 2017 – 2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς των κλάσεων optimist & Laser 4,7, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2019 της Ε.Ι.Ο (Κεφ. Γ παρ.1,2,3).

Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2017‐2020).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν τα Σκάφη Συναντώνται) θα εφαρμόζονται οι ποινές των 2 στροφών για όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 RRS (Επαφή με Σημείο) θα εφαρμόζεται η ποινή μιας στροφής του κανόνα RRS 44.2. Για παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι ποινές αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες πλου. Θα εφαρμοστεί τα παράρτημα Ρ των RRS 2017‐2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της World Sailing. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‐ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές‐αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο σε ισχύ. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά, και για την κατηγορία Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2002 και μετά.

Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α καθώς και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή δυο ημέρες πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, ταχυδρομικώς ή με fax ή με e‐mail στην γραμματείες των ομίλων. Την πρώτη ημέρα των αγώνων και ώρα 09.00 έως 11:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματείες των ομίλων τις αθλητικές ταυτότητες των αθλητών, καθώς και τα ασφαλιστήρια των σκαφών και των φουσκωτών. Σε περιφέρειες όπου διοργανώνεται παραπάνω από μια φάση αγώνων, Αθλητές ‐ αθλήτριες που δεν θα δηλωθούν στην πρώτη φάση των αγώνων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους αγώνες.

Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 10 ευρώ.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Για κάθε σκάφος τύπου optimist πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης αντίγραφο του οποίου πρέπει να κατατεθεί στις γραμματείες των αγώνων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κάθε διοργανωτή ομίλου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του κάθε διοργανωτή ομίλου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή των αγώνων θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο με τέσσερις (4) ιστιοδρομίες στο σύνολο τους. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017 – 2020. Η βαθμολογία στο περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν σε κάθε περιφέρεια. Η κάθε φάση αγώνων θα είναι απολύτως ανεξάρτητη για τυχόν επιβληθείσες ποινές.

Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτημα Α 8.2 RRS).

Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης. Εάν ολοκληρωθούν 9 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενων των δύο χειρότερων.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σωστικά ‐προπονητικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να φορούν προσωπικές συσκευές πλευστότητας (σωσίβια) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 των Εθνικών Διατάξεων.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αθλητές‐αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS WS. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από 540.000€. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του κάθε διοργανωτή ομίλου.

*Δύο ακόμη διασυλλογικούς αγώνες έχει προγραμματίσει να διοργανώσει ο Ναυτικός Όμιλος Ρόδου το 2019. Συγκεκριμένα, στις 24-25 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Κύπελλο Δ. Γκίκας για τις κατηγορίες Laser 4.7 και Optimist, ενώ το διήμερο 28 και 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πλέον Κύπελλο Εμ. Ρουσάκη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου