Τοπικές Ειδήσεις

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου επιστρέφει η δικογραφία εις βάρος 13 αιρετών του Δήμου Χάλκης

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου επιστρέφει για τη διενέργεια νέων ανακριτικών πράξεων, μετά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος 13 αιρετών του Δήμου Χάλκης, που κατηγορούνται για απιστία με περιουσιακή ζημία άνω των 30.000 ευρώ τελεσθείσα από κοινού.
Η δίωξη εις βάρος τους ασκήθηκε μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά στις διαδικασίες μίσθωσης και τήρησης της μισθωτικής σύμβασης, που κατήρτησε η δημοτική αρχή με εταιρεία για το δημοτικό ξενώνα και το συνεδριακό κέντρο στο νησί, τον Απρίλιο του 2011.
Αφορμή για τον εισαγγελικό έλεγχο αποτέλεσε καταγγελία, που έγινε στο ΣΔΟΕ τον Ιούνιο του 2015 και διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι αιρετοί αρκέστηκαν για την υπογραφή της μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα σε ιδιωτική εταιρεία στην δόση τραπεζικών επιταγών και όχι εγγυητικών επιστολών τράπεζας, οι οποίες είναι ασφαλέστερες μορφές εξασφάλισης των αξιώσεων, διότι εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της κατάπτωσης αυτών, η πληρωμή του ποσού γίνεται άμεσα και χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δικαστικό αγώνα, χωρίς να συντρέχει μάλιστα ο κίνδυνος να καταστούν ακάλυπτες ελλείψει διαθέσιμου υπολοίπου, της εκδότριας τράπεζας μη δυνάμενης να ελέγξει την ύπαρξη έγκυρης κύριας οφειλής ή την επέλευση του ασφαλιστέου κινδύνου.
Εν τέλει, μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός πράγματι επήλθε, καθώς το πρώτο ετήσιο μίσθωμα δεν καταβλήθηκε, ενώ οι δύο τραπεζικές επιταγές που είχαν δοθεί αντικαταστάθηκαν όχι με δύο ισόποσες εγγυητικές επιστολές τράπεζας, αλλά με άλλες δύο μεταχρονολογημένες ισόποσες τραπεζικές επιταγές με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 1η Νοεμβρίου 2011, οι οποίες στην συνέχεια αντικαταστάθηκαν με άλλες δύο μεταχρονολογημένες ισόποσες τραπεζικές επιταγές.
Αποδέχθηκαν δε τις επιταγές κατά παράβαση των όρων της προκήρυξης.
Οι κατηγορούμενοι επισημαίνουν ότι με την υπ’ αριθμό 7/29-01-2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χάλκης αποφασίστηκε η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας για την εκμίσθωση του «Δημοτικού Ξενώνα».

Η πλειοδοτική διαδικασία έγινε στις 28-04-2011, αναδείχτηκε δε με το υπ’ αριθμ. 4/28- 4-2011 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής πλειοδότρια ανώνυμη εταιρεία, η οποία προσέφερε ως μίσθωμα το ποσό των 80.050,00 ευρώ.
Επακολούθησε η υπογραφή του από 03-05-2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως χρονικής διάρκειας δώδεκα ετών.
Η εταιρεία ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου παρέδωσε στο Δήμο επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου εκδόσεως της, ποσού 100.000 ευρώ με ημερομηνία εκδόσεως την 04-06-2011 και επιταγή της ίδιας τράπεζας εκδόσεως της, ποσού 80.050 ευρώ με ημερομηνία εκδόσεως την 04-06-2011.

Τις επιταγές αυτές ανέλαβε την υποχρέωση να αντικαταστήσει εντός μηνός από την υπογραφή του άνω συμφωνητικού η εταιρεία με εγγυητικές επιστολές αντίστοιχων ποσών, οι οποίες θα επιστρέφοντο σ’ αυτήν κατά τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον αυτή θα είχε τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης.
Όπως τονίζουν οι κατηγορούμενοι οι επιταγές επεστράφησαν στην εταιρεία αφού αντικαταστάθηκαν με άλλες ισόποσες μεταχρονολογημένες με ημερομηνία εκδόσεως 01-11-2011, ενώ και οι τελευταίες αντικαταστάθηκαν με άλλες δύο ισόποσες μεταχρονολογημένες και συγκεκριμένα εκδόσεως 05-11-2012.
Στις 14-02-2012 η μισθώτρια εταιρεία κοινοποίησε στο Δήμο Χάλκης αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία ζητούσε από το Δήμο να της καταβάλει το ποσό των 68.280,44€ ως αποζημίωση για δήθεν δαπάνες που πραγματοποίησε αυτή για λογαριασμό του Δήμου στο μίσθιο ξενοδοχείο. Η συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε για τη δικάσιμο της 12-12-2013 και μετ’ αναβολή στη δικάσιμο της 10-12- 2015.
Στις 18-09-2012 η μισθώτρια εταιρεία επέδωσε στο Δήμο Χάλκης εξώδικη γνωστοποίησή της -καταγγελία της μίσθωσης με την οποία κατήγγειλε τη σύμβαση μίσθωσης επικαλούμενη την ύπαρξη δήθεν πραγματικών ελαττωμάτων στο μίσθιο ξενοδοχείο και ειδικότερα ότι δήθεν τρία δωμάτια του ξενοδοχείου ήταν ημιτελή, ότι το ξενοδοχείο αυτό είχε σημαντικές φθορές και ότι ήταν δήθεν αδύνατο να εκδοθούν οι σχετικές άδειες λειτουργίας. Με την ίδια εξώδικη καταγγελία της η μισθώτρια εταιρεία καλούσε το Δήμο Χάλκης να παραλάβει το μίσθιο ξενοδοχείο στις 21-09-2012.
Σε απάντηση της παραπάνω εξώδικης καταγγελίας ο Δήμος Χάλκης επέδωσε την από 19-09-2012 εξώδικη απάντησή του με την οποία αντέκρουσε όλους τους ψευδείς ισχυρισμούς της μισθώτριας.
Στις 05-11-2012 οι δύο επιταγές οι οποίες είχαν εκδοθεί ως εγγύηση της μισθώτριας ότι θα τηρήσει τους όρους του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, αν και εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα για πληρωμή από το Δήμο Χάλκης στην πληρώτρια Τράπεζα δεν πληρώθηκαν και σφραγίστηκαν ως ακάλυπτες.
Ο Δήμος προέβη στην έκδοση διαταγής πληρωμής Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Κατά της διαταγής πληρωμής η μισθώτρια εταιρεία άσκησε ανακοπή η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τις 10-12-2015.
Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο την 20-01-2013 αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο, Μιχαήλ Πατρό, και τον αντιδήμαρχο, Ασκληπειό Μαρκάκη, να παραλάβουν από κοινού ή μεμονωμένα, τα κλειδιά του Δημοτικού Ξενώνα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της μισθώτριας εταιρείας, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος του Δήμου για την άκυρη καταγγελία της μίσθωσης από την μισθώτρια εταιρεία.
Οι αιρετοί τονίζουν ότι το δημοτικό συμβούλιο Χάλκης προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και απαιτήσεων του Δήμου.
Σημειώνεται ότι όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι χωρίς όρους μετά τις απολογίες τους.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Θ. Παπαγεωργίου, Ν. Πέρος και Μηνάς Τσέρκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου