Τοπικές Ειδήσεις

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την απώλεια του Σωτήρη Μαραγκού

Σήμερα την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν σε δια περιφοράς
Συνεδρίαση, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της αριθ. πρωτ.
32343/2284/24-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΘΝ7ΛΞ-ΓΟ5) πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας Αναστασίας Δεληγιάννη – Άσπρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρότυπου
Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/τ.Β/17-7-2020).
Η δια περιφοράς διαδικασία (λήψη απόφασης) διενεργήθηκε σύμφωνα με :
– Το άρθρο 167 παρ.1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του
ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α)
– Το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α)
– Το αριθ.33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Συνεδρίαση περιφερειακών συμβουλίων μετά την 31η
Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού Covid 19»
Στη Δια Περιφοράς Διαδικασία συμμετείχαν:
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
1.ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
2.ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
4.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
5.ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ
6.ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9.ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
10.ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
11.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
12. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14.ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16.ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
17.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ)
18.ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
19.ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20.ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
21.ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
22.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
24.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
26. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ)
27. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
28. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
30.ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
31. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
36.ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
37.ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39.ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40.ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
41.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ
42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43.ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
45.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ
46.ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
47. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ)
49. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
50.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ –ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

Για την δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις ανακοινώνονται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου στην
πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη νομιμότητα
της συνεδρίασης. Τα μέλη ενέκριναν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης αποφαινόμενα θετικά για το
κατεπείγον του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αφού έλαβαν υπόψη τις προθεσμίες οι οποίες
επιβάλλουν την άμεση λήψη απόφασης.
Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Καραπιπέρη Μαρία.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : Ψήφισμα για το θάνατο του Αντιπεριφερειάρχη Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Δωδεκανήσου, Σωτήριου – Ευστάθιου Μαραγκού.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για το άγγελμα του θανάτου Αντιπεριφερειάρχη
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου, Σωτήριου – Ευστάθιου Μαραγκού, ενός
ανθρώπου που είχε υπηρετήσει τα κοινά για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του και
συγκεκριμένα:
Ο Σωτήριος – Ευστάθιος Μαραγκός γεννήθηκε στην Κέφαλο της Κω, ήταν μόνιμος
κάτοικος του νησιού .Ήταν μέτοχος στο ΚΤΕΛ Κω και από το 1985 μέχρι και σήμερα Πρόεδρος
του Διοικητικού του Συμβουλίου.
1975 – 1978: Κοινοτικός Σύμβουλος Κεφάλου, Κω
1979 – 1982: Κοινοτικός Σύμβουλος Κεφάλου, Κω
1991 – 1998: Αντιπρόεδρος Κοινότητας Κεφάλου Κω
1999 – 2002: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηρακλειδών
2003 – 2006: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου
2007 – 2010: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηρακλειδών
2011 – 2014: Αντιδήμαρχος Δήμου Κω
2015 – 2019: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κω
2019 μέχρι σήμερα: Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειάρχης
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου. Επίσης για 10 χρόνια ήταν Πρόεδρος του Α.Σ.
Κεφάλου Κω “Νικαγόρας”.
Ο κ. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δήλωσε τα εξής :
Με πόνο ψυχής πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί την απώλεια του στενού συνεργάτη μας και
μέλους της παράταξης μας Αντιπεριφερειάρχη Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου,
Σωτήριου – Ευστάθιου Μαραγκού και πραγματικά ήταν αναπάντεχο το άγγελμα του θανάτου ενός
ανθρώπου που υπήρξε αγωνιστής της ζωής, υποδειγματικός οικογενειάρχης, σωστός επιχειρηματίας,
λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κω, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια από σημαντικά πόστα.
Υπηρέτησε με συνέπεια και εργατικότητα το Περιφερειακό Φυτώριο ως Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τις αξίες και τη διάθεση του για δουλειά και προσφορά στην πατρίδα
του.
Εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με το άγγελμα του θανάτου του Αντιπεριφερειάρχη
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου, Σωτήριου – Ευστάθιου Μαραγκού ενός ανθρώπου που
υπήρξε αγωνιστής της ζωής, υποδειγματικός οικογενειάρχης, σωστός επιχειρηματίας, λάτρης της
ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κω, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια από σημαντικά πόστα, συνήλθε
σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα εξής :
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να καταθέσει αντί στεφάνου ποσό στο ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Κω.
4. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα.
5. Να δημοσιεύσει το παραπάνω ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-                ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ     ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου