Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2018.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Ρόδο και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας στην περιοχή Φαληράκι (τηλ.2241086806).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Κυριακή 1 Απριλίου 2018. Ώρα έναρξης των αγώνων  09:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν οι αθλητές-αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ.

Για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών γεννηθέντες από το 2001

(17 ετών και άνω).

Για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων, γεννηθέντες από 2003, 2002 και 2001 (15-17 ετών).

Για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων έχουν οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες κατά τα έτη 2004 – 2005 και 2006 – 2007 (14-13 ετών και 12-11 ετών).

Μαύρες ζώνες: Οι αθλητές – αθλήτριες που κατέχουν από 1ο ΚΟΥΠ και άνω (μισή μαύρη ζώνη και άνω) θα κληρωθούν και θα αγωνιστούν ξεχωριστά και για τις τρεις κατηγορίες (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων).

Έγχρωμες Ζώνες: Οι Έγχρωμες ζώνες από 6ο ΚΟΥΠ έως 2ο ΚΟΥΠ (Πράσινη ζώνη έως και κόκκινη ζώνη) θα κληρωθούν και θα αγωνιστούν ξεχωριστά και για τις τρεις κατηγορίες (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων).

Οι γεννηθέντες αθλητές – αθλήτριες το έτος 2001, θα πρέπει να επιλέξουν και να δηλωθούν στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών ή Εφήβων – Νεανίδων. Δεν θα μπορούν να δηλωθούν και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2018 και ότι έχουν προβεί στην απόκτηση Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο.

Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.

 

Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος δηλωθεί με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά σύμφωνα με οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.F.), να είναι κάτοχος της Παγκόσμιας Κάρτας Global Athletic License – G.A.L.. ή Global Official License – G.O.L.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για την συμμετοχή κάθε αθλητή – αθλήτριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 20 € (είκοσι ευρώ) μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018. Η κατάθεση των παράβολων θα πρέπει να είναι συνολική από τον κάθε σύλλογο και να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και το σύνολο των αθλητών – αθλητριών στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Ο.Τ. :

Τράπεζα Πειραιώς : 6577-105152-814

Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν και να αποστέλλονται με φαξ στο 210 6820116 ή με email : info@elot-tkd.gr μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.

Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων – από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας – πριν την ζύγιση και θα επιστρέφεται αφού σφραγιστεί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ. και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δήμητρας 19, 4οςόροφος Τ.Κ. 10442 – Αθήνα, Φαξ: 210 6820116, e-mail: info@elot-tkd.gr). ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Ο κάθε Σύλλογος  θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: όνομα προπονητή, αρχηγού αποστολής, ονόματα αθλητών – αθλητριών καθώς επίσης και κατηγορία βάρους, ηλικία, κλπ. Η επιβεβαίωση  της αποστολής συμμετοχής (είτε με φαξ, είτε ταχυδρομικώς, είτε με e-mail) θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους και για τις κατηγορίες των Παίδων – Κορασίδων σε τρεις (3) γύρους του ενάμισι (1 ½ ) λεπτού με (½) λεπτό διάλειμμα. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.

Οι αγώνες, όσον αφορά την κατηγορία Παίδων-Κορασίδων, θα διεξαχθούν για τις χρονολογίες γεννήσεως 2004-2005 και ξεχωριστά για την χρονολογία γεννήσεως 2006-2007.

ΚΛΗΡΩΣΗ: Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δήμητρας 19, 4οςόροφος Τ.Κ. 10442 – Αθήνα Τηλ: 210 6820112 – 13), για όλες τις κατηγορίες.

ΖΥΓΙΣΗ:

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων  από τις 13:00 έως τις 15:00 για όλες τις κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή από συμβεβλημένους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. H ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο αξίας 50 € (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους και να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Οι προπονητές θα πρέπει να  είναι ενδεδυμένοι, είτε με αθλητική φόρμα και αθλητικά υποδήματα, είτε με κουστούμι κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή – αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.

Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.

Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές – αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.

Οι αθλητές- αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές – αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή – αθλήτρια.

Στην δήλωση συμμετοχής που θα αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που θα συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.

Οι αθλητές – αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.

Απαγορεύεται στην θέση τους κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.

Τη Κυριακή 1 Απριλίου 2018 στις 8:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – ενημέρωση προπονητών, στον αγωνιστικό χώρο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ