Ρεπορτάζ

Σύντομα ο διεθνής διαγωνισμός για το νέο καρνάγιο Ρόδου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έγκριση της νέας περιβαλλοντικής μελέτης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναμένει την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για να προκηρύξει νέο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή “Καναμάτ” (καρνάγιο).

Προβλέπεται η ανάπτυξη χερσαίων εγκαταστάσεων 2000τ.μ. τουλάχιστον από τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιό του για τη λειτουργία του Καρνάγιου.
Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στα 150.000 με 1% αναπροσαρμογή κατ’ έτος και 3,5 % επί του τζίρου.
Το Καρνάγιο κατασκευάστηκε το έτος 1997, κόστισε 600 εκατ. δραχμές, έμεινε ανεκμετάλλευτο και ο χρόνος παραχώρησης χρήσης του σε ιδιωτική εταιρεία έληξε στις 31 Οκτωβρίου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει λιμενικά έργα που υπολείπονται καθώς και τις υπόλοιπες χερσαίες εγκαταστάσεις.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού, ειδικότερα, με τη μορφή νομικού προσώπου, θα είναι ο φορέας διαχείρισης του Κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου και θα αναλάβει την εκτέλεση των υπολοίπων λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων που απαιτούνται, έναντι της παραχώρησης της χρήσης και με την πρόσθετη υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Η παραχώρηση γίνεται για 50 έτη, μετά την πάροδο των οποίων οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και κατασκευές επί της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του, θα παραμείνουν στην κυριότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.
Παράταση της παραχώρησης χρήσης είναι δυνατή μέχρι και 10 έτη από την ανωτέρω λήξη.
Το αντάλλαγμα, το οποίο καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο του Κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου, ισούται με το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους ανταλλαγμάτων:
α) Το κόστος των αναγκαίων και ενδεικτικών έργων, τα οποία κατασκευάζει με δική του χρηματοδότηση ο ανάδοχος. Η χρήση και εκμετάλλευση των έργων αυτών ανήκει στον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, μετά τη λήξη της οποίας η κυριότητα, η χρήση και η εκμετάλλευση των ως άνω έργων παραμένει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Το εκτιμώμενο κόστος των ως άνω έργων ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ευρώ), εκ των οποίων δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000) ευρώ για οικοδομικές εργασίες και ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000) ευρώ για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
β) Ποσοστό επί του τζίρου, το οποίο είναι δυνατόν να προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό επί του τζίρου θα υπολογιστεί και θα καταβάλλεται πραγματικά, μετά το πέρας του πέμπτου έτους παραχώρησης.
γ) Το σύνολο του καθαρού ετησίου μισθώματος που θα καταβάλλεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσής του, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) ευρώ ετησίως.
Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του τιμαρίθμου κόστους ζωής του προηγούμενου χρόνου όπως αυτός προσδιορίζεται από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία και το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 3%.
Το συνολικό ελάχιστο καθαρό ετήσιο μίσθωμα για το διάστημα των 50 ετών υπολογίζεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.500.000) ευρώ και για το διάστημα ενδεχόμενης παράτασης των 10 ετών σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000) ευρώ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου