Ειδήσεις

Τα πέντε τεστ στους δόκιμους για να μονιμοποιηθούν στο Δημόσιο

Σεμινάρια με ορισμό «μέντορα», στάδια αξιολόγησης και «δόκιμο μισθό» για τους δόκιμους περιλαμβάνει το καθεστώς της διετούς δοκιμαστικής περιόδου για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, στο οποίο έχει καταλήξει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οπως αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής», η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει προετοιμάσει τη νέα διάρθρωση της δοκιμαστικής περιόδου, η οποία στηρίζεται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 40 ν. 3528/2007), με αφορμή τις αλλαγές που θα γίνουν στο μισθολόγιο με την εξίσωση των εισαγωγικών μισθών με αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Οπως έχει αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής περιόδου πρέπει να εφαρμοστεί ουσιαστική αξιολόγηση για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους προκειμένου να κριθεί εάν είναι ικανοί να μονιμοποιηθούν. Το δοκιμαστικό καθεστώς για τους νεοπροσληφθέντες όπως σχεδιάστηκε από το υπουργείο περιλαμβάνει πέντε στάδια:

1 Δοκιμαστικός μισθός… ιδιωτικού τομέα για τον δόκιμο υπάλληλο
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο υπάλληλος λαμβάνει «δόκιμο μισθό», δηλαδή τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα όπως αυτός προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε 12μηνη βάση και ανάλογος με το επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός εισαγωγικού κλιμακίου Ζ’, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι μισθοί και τα κλιμάκια των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Εφόσον η δοκιμαστική περίοδος είναι θετική για τον υπάλληλο και μονιμοποιηθεί, εντάσσεται αμέσως στο κλιμάκιο ΣΤ’. Συγκεκριμένα από 1-1-2015: ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) διαμορφώνεται στα 684 από 780 ευρώ (-96), του υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 752 από 858 ευρώ (-106), στους τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) από 1.037 σε 889 ευρώ (-148) και στους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) από 1.092 σε 957 ευρώ (-135)

2 Στα θρανία πριν από τον διορισμό
Μερικές εβδομάδες πριν από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους όλοι οι δόκιμοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε κύκλους εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης είναι κοινή ανεξαρτήτως του κλάδου ή του φορέα τοποθέτησης. Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνονται τα εξής:
Βασικές αρχές οργάνωσης του Κράτους (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού)
Δικαιώματα, υποχρεώσεις και πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων
Διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία, σύστημα αξιολόγησης, οργανα και θεσμοί της ΕΕ
Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Εργασία σε περιβάλλον ομάδας, διαχείριση κρίσεων και επικοινωνία με πολίτες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου στον φορέα στον οποίο έχει διοριστεί είναι η πλήρης και ουσιαστική παρακολούθηση του σεμιναρίου.

3 Ενας «μέντορας» για τον δόκιμο
Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα πρόσληψης υπογράφει την απόφαση τοποθέτησης του νέου υπαλλήλου, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά και ποιος από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στην οργανική αυτή μονάδα ορίζεται ως «μέντοράς» του. Ο «μέντορας» κατά κανόνα είναι υπάλληλος με αρκετά έτη εμπειρίας σε αυτόν τον φορέα αλλά και στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα. Συνήθως δεν προτιμάται να ορίζεται στη θέση αυτή ένας προϊστάμενος του νεοδιοριζόμενου. Ο «μέντορας» έχει ως σκοπό να κατατοπίσει τον υπάλληλο στα νέα του καθήκοντα και ιδίως στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εμφαση δίνεται στην πρακτική διαχείριση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τη διαχείριση των υπηρεσιακών εγγράφων.

4 Τρία επίπεδα αξιολόγησης
Μετά το πέρας κάθε τριμήνου ο «μέντορας» υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού έκθεση με την πρόοδο του νέου υπαλλήλου. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον υπάλληλο και στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας.
Σε δεύτερο επίπεδο ένα έτος μετά την πρόσληψη συντάσσονται από τον «μέντορά» και από τον άμεσο προϊστάμενό (με την καταγραφή τυχόν απόψεων του έμμεσου προϊσταμένου) οι δύο ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι συμβατές σε μεγάλο βαθμό με το νέο πάγιο σύστημα αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. Εφόσον κατά την αξιολόγηση διαπιστωθούν επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ. μη τήρηση ωραρίου, αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στα καθήκοντά του κ.λπ.), τότε η Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί να κάνει συστάσεις στον εργαζόμενο, να του αλλάξει οργανική μονάδα ή να τον παραπέμψει ?σε εξαιρετικές περιπτώσεις? στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για συνέχιση ή μη της διετούς δοκιμαστικής περιόδου. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπάλληλος αποχωρεί.
Αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται και στο τέλος της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, όπου ο υπάλληλος αξιολογείται επί της ουσίας για την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου και γίνεται πλήρης και ουσιαστική εισήγηση – τεκμηρίωση προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη μονιμοποίησή του.

5 Η απόφαση για τη μονιμοποίηση
Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει επί της ουσίας τον φάκελο του νέου υπαλλήλου και αφού τον καλέσει σε ακρόαση αποφασίζει για τη μονιμοποίησή του ή όχι. Το Συμβούλιο μπορεί να επεκτείνει έως ένα έτος ακόμα τη δοκιμαστική περίοδο αν το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση κατά την οποία κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση, τότε αυτός αποχωρεί από την υπηρεσία και ο φορέας έχει τη δυνατότητα να καλέσει για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς άλλη διατύπωση, τον επόμενο της σειράς κατάταξης του σχετικού πίνακα πρόσληψης.

΄Εθνος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου