Ειδήσεις

Περιπλέκεται η υπόθεση με την εκκαθάριση της «Ρόδων Α.Ε.»

Η όλη υπόθεση οδηγείται τελικά σε πλήρες αδιέξοδο

Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο η υπόθεση της εκκαθάρισης της πολύπαθης δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», μετά την εμπλοκή που σημειώθηκε με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από παρελθούσα διοίκηση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την αδυναμία δημοσίευσης του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία ισολογισμού εκκαθάρισης.
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», η Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απέρριψε τον ισολογισμό εκκαθάρισης, που της υποβλήθηκε, καθώς δεν συνοδευόταν από παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η υλοποίηση αποφάσεων, που είχε λάβει στο παρελθόν η διοίκησή της, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Από έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης κατά 1.761.849 ευρώ και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Μετά από ερώτημα που απηύθυνε ο εκκαθαριστής δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας στον Δήμο Ρόδου για την πορεία της επίμαχης εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Ευάγγελος Μανδρακός, του απέστειλε και κοινοποίησε στη Νομική Υπηρεσία, την υπ’ αρίθμ. 364/27-9-2004 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που αφορούσε την «αναμόρφωση προγραμματικής σύμβασης – αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΡΟΔΩΝ ΑΕ», επικυρωμένη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το από 20 Οκτωβρίου 2004 έγγραφό της, καθώς και αντίγραφο φύλλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως, στην οποία δημοσιεύθηκε την 27η Οκτωβρίου 2004 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Mε το συγκεκριμένο ΦΕΚ ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχε εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 150.000 ευρώ, όπως ακριβώς όριζε και η ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το δημοτικό συμβούλιο ειδικότερα στην από 27 Σεπτεμβρίου 2004 συνεδρίαση του είχε εγκρίνει εισήγηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. είχαν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3559/2004.
Οι οφειλές είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε 1.735.242,39 ευρώ, καταβλητέο σε 60 δόσεις των 28.920,71 ευρώ και 26.603,58 ευρώ, καταβλητέο σε 48 δόσεις.
Στην ίδια απόφαση είχε προταθεί στο δημοτικό συμβούλιο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.761.845,97 ευρώ, που θα συντελείτο τμηματικά.
Ειδικότερα η αύξηση θα εγίνετο μονομερώς από το Δήμο Ροδίων, ως έναν από τους δύο μετόχους (ο άλλος ήταν η δημοτική επιχείρηση ΡΟΔΑ) με αντίστοιχη μεταβολή των ποσοστών των μετόχων και θα συντελεστεί τμηματικά στα προσεχή 5 έτη, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αντίστοιχες των τμηματικών αυξήσεων.
Οι καταβολές, όπως προτάθηκε, θα ήταν μηνιαίες, σύμφωνα με τις ημερομηνίες των δόσεων προς τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Το δημοτικό συμβούλιο έτσι ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.761.845,97 ευρώ, που θα συντελείτο τμηματικά και ψήφισε ισόποση πίστωση με ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2004 Δήμου Ροδίων ως εξής:
α)Στο σκέλος εσόδων και στον Κ.Α. 011.9.06 «Μισθώματα από Καζίνο Α.Ε.» από 0 σε 150.000 €
β)Στο σκέλος εξόδων και στον Κ.Α. 75/161.9.14 «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» από 0 σε 150.000 €.
Από τον έλεγχο του εκκαθαριστή που ακολούθησε διαπιστώθηκε ωστόσο ότι ενώ είχε κινηθεί η διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν υπήρξε πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο και η έκδοση αντίστοιχης ανακοίνωσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Χωρίς να υπάρξει η επίμαχη πιστοποίηση δεν μπορεί να δημοσιευθεί ο ισολογισμός εκκαθάρισης και ως εκ τούτου στην παρούσα φάση αναζητούνται οι ταπεζικές αποδείξεις καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία προκειμένου, αν συμπίπτουν τα νούμερα με τις αποφάσεις, ο εκκαθαριστής να αναλάβει την ευθύνη για την έκδοση της πιστοποίησης, εκπροθέσμως.
Το θέμα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό από τον εκκαθαριστή, που είναι επιφυλακτικός, καθώς σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) ποσά προοριζόμενα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνυπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια.
Σε περίπτωση όμως κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί η αύξηση, τότε μεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια σε λογαριασμό υποχρεώσεων με τίτλο “υποχρεώσεις προς μετόχους από ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου”.
Πραγματοποιείται δηλαδή μείωση των κεφαλαίων με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση των υποχρεώσεων.
Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο του κ. Μαραβέλια, δεν ανευρέθηκε πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, που να αφορά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της 9-3-20011 δεν συμφωνεί με τα καταχωρηθέντα στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών.
Απηύθυνε έτσι ερώτημα στον Δήμο Ρόδου αν έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 30-10-2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7-7-2006, το ποσό καθώς και τον τρόπο καταβολής του ποσού.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου