Ενώπιον του A2 Aκυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Μεταβατική Εδρα Ρόδου) θα συζητηθεί την 28η Ιουνίου 2019 η αίτηση ακύρωσης 20 κατοίκων της δημοτικής ενότητας Πεταλούδων και του αθλητικού ομίλου «Αθλος» κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ 2270/09-02-2016 βεβαίωσης χρήσεων γης η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.
Οι 21 αιτούντες ζητούν συγκεκριμένα να μην εγκατασταθεί και να μην τεθεί σε λειτουργία σταθμός Βιομάζας ηλεκτροπαραγωγής μέγιστης ισχύος παραγωγής 350 KWe ή 0.35MW με καύση βιορευστών δηλαδή ανακτημένων ελαίων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Η εγκατάσταση του σταθμού βιομάζας θα υλοποιηθεί στη Δαματριά. Εντός του εξεταζόμενου αγροτεμαχίου, υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β σταθμός), ισχύος 99,90 kWp.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε η εταιρεία για το έργο θα χρησιμοποιηθεί μια εμβολοφόρος μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και μια μηχανή ηλεκτροπαραγωγής των εταιρειών «DEUTZ» και «STAMFORD» αντίστοιχα.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Δημόσιο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο για προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας 8.000 h ετησίως και εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 2,80 GWh ετησίως.
Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, η προμήθεια της βιομάζας θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βυτιοφόρα οχήματα σε μορφή βιορευστού, η οποία και θα αποθηκεύεται σε μεταλλικές δεξαμενές ορυκτών καυσίμων ή ελαίων που θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του έργου.
Στη συνέχεια το βιορευστό, θα μεταφέρεται από τις αποθηκευτικές δεξαμενές, με τη βοήθεια αντλίας μεταφοράς υγρού, στο δοχείο ημερήσιας τροφοδοσίας του κινητήρα.
Στη μονάδα καύσης βιορευστού φυτικής προέλευσης θα γίνεται απευθείας καύση των ελαίων στον ειδικά τροποποιημένο κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Τα φυτικά έλαια που θα χρησιμοποιούνται ως βασικές πρώτες ύλες από το σταθμό θα είναι έλαια φυτικής και ζωικής προέλευσης και συμπληρωματικά ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια.
Η ενδιαφερόμενη εταιρεία ζήτησε με αίτησή της και έλαβε βεβαίωση χρήσεων γης με το ΑΠ 9-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.
Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες στη βεβαίωση αναγνωρίζεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) η κτηματολογική μερίδα του έργου βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ζώνη ειδικής προστασίας στην οποία δεν είναι επιτρεπτή η αιτούμενη χρήση. Παρόλα αυτά, η υπηρεσία, όπως τονίζουν, επικαλούμενη την παρ. 7 των γενικών διατάξεων και χωρίς καμιά αιτιολογία για την υιοθέτηση της εξαίρεσης και της παρέκκλισης, χωρίς καμιά λογική εξήγηση, καταλήγει στο νομικά λαθεμένο συμπέρασμα ότι είναι επιτρεπτή η χρήση-εγκατάσταση σταθμού βιομάζας εντός του παραπάνω ακινήτου.
Σημειώνουν ακόμη ότι εσφαλμένα (σκόπιμα ή από παραδρομή) η αρχική ΜΠΕ ανέφερε λάθος Κοινότητα χωροθέτησης του έργου (Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου αντί Τοπική Κοινότητα Δαματριάς).
Η διορθωμένη ΜΠΕ κατατέθηκε εκ νέου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και επαναδιαβιβάστηκε στις 5/12/2016 με το ΑΠ 86629/02-12-2016 στην Οικονομική Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τη με αριθμό 139/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας.
Υποστηρίζουν ακόμη ότι η εν λόγω μονάδα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Πεταλούδων αφού απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα από αυτή. Η περιοχή χωροθέτησης της μονάδας θεωρείται περιοχή οικοπροστασίας και λειτουργεί ως περιοχή απόσβεσης (buffer zone) των οικιστικών, βιομηχανικών και άλλων πιέσεων που μπορεί να δέχεται η Κοιλάδα των Πεταλούδων.
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 4 τύποι οικοτόπων. Σε δύο ζώνες προστασίας περιβάλλοντος λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής σε Natura 2000, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μέχρι σήμερα είναι ελεγχόμενες.
Στην τρίτη ζώνη όμως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί, όπως ισχυρίζονται.
Διατείνονται ειδικότερα ότι η περιοχή για την οποία γίνεται ο λόγος φιλοξενεί σπάνια και απειλούμενα είδη για αυτό και έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενη. Η χωροταξική επιλογή για την τοποθέτηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει εκτιμήσει ορθά την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος για την οποία έχουν αγωνιστεί αφάνταστα οι κάτοικοι και οι αρχές της περιοχής.
Παραθέτουν εξάλλου απόσπασμα της μελέτης του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Θεοδώρου Γεωργιάδη με θέμα: «Γενική Μελέτη – Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Χωροταξική – Περιβαλλοντική Έρευνα της περιοχής της κοιλάδας Πεταλούδων Ρόδου», τονίζοντας ότι στην περιοχή ζει και αναπτύσσεται η νυχτοπεταλούδα.
Τονίζουν ότι η ενόχλησή της από διάφορους ήχους την οδηγεί στην απώλεια όλων των ενεργειακών αποθεμάτων λίπους με άμεσο αποτέλεσμα το μαζικό θάνατό τους.
Θεωρούν ότι ο μελετητής της εταιρείας αβασάνιστα διατύπωσε στη ΜΠΕ ότι στην «περιοχή επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο».
Οι αιτούντες είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων και πιο συγκεκριμένα της Τοπικής Κοινότητας Δαματριάς, της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου, πολλοί δε δραστηριοποιούνται ή/και κατοικούν στην περιοχή Καλαμώνα Πεταλούδων Ρόδου.
Επισημαίνουν ακόμη ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν επενδύσεις οικοτουριστικού και αγροτουριστικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα επισκέψιμο κτήμα Αγροτουριστικού χαρακτήρα, οινοποιείο, βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομικές μονάδες σύμφωνα με τις χρήσεις γης της περιοχής και τις κατευθύνσεις και τους στόχους του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πεταλούδων περί ήπιας ανάπτυξης.
Υποστηρίζουν ότι με την προσβαλλόμενη πράξη εκ πλαγίου άλλως ευθέως παραβιάστηκαν οι διατάξεις και οι όροι του ΓΠΣ του Δήμου Πεταλούδων, που έχει κανονιστικό χαρακτήρα και συνεπώς ισχύ νόμου, αφού δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καταλήγει σε αυθαίρετα συμπεράσματα με ανεπίτρεπτα λογικά και νομικά κενά και άλματα, αφού, η εκδούσα την προσβαλλόμενη πράξη Αρχή ενώ θεωρεί ότι στην προστατευόμενη περιοχή ΠΠ5 δεν είναι δυνατή, κατά κανόνα, η εγκατάσταση ΑΠΕ και δη όπως των επίμαχων, στη συνέχεια, χωρίς καμιά σκέψη καταλήγει στο έωλο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η κατ εξαίρεση χωροθέτηση, μιας τέτοιας εγκατάστασης, χωρίς δηλαδή να αιτιολογεί γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες και ενδεικνυόμενες θέσεις ή γιατί είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, πολύ περισσότερο που οι δύο αυτές σκέψεις και ψευδοαιτιολογίες είναι και αντιφατικές, αφού είναι αδύνατο να συνυπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν, η προσβαλλόμενη παραβιάζει κατ ουσίαν το νόμο υπολαμβάνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδεικνυόμενες θέσεις για την χωροθέτησή τους σε άλλη περιοχή.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Γρηγοριάδης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ