Τοπικές Ειδήσεις

Οδεύει σε εκκαθάριση η “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου”

Τον ορισμό εκπροσώπου στη γενική συνέλευση για το διορισμό εκκαθαριστών στη “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου” με τον διακριτικό τίτλο «Ρόδος 2021», εισηγήθηκε χθες, εκτός ημερησίας διατάξεως στο δημοτικό συμβούλιο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος αυτής κ. Τ. Χατζηιωάννου.
Η εξέλιξη αυτή, παρά τις σαφείς διατάξεις του νόμου, καταγράφεται ενώ εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά της εταιρείας με την οποία ζητείται η λύση της.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία γραφείου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από τον Δήμο Ρόδου, για χρονικό διάστημα έξι ετών και με ιδρυτικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, κατανεμημένο σε ισάριθμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία, το οποίο θα καταβάλλονταν στο σύνολό του από τον Δήμο Ρόδου εντός προθεσμίας δύο ετών από την υποβολή του ιδρυτικού καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Ωστόσο, παρά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας το ιδρυτικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας δεν καταβλήθηκε από τον ιδρυτή μέτοχό του και ως εκ τούτου συντρέχει νόμιμη περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν κατά τη σύστασή της δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Στην εισήγηση του κ. Χατζηιωάννου αναφέρονται τα εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14412/4-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 11935/28-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που επισυνάπτεται, ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου”, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, λύθηκε αυτοδίκαια με την ανακήρυξη ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας πόλης διαφορετικής από τη Ρόδο.
Συνεπεία της αυτοδίκαιης λύσης της εταιρείας έχει αυτή περιέλθει – εκ του νόμου – σε καθεστώς εκκαθάρισης και επομένως απαιτείται ο διορισμός εκκαθαριστών, προκειμένου να ενεργηθούν οι εργασίες της εκκαθάρισης.
Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Η δε Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίσει αντίστοιχο αριθμό εκκαθαριστών με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ανέρχεται σε επτά (7)μέλη.
Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου, ο οποίος θα διενεργήσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μόνου μετόχου της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό εκκαθαριστών για τη διεξαγωγή των εργασιών εκκαθάρισης αυτής, οι οποίες θα συνίστανται στην είσπραξη του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου από τον Δήμο Ρόδου, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας και την περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου