Στην ενιαία και ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου, οδεύει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μετά από σχετικές εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων και νομικών συμβούλων, η πολύκροτη υπόθεση υλοποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου».

Η συγκεκριμένη ΣΠΥ, γνωστή και ως «σύμβαση των LED του Δήμου Ρόδου» έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) , ενώ απασχολεί προσωπικά τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και τους συνεργάτες του το τελευταίο διάστημα.
Εχει οδηγήσει εξάλλου στην έκδοση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κινήθηκε ήδη η διαδικασία για την έκπτωση της αναδόχου ένωσης εταιρειών.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, με πολλές νομικές προεκτάσεις, που δεν περιορίζεται, όπως δείχνει, μόνο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου.
Κρίθηκε έτσι και προς τούτο υπήρξε ήδη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο Ρόδου, ότι ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα με οικονομικό αντικείμενο περί τα 25 εκατ. ευρώ και με νομικές δεσμεύσεις του Δήμου Ρόδου για 12ετία τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να «υποβαθμιστεί» περιοριζόμενο σε ανταλλαγή απόψεων, επιστολών ως και πολιτικών σχολίων, αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί δεόντως από την πλέον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του κράτους και με την δέουσα επιμέλεια και από εμπειρογνώμονες.
«Το δημόσιο συμφέρον θα διασφαλιστεί και για τις προθέσεις μας δεν θα επιτρέψουμε καμία σπέκουλα» δήλωσε στην «δημοκρατική» συνεργάτης του δημάρχου Ρόδου.
Προτάθηκε μάλιστα στον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στην συγκεκριμένη έρευνα να συνδράμουν κι άλλες αρχές, που δεν συγκαταλέγονται σε εκείνες που λειτουργούν στο πλαίσιο της Αρχής, η οποία έχει αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Ρόδου έχει ήδη αναθέσει το όλο ζήτημα αρμοδίως για την σύνταξη πλήρους και εμπεριστατωμένης εισηγήσεως προκειμένου ακολούθως να το παραπέμψει για τα περαιτέρω στην Αρχή με αίτημα την άμεση και κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας.
Οπως αναφέρεται στον ιστότοπο της Αρχής:
«Με στόχο την αλλαγή των προτύπων και των αντιλήψεων για τη δημόσια ηθική και ακεραιότητα η Αρχή έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών τόσο για τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς όσο και για την πρόληψη κι αποτροπή αυτών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας.
Η μηδενική ανοχή στη διαφθορά και η ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών λογοδοσίας είναι προτεραιότητα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η αποστολή της Αρχής αφορά στο δημόσιο ήθος, τις κοινωνικές αξίες και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Για αυτούς τους λόγους, o πυρήνας των αρμοδιοτήτων βασίζεται στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς».
Επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι ο κ. Άγγελος Μπίνης, σύμβουλος-αναλυτής σε θέματα Ακεραιότητας και καταπολέμησης της Διαφθοράς, Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, Μονάδα Ακεραιότητας Δημόσιου Τομέα, Ο.Ο.Σ.Α. Πριν εργαστεί για τον ΟΟΣΑ, ο κ. Μπίνης απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις εντός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης: στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Προϊστάμενος Επιθεωρητής).
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από εισήγηση-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) κρίθηκε ότι για εννέα λόγους συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης της αναδόχου ένωσης εταιρειών και εξουσιοδοτήθηκε για την ενεργοποίηση της κατά νόμον διαδικασίας ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου.
Η δημοτική αρχή αναζήτησε ήδη απαντήσεις επί θεμάτων που θεωρεί ότι έχουν ανακύψει σχετικά με την οντότητα της φερόμενης στην ΣΠΥ ως από 18 Ιανουαρίου 2018 ήδη συσταθείσας αναδόχου ενωσης εταιρειών. Επιδιώκει να ξεκαθαρίσει ακόμη τι νομικό σχήμα αυτή έχει και ποιος την εκπροσωπεί.
Προκλήθηκαν ερωτηματικά για το ό,τι εκπρόσωπος της ενωσης εταιρειών δεν φέρεται να αναφέρεται και δεν υπέγραψε την ΣΠΥ, ενώ μόνο εκείνος υπέγραψε τις ενσωματωμένες συμβάσεις και παραρτήματα της.
Υπήρξαν ερωτήματα επί αναφοράς εκπροσώπου μιας εκ των εταιρειών ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής περί ανακατατάξεων στην σύνθεση της ένωσης και στην πορεία επισήμως δεν επιβεβαιώθηκε η συγκεκριμένη αναφορά.
Στον Δήμο Ρόδου από την ένωση εταιρειών φέρεται να υποστηρίχθηκε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε μεν το δικαίωμα αλλά δεν το άσκησε, να ζητήσει να αποκτήσει η ένωση εταιρειών συγκεκριμένη νομική μορφή.
Θυμίζουμε ότι η ΕΠΠΕ υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι παρά το ό,τι απέρριψε ως εκπρόθεσμη τη μελέτη εφαρμογής που ο ανάδοχος υπέβαλε, εντούτοις στο πλαίσιο της δεοντολογίας της παρά την μη υποχρέωση της προχώρησε στον έλεγχο της από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αναιρεί τα δεδομένα της προσφοράς του αναδόχου και της ΣΠΥ, καθιστά ανέφικτη την εξοικονόμηση που προβλέπεται σε αυτήν και θέτει σε πρόσθετους κινδύνους τα συμφέροντα του Δήμου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανέφερε:
α)Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.
γ) Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Υπηρεσίας.
δ) Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγο του ότι δεν έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η ΣΠΥ.
Οι εταιρείες με δελτία τύπου που εξέδωσαν αντιτάχθηκαν κατά των διαπιστώσεων της ΕΠΠΕ και των διαδικασιών που ακολούθησε η δημοτική αρχή επιφυλασσόμενες μάλιστα των δικαιωμάτων τους.
Χαρακτήρισαν συγκεκριμένα τα συμπεράσματα της Επιτροπής απολύτως αυθαίρετα και τόνισαν ότι υφίσταται σημαντικό όφελος για τον Δήμο χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Πρόσθεσαν μάλιστα ότι η ίδια επιτροπή εξέδιδε βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης και λειτουργίας των εγκατεστημένων αναβαθμισμένων φωτιστικών μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ