Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4446/2016, άρθρο 114 παρ. 1, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4595 τεύχος Β/28-12-2017, η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου με την οποία ορίζονται εφεξής, οι ενδιάμεσες εκπτωτικοί περίοδοι για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι (mid season sales), για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, ορίζονται ως εξής:

Από 1 Μαΐου έως 15 Μαΐου εκάστου έτους και από 1 Νοεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Οι Κυριακές που επιτρέπεται τα καταστήματα να είναι ανοικτά και περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους είναι:  Η  πρώτη  Κυριακή  του  Μαΐου εκάστου έτους  και  η  πρώτη  Κυριακή  του  Νοεμβρίου  εκάστου έτους.

 

Ρόδος, 23 Φεβρουαρίου 2018

                                                          Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ