Ειδήσεις

Ακρως επιβαρυντική η έκθεση για τους δημάρχους Ρόδου και πρ. Ιαλυσού

Ακρως επιβαρυντική για τον δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά, τον πρώην δήμαρχο Ιαλυσού κ. Στέργο Στάγκα αλλά και για το σύνολο των μελών των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΥΑ Ρόδου και της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού είναι η έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα των συμβάσεων 57 υπαλλήλων, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η “δημοκρατική”.

Τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση προκάλεσαν ήδη τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της απιστίας σχετική με την υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση, το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ και της παράβασης καθήκοντος από μέλη των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΥΑ Ρόδου και της ΔΕΥΑ Ιαλυσού.
Η έκθεση, όπως έγραψε χθες η “δημοκρατική”, κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Γεώργιο Βέη.

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, που διενήργησε ο Σύμβουλος Επιθεωρητής του ΑΣΕΠ κ. Κ. Σιδέρης το έτος 2010, υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στη ΔΕΥΑΙ και οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, άσκησαν αναγνωριστικές αγωγές στο Μονομελές (Πολιτικό) Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά της επιχείρησης, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι υπηρετούσαν στη δημοτική επιχείρηση αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Εκδόθηκαν σχετικά οι υπ’ αριθμ. 198/29-11-2010, 199/30-11-2010, 204/17-12-2010, 3/7-1-2011 αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αγωγές (2+9+45+1=) 57 υπαλλήλων.
Όπως τονίζεται στην έκθεση μάρτυρας υπέρ των εναγόντων υπαλλήλων κατέθεσε ο κ. Στέργος Στάγκας, δήμαρχος Ιαλυσού και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού. Η ειδική, εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη αιτιολογία της απόρριψης, συνοψίζεται στο ό,τι η πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών, καθώς και η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος και των άρθρων 14,18 και 21 του νόμου 2190/1994, γιατί παρακάμφθηκε το ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως της ρύθμισης του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας, η οποία δεν βρίσκει έρεισμα στην οδηγία 99/70/ΕΚ.
Ο επιθεωρητής συμπεραίνει ότι υπάρχει παράβαση του νόμου από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού (μεταξύ των οποίων και δημοτικοί σύμβουλοι).

Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι μετέτρεψαν τις συμβάσεις των 57 υπαλλήλων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατά παράβαση των προεκτιθέμενων διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων 2190/1994 και 2527/1997. Επί πλέον διαβλέπει ότι υφίσταται και παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 του ΠΚ), για τον ίδιο λόγο και γιατί, παρά το ό,τι ακυρώθηκαν οι υπ’ αριθμ. 50/30-6-2006 και 87/14-9-2006 αποφάσεις μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, με τις αποφάσεις 12858/14-9-2006 και 13443/27-9-2006 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με τις τελευταίες παραγγέλθηκε η λύση των συμβάσεων, ο πρόεδρος και τα μέλη του, διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού… “κώφευσαν, παραβαίνοντας έτσι το καθήκον τους προς συμμόρφωση. Παραβίασαν την αρχή της νομιμότητας και αδιαφόρησαν για τις οικονομικές συνέπειες εις βάρος της ΔΕΥΑΙ, που κατέβαλε μισθούς για μη νόμιμη αιτία. Το γεγονός ότι ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως δεν είχε ως συνέπεια την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων ακυρωτικών αποφάσεων, οι οποίες φέρουν πλήρες το τεκμήριο της νομιμότητάς τους και όφειλαν οι ανωτέρω να τις εκτελέσουν. Η ίδια συμπεριφορά των ως άνω οργάνων της ΔΕΥΑΙ συνεχίστηκε, παρά την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου, με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ και δήμαρχο Ιαλυσού να παρίσταται στο Δικαστήριο ως μάρτυρας υπέρ των υπαλλήλων”.
Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΥΑ Ρόδου ο επιθεωρητής κάνει αρχικώς μνεία στο άρθρο 109 του ν. 3852/2010 για τον Καλλικράτη και επισημαίνει ότι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.

Αφού αναλύει τις διατάξεις του νόμου, ο επιθεωρητής καταλήγει ότι:
“Ο πρόεδρος (δήμαρχος Ρόδου) και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου (μεταξύ των οποίων δημοτικοί σύμβουλοι) παρέλαβε και ενσωμάτωσε στο προσωπικό της, τους ως άνω υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, εν γνώσει τους ότι υπήρξε μη νόμιμη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και εν γνώσει του προέδρου και των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ότι υπήρξε μη νόμιμη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και εν γνώσει όλων των λοιπών πραγματικών δεδομένων που εκτέθηκαν ως άνω”.
Προσθέτει παραπέρα πως “Παρά ταύτα όμως, ενέταξε τους υπαλλήλους αυτούς στο προσωπικό της νέας ΔΕΥΑ Ρόδου, διατυπώνοντας την επιφύλαξη να αποφασίσει οριστικά, μετά την τελεσίδικη κρίση των δικαστηρίων, ενόψει της προαναφερόμενης εκκρεμοδικίας. Ωστόσο, αφού δεν απέλυσε τους υπαλλήλους αυτούς αλλά τους ενέταξε στο προσωπικό της, φρονώ ότι υπέπεσαν οι ως άνω αρμόδιοι της ΔΕΥΑ Ρόδου στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μη νομίμως δε (κατά παράβαση του Συντάγματος, του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994) απασχολούν και μισθοδοτούν ακόμη, χωρίς νόμιμη αιτία, τους υπαλλήλους που θα έπρεπε να είχαν απολυθεί αν είχε τηρηθεί η νομιμότητα και είχαν εκτελεστεί ο ακυρωτικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας , ενόψει και των ως ανωτέρω αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου”.
Αφού πιθανολογεί ότι δεν θα ευδοκιμήσει καμία προσφυγή των υπαλλήλων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο επιθεωρητής καταλήγει στην έκθεσή του ως εξής:

“ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ ευθύνονται για παραβίαση του άρθρου 103 του Συντάγματος άρθρων 14,18 και 21 του ν. 2190/1994 και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, αναφορικά με τη μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου πενήντα επτά υπαλλήλων. Υπάρχει μάλιστα και ευθύνη τους για παράβαση του άρθρου 259 του ΠΚ, ενόψει και της μη συμμόρφωσής τους προς τις ως άνω ακυρωτικές αποφάσεις, ήτοι για συμπεριφορά που είχε ως αποτέλεσμα την μη απόλυση των υπαλλήλων αυτών και την εφεξής οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑΙ για μη νόμιμη αιτία. Υπάρχει επίσης και πειθαρχική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ως εκ του ό,τι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο δήμαρχος Ιαλυσού και μέλη του συμβουλίου αυτού δημοτικοί σύβουλοι.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ:
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ ευθύνονται ποινικά για παράβαση καθήκοντος, λόγω του ό,τι ενέταξαν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΡ τους ως άνω πενήντα επτά υπαλλήλους, παρά το ό,τι είχαν είχαν ακυρωθεί οι αποφάσεις της ΔΕΑΙ που μετέτρεψαν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και παρά το ό,τι μη νομίμως απασχολούνται αυτοί, με αποτέλεσμα την εφεξής καταβολή αποδοχών τους χωρίς νόμιμη αιτία. Υπάρχει επίσης και πειθαρχική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ως εκ του ό,τι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος Ρόδου και μέλη δημοτικοί σύμβουλοι. Κατ’ εμέ, δεν αίρεται η ευθύνη αυτή από το γεγονός ότι στις αποφάσεις ένταξης των υπαλλήλων διατυπώθηκε η επιφύλαξη να επανέλθει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ μετά την άρση της εκκρεμότητας, ύστερα από την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ούτε από το γεγονός η απόλυσή τους ενδεχομένως να προκαλούσε δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της επιχείρησης, όπως υποστηρίζει η ΔΕΥΑΡ. Η θέση μου αυτή εδράζεται στην αρχή ότι και το δημόσιο συμφέρον υποτάσσεται στην αρχή της νομιμότητας”.
Εισηγείται τέλος να διαβιβασθεί αντίγραφο της έκθεσης, μαζί με τον συνημμένο φάκελο, για την πειθαρχική αρμοδιότητα, κατά τον Δημοτικό Κώδικα, και την αρμοδιότητα της τυχόν έκδοσης πράξεων καταλογισμού στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στον Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ για το ποινικό σκέλος της, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Θυμίζουμε ότι την 24η Ιανουαρίου 2014 έχουν προσκληθεί για να δώσουν ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη εξηγήσεις, γύρω από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την καταβολή της μισθοδοσίας σε 57 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της επιχείρησης κ. Στ. Κουσουρνάς, έχει αναλάβει την ευθύνη της καταβολής της μισθοδοσίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων με εντάλματα τύπου A’, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά τις σαφέστατες αντιρρήσεις διευθυντικών υπαλλήλων και προϊστάμενων της ΔΕΥΑΡ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου