Τοπικές Ειδήσεις

Ακυρώθηκαν 2.431 ψηφοδέλτια της «Ελληνικής Αυγής» από το εκλογοδικείο!

Το Δ’ Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με την υπ΄ αρίθμ. 2201/2019 απόφασή του, έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλαν οι κκ Εμμανουήλ Λόγγος του Γεωργίου και Γεώργιος Υψηλάντης του Εμπεδοκλή, για τους οποίους παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος τους κ. Έλλη Βελιάδη, κατά των κ.κ. Νικολάου Αττιτή του Μερκουρίου – Μιχαήλ, Σωτηρίου Αγγέλου του Ιωάννη, Κωνσταντίνας Αμοργινού του Ρουσέτου – Παντελή και Πανορμίτη Γλυνάτση του Θεόφιλου, που δεν παραστάθηκαν, και κατά της 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες συνδυασμοί και περιφερειακοί σύμβουλοι στις Περιφερειακές εκλογές της 26-5-2019 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με την απόφασή του αποφαίνεται ειδικότερα ότι εσφαλμένως προσμετρήθηκαν ως έγκυρα 1.894 ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου και 537 στην εκλογική περιφέρεια Κω του συνδυασμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Τροποποιεί την 43/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου. Αποφαίνεται ότι ο συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» λαμβάνει στο περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είκοσι οκτώ (28) έδρες, από τις οποίες δέκα (10) στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου και ότι ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει μία (1) έδρα, στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου.
Ανακηρύσσει τον Εμμανουήλ Λόγγο του Γεωργίου τακτικό περιφερειακό σύμβουλο και τον Γεώργιο Υψηλάντη του Εμπεδοκλή πρώτο αναπληρωματικό στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου.
Ανακηρύσσει τον Νικόλαο Αττιτή του Μερκουρίου – Μιχαήλ τακτικό περιφερειακό σύμβουλο στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου και τους Κωνσταντίνα Αμοργινού του Ρουσέτου – Παντελή και Πανορμίτη Γλυνάτση του Θεόφιλου αναπληρωματικούς, δεύτερη και τρίτο, αντιστοίχως.
Το Διοικητικό Δικαστήριο δέχτηκε συγκεκριμένα τα εξής:
Κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 26-5-2019 για την ανάδειξη νέας περιφερειακής αρχής, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πληθυσμό 309.015 κατοίκους και 51 έδρες περιφερειακών συμβούλων, με εγγεγραμμένους 321.357 και ψηφίσαντες 182.471 εκλογείς, έλαβαν μέρος οι διάδικοι, οι μεν ενιστάμενοι ως υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου με το συνδυασμό «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», οι δε καθ’ ων η ένσταση, ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ο πρώτος και ως υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι λοιποί και ειδικότερα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου ο δεύτερος των καθ’ ων και στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου οι τρίτη και τέταρτος. Από την κάλπη εξήχθησαν 169.767 ψηφοδέλτια που κρίθηκαν έγκυρα, 6.740 άκυρα και 5.964 λευκά. Ο συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» έλαβε 91.177 ψήφους (53,71% των έγκυρων ψηφοδελτίων) και αναδείχθηκε, με την προσβαλλόμενη πράξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επιτυχών συνδυασμός· κατόπιν τούτου, δεν επαναλήφθηκε η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή.
Ο συνδυασμός αυτός έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.329 (έγκυρα ψηφοδέλτια / αριθμός εδρών περ. συμβουλίου συν 1, παραλειπομένου του κλάσματος ή 169.767/51 + 1 = 3.329) συνολικά 27 έδρες, από τις οποίες 9 στη
Ρόδο, 4 στην Κω και 2 στην Κάλυμνο. Ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε 5.327 ψηφοδέλτια που κρίθηκαν
έγκυρα (ποσοστό 3,14%), από τα οποία 1.894 στη Ρόδο και 537 στην Κω.
Ανακηρύχθηκε τελευταίος επιλαχών συνδυασμός, από τους πέντε συμμετέχοντες συνδυασμούς, καταλαμβάνοντας συνολικά 2 έδρες και συγκεκριμένα 1 έδρα στη Ρόδο και 1 στην Κάλυμνο. Κατά τα αναφερθέντα στην πρώτη σκέψη, οι ενιστάμενοι ανακηρύχθηκαν πρώτος και δεύτερος αντιστοίχως αναπληρωματικοί σύμβουλοι στη Ρόδο, ενώ από τους καθ’ ων, ο πρώτος, ως επικεφαλής του συνδυασμού, ανακηρύχθηκε τακτικός περιφερειακός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου και ο δεύτερος πρώτος αναπληρωματικός στην ίδια περιφέρεια, ενώ η τρίτη τακτική περιφερειακή σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου και ο τέταρτος αναπληρωματικός στην ίδια περιφέρεια.
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Δικαστήριο στο εκλογικό υλικό και συγκεκριμένα στα στοιχεία της εκλογής στα εκλογικά τμήματα με αριθμό 117Α μέχρι 177Α του Δήμου Κω και 178Α έως 182Α του Δήμου Νισύρου της εκλογικής περιφέρειας Κω (πλην των εκλογικών τμημάτων 140Α, 145Α, 165Α, όπου δεν έλαβε ψήφους), προκύπτει ότι τα 537 ψηφοδέλτια που έλαβε συνολικώς ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έχουν όλα διαστάσεις 14 Χ 28 εκατοστά, έναντι των νόμιμων 14 Χ 20 περίπου. Ομοίως, από τον έλεγχο στα στοιχεία της εκλογής στα εκλογικά τμήματα 183 και 184 του Δήμου Μεγίστης, 185Α έως 399Α του Δήμου Ρόδου, 400 έως 409 του Δήμου Σύμης, 410Α και 411Α του Δήμου Τήλου και 412-413 του Δήμου Χάλκης της εκλογικής περιφέρειας Ρόδου (πλην των εκλογικών τμημάτων 231Α, 234Α, 236Α, 256Α, 262Α, 271Α, 272Α, 279Α, 281, 291Α, 319Α, 330Α, 357Α, 406 και 413, όπου δεν έλαβε ψήφους), προκύπτει ότι συνολικώς τα 1.894 ψηφοδέλτια που έλαβε ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έχουν όλα διαστάσεις 14 Χ 46 εκατοστά, έναντι των νόμιμων 14 Χ 35 περίπου.
Η απόκλιση από τις νόμιμες διαστάσεις, ως προς το μήκος όλων των ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», κατά 8 εκατοστά και κατά 11 εκατοστά αντιστοίχως στις εκλογικές περιφέρειες Κω και Ρόδου, υπερβαίνει τα ανεκτά από το νόμο όρια και προσλαμβάνει το χαρακτήρα ανεπίτρεπτης, ευχερώς αντιληπτής από τον εκλογέα, διαφοράς, καθόσον συνεπάγεται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, είτε πλέον ευμεγέθη την εμφάνιση του εμβλήματος, είτε πιο ευανάγνωστα τα ονόματα των υποψηφίων, επιτρέποντας τη χρήση γραμματοσειράς ανάλογου μεγέθους, εμφανώς μεγαλύτερου των λοιπών συνδυασμών. Η διαφοροποίηση αυτή καθιστά άκυρα όλα τα ανωτέρω πληττόμενα 2.431 (537 + 1.894) ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την προεκτεθείσα διάταξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 παρ. 2 του ίδιου νόμου και στην απόφαση 24370/2019 του Υπουργού Εσωτερικών.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου