Αγαπητοί συνάδελφοι .
Μετά από δεκαέξι χρόνια συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο ως υποψήφιος πλέον για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου καταθέτω τις προγραμματικές μου θέσεις για την αναβάθμιση των συνθηκών άσκησης της Δικηγορίας και τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων της.
ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ
1. Λειτουργία του Δ.Σ. με συγκεκριμένο οργανόγραμμα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Γ.Σ. και του Κώδικα περί Δικηγόρων . 
2. Ελεύθερη συμμετοχή στις Επιτροπές του Συλλόγου, όσων συναδέλφων το επιθυμούν .
3. Επεξεργασία προτάσεων και προώθηση επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου στην Ολομέλεια, στα Υπουργεία και στον Α.Π.
4. Διαβούλευση και προτάσεις για την αλλαγή του ασφαλιστικού και της υπερφορολόγησης μας.
5. Παρεμβάσεις στις υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων.
6.Δίκαιη κατανομή των διορισμών δικηγόρων στα αυτεπάγγελτα με ισοδύναμη χρέωση υποθέσεων.
7.Πρόταση απαλλαγής καταβολής Φ.Π.Α. στο Δημόσιο για τα γραμμάτια προείσπραξης στα αυτεπάγγελτα και επιτάχυνσης της καταβολής των ποσών των γραμματίων.
8.Στελέχωση Ταμείου Νομικών και ΤΥΔΕ με υπαλλήλους και μηχανοργάνωση αυτών.
9. Μεταφορά των μητρώων του ΤΥΔΕ στον ΕΦΚΑ για ταχύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
10.Παρακράτηση του Φ.Π.Α. των Γραμματίων από το Σύλλογο και απόδοση του ανά τρίμηνο στους δικηγόρους .
11. Επέκταση και εξειδίκευση των εκπιπτομένων επαγγελματικών δαπανών για τους δικηγόρους.
12.Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικηγόρων με σεμινάρια ημερίδες, συνέδρια.
13.Επέκταση μηχανοργάνωσης στο Σύλλογο – ψηφιοποίηση βιβλιοθήκης.
14. Συνεργασία με ΛΕΑΔΡ και ΕΑΝΔΙΡ.
15. Συνεργασία στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων με τους άλλους φορείς .
16. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
17. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Αιγαίου της Θάλασσας.
18. Ενίσχυση των αθλητικών ομάδων του Συλλόγου και της χορωδίας
19. Βράβευση των παιδιών των συναδέλφων που εισάγονται στα Α.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. Πρόταση βελτίωσης του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ.. Να μην απαιτείται επίδοση της αγωγής αν αυτή συνομολογείται ή αν συντάσσεται Πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς.
Αν έχουμε εναγόμενους κατοίκους αγνώστου διαμονής να αρκεί μόνο μία επίδοση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Ο Δικαστής μετά το κλείσιμο της δικογραφίας να ελέγχει αμέσως το παραδεκτό. Σε περίπτωση ερημοδικίας να εκδίδει αμέσως απόφαση ,ενώ αν είναι απαράδεκτη να την απορρίπτει.
Έτσι δεν θα προσδιορίζονται οι απαράδεκτες και οι ερήμην αποφάσεις και θα επιταχυνθεί η εκδίκαση των λοιπών υποθέσεων
2. Έκδοση γνωμάτευσης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από τον Α.Π., αν υπερισχύει το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών ή η οικογενειακή κατάσταση ,για να μην ζητούνται και τα δύο.
3. Κατάργηση της προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στις εκκρεμείς δίκες με γνωμάτευση ή δικαστική απόφαση του Α.Π. λόγω της αντισυνταγματικότητας του.
4. Διεύρυνση των διαδικασιών εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης των αστικών διαφορών ,που εκκρεμούν στα δικαστήρια.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
1. Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δικαστηρίων.
2.Προώθηση ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής υπογραφής.
3.Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων και των αποφάσεων.
4. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας δικηγόρου. 
5. Ηλεκτρονική έκδοση γραμματίων προείσπραξης.
6. Έκδοση όλων των παράβολων ηλεκτρονικά και όχι μόνο από τη ΔΟΥ.
7. Τα πιστοποιητικά για κάθε κληρονομική διαδοχή να εκδίδονται από ένα Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο) και ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης του Πρωτοδικείου Αθηνών να αποστέλλεται ηλεκτρονικά με e-mail στο Πρωτοδικείο Ρόδου και να εκδίδεται από αυτό.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
1. Πρωταρχικός στόχος στο Κτηματολόγιο είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση Δικηγόρων και χορήγηση πιστοποιητικών.
2. Μεταγραφή των εκκρεμών πράξεων. Δημιουργία ονομαστικού ευρετηρίου.
3. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής από το Σύλλογο για να βοηθήσουμε στην εναρμόνιση του με το Εθνικό Κτηματολόγιο και στην ομαλή ένταξη του σ΄ αυτό . Συνεργασία με τον Δ.Σ. Κω και το Τεχνικό Επιμελητήριο για το Κτηματολόγιο.
Προτάσεις υπάρχουν ήδη από συναδέλφους.
4. Άμεση επισκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου .
5. Μεταφορά μέρους των υπηρεσιών του σε παρακείμενα κτίρια
στο κέντρο της πόλεως σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης π.χ. Λέσχη Αξιωματικών, για την οποία είχαμε εκπονήσει και σχέδιο διαρρύθμισης του χώρου από μηχανικό στο παρελθόν.
ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Διοργάνωση με τη σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου σεμιναρίου για την πιστοποίηση της ιδιότητας του διαμεσολαβητή.
Διαμεσολαβητές δικηγόροι χρησιμοποιούνται ήδη ως συντονιστές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Υπουργείου Οικονομικών.
2.Οι υπάλληλοι που θα προσλαμβάνονται για να εργαστούν στα Δικαστήρια, αλλά και στο Κτηματολόγιο, να είναι κυρίως πτυχιούχοι νομικής. Το εφαρμόζει ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, που προσλαμβάνει μόνο πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών. Δεν νοείται το υπουργείο Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες του να μην απασχολεί νομικούς.
3.Συμμετοχή σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές των Υπουργείων και των Οργανισμών τουλάχιστον ενός Δικηγόρου ως μέλους.
Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Κάθε πρόταση συναδέλφου είναι ευπρόσδεκτη. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αναβαθμιστεί το κύρος των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και να δώσουμε ελπίδα στους νέους συναδέλφους Χρειάζεται σκληρή δουλειά ,υπομονή, επιμονή, μαχητικότητα και ενότητα για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για το σύνολο των δικηγόρων . Με εκτίμηση
Βασίλης Περίδης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ