Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Στα χέρια των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία για φορολογουμένους με καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα χέρια του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς.

Σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση βουλευτή, η Αρχή αναφέρει ότι η διενέργεια της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Οκτώβριο του 2017, για πληροφορίες σχετικές με το έτος 2016.

Κατά το τρέχον έτος η ανταλλαγή συνεχίστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ αλλά και των σχετικών διμερών Συμφωνιών Αρμοδίων Αρχών ή Συμφωνιών, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας προς την ΑΑΔΕ στοιχείων χρηματοοικονομικών λογαριασμών που τηρούν φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής (κάτοικοι ή πολίτες, στην περίπτωση των ΗΠΑ), στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και δικτύου χωρών (κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες).

Η εν λόγω διαδικασία, που υλοποιείται υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, έχει ολοκληρωθεί για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτων χωρών (πλην των ΗΠΑ) και αύριο αναμένεται να τελειώσει και για την περίπτωση των ΗΠΑ.

Η ΑΑΔΕ πρόκειται να αποστείλει αυτές τις πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες χώρες έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς της υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ λαμβάνει εντός του ίδιου διαστήματος αντίστοιχες πληροφορίες από δεκάδες δικαιοδοσίες (κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες) για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων και επομένως, στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και στην απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης.

Πλέον, οι φορολογικές αρχές των περισσότερων χωρών του πλανήτη έχουν τα λεπτομερή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι πολίτες τους σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν λάβει και θα λάβουν μέχρι τον Σεπτέμβριο αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες πολίτες στα νησιά Κέιμαν, στην Ελβετία μέχρι τη Σιγκαπούρη, στο Μονακό, στον Παναμά, στο Χονγκ Κονγκ και στον Λίβανο.

Ωστόσο, όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία, και έχουν φορολογηθεί δεν έχουν να ανησυχούν για το παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά σχεδόν με αφανισμό. Το σύστημα «ρίχνει» τα σύνορα του τραπεζικού απορρήτου με τη συμμετοχή 38 επιπλέον χωρών, καταρρίπτοντας ακόμα και το άβατο των ελβετικών τραπεζών.

Πηγή liberal.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ