Με το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η συνάντηση των δύο πλευρών έγινε μερικές ώρες πριν την ψήφιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και το θέμα των πλειστηριασμών.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους των τραπεζιτών να δεσμευτούν ότι δεν θα αλλάξει το υπάρχον καθεστώς για τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας μέχρι την τελευταία ημέρα του 2015, οπότε και θα ισχύσει ο νέος Κώδικας.

Έως τότε η κυβέρνηση σχεδιάζει να έχει ψηφίσει στη Βουλή διάταξη που θα αφορά την αναστολή των σχετικών πλειστηριασμών.

Από την πλευρά της η κυρία Κατσέλη -ως Πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών- επανέλαβε ότι «εμείς θα εργαζόμαστε με το νομοθετικό πλαίσιο του 2014 και αναμένουμε το νέο πλαίσιο από την κυβέρνηση για το πώς θα λειτουργούμε από το 2016». Εκανε ακόμη λόγο για τις προσπάθειες που καταβάλει το τραπεζικό σύστημα να μπει σε μια φάση κανονικότητας και ομαλότητας μετά την τραπεζική αργία.

Ο ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς

Με βάση το σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα, οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα διενεργούνται πλέον με τιμή πρώτης προσφοράς την εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίστηκε κατά το χρόνο της κατάσχεσης, και όχι την αντικειμενική του τιμή, όπως ισχύει σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αποσυμφορηθεί και να απλοποιηθεί η σημερινή διαδικασία η οποία προβλέπει τιμή πρώτης προσφοράς την αντικειμενική αξία και προϋποθέτει δύο άγονους πλειστηριασμούς για να κάνει δεκτό το αρμόδιο δικαστήριο τη μείωση της τιμής εκκίνησης.

Τι αλλάζει στην αναγκαστική εκτέλεση

Όλες οι αιτιάσεις κατά των πλημμελειών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης προβάλλονται σε δύο μόνο στάδια.

Το πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα πριν από τον πλειστηριασμό και περιλαμβάνει όλους τους λόγους ακυρότητας της διαδικασίας. Κατά της απόφασης που θα εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης, χωρίς να αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής υπό προϋποθέσεις).

Το δεύτερο στάδιο τοποθετείται μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και περιλαμβάνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής για ενδεχόμενες πλημμέλειες, οι οποίες εμφιλοχώρησαν από την πράξη του πλειστηριασμού μέχρι την σύναξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση (8) μηνών από την ημέρα αυτή.

Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους κ.λ.π, κατατάσσονται στη τρίτη σειρά του πίνακα κατάταξης των γενικών προνομίων.

Στη διαίρεση του πλειστηριάσματος, ποσοστό 10% διατίθεται για την ικανοποίηση μη προνομιούχων απαιτήσεων, ποσοστό 65% για την ικανοποίηση των ειδικών προνομίων και ποσοστό 25% για την ικανοποίηση των γενικών προνομίων.

Επιπρόσθετα, διευρύνεται έμμεσα η δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών καθώς καταργείται η απαρίθμηση των ακατάσχετων πραγμάτων και αντικαθίσταται από μια γενικής έννοιας διατύπωση.

Αλλαγές προκύπτουν και ως προς την κατάταξη των προνομιούχων πιστωτών. Καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά, σύμφωνα με το άρθρο 977 (συρροή γενικών και ειδικών προνομίων), διενεργείται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων.

Στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης προηγούνται πλέον οι τράπεζες έναντι των εργαζομένων.

Στην περίπτωση πτώχευσης επιχειρήσεων και εκποίησης ακινήτων τους, το ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων συρρικνούται στο 25% ενώ των τραπεζών διευρύνεται στο 65%. Το υπόλοιπο 10% από το εκπλειστηρίασμα δίνεται στους μη προνομιούχους πιστωτές.

Αν δεν υπάρχουν μη προνομιούχες απαιτήσεις, η διαίρεση του πλειστηριάσματος μεταξύ γενικών και ειδικών προνομίων εξακολουθεί να έχει ως σήμερα (1/3 και 2/3 αντίστοιχα). Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος ικανοποίησης σε περίπτωση συρροής δύο εκ των τριών κατηγοριών απαιτήσεων.

Επίσης αυξάνονται οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο δικαστήριο κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 204, 205, 232 και 607 του Κώδικα, οι οποίες αποτελούν εφεξής δημόσιο έσοδο. (Σήμερα, τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.)

Τι θα ισχύσει για τις πτωχευμένες εταιρείες

Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι για το θέμα των πλειστηριασμών:

• Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2016.

• Έως τότε θα έχει ψηφιστεί από την Βουλή διάταξη για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

• Η εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πτωχεύσει, θα γίνει με τον ισχύοντα νόμο

• Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών, έχει εκδώσει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών η οποία δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι τράπεζες

Απαντήσεις για τους πλειστηριασμούς αλλά και για τις καταθέσεις έδωσε ο υπουργός οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, στην εισήγησή του στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα που ψηφίζονται σήμερα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και της κοινοτικής οδηγίας BRRD που περιλαμβάνει την εγγύηση καταθέσεων και το bail in.

Ο υπουργός, αφού υπεραμύνθηκε του κατεπείγοντος της διαδικασίας δεδομένου ότι αποτελούν προαπαιτούμενα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το τρίτο πακέτο διάσωσης, υπογράμμισε ότι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

“Η κυβέρνηση δεσμεύεται εν τω μεταξύ να φέρει συνολική λύση για τα κόκκινα δάνεια, στην οποία θα υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας”, υπογράμμισε ο κ. Τσακαλώτος, προσθέτοντας ότι και οι τράπεζες – όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ – δεν θα προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς έως τον Ιανουάριο του 2016.

Οσον αφορά στην οδηγία BRRD, εξήγησε ότι αποτελεί το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν οι τράπεζες που έχουν προβλήματα.

Αναφορικά με τα περί bail in, εξήγησε ότι σε μια τράπεζα που έχει πρόβλημα -καθώς το παθητικό είναι μεγαλύτερο από τα περιουσιακά στοιχεία- πρέπει να μειωθεί το παθητικό. Η οδηγία, υπογράμμισε, «βάζει τη σειρά με την οποία γίνεται το bail in. Πρώτα οι μέτοχοι, μετά οι ομολογιούχοι διαφόρων κατηγοριών και αν δεν έχεις φτάσει σε εξυγίανσης, τότε γίνεται το bail in των καταθετών, με προστασία όμως των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ, ανά καταθέτη, ανά τράπεζα”.

Ουσιαστικά, τόνισε, η οδηγία αποτελεί προστασία του συστήματος, καθώς δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στους καταθέτες.

Ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι οι τράπεζες θα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως έως τις αρχές του 2016, σε συνεργασία με τον ESM.

Εκτίμησε ωστόσο ότι το Ταμείο Εγγύησης καταθέσεων θα χρειαστεί 10 χρόνια για να φτάσει στο βέλτιστο σημείο.

Oι ρυθμίσεις για την εξυγίανση τραπεζών

Η κοινοτική οδηγία Bank Recovery and Resolution Directive, η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2015 , προβλέπει τη στήριξη και εξυγίανση των τραπεζών μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (resolution).

Με βάση την οδηγία, το κόστος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση που χρειαστεί να μπει… χέρι στις καταθέσεις, πέφτει πρώτα στους μετόχους των τραπεζών, ύστερα στους πιστωτές και τέλος στους καταθέτες.

Βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας όλες οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ είναι πλήρως εγγυημένες και προστατευμένες και δεν μπορούν να υποστούν κούρεμα, Εάν λοιπόν υπάρξει κίνδυνος haircut, θα αφορά μόνο τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει αναλυτικά

Αφού πρώτα υπολογιστούν οι ανάγκες κάθε τράπεζας, γίνουν και stress test και υπολογιστούν τα κεφάλαια, η ανακεφαλαιοποίηση έχει τα παρακάτω στάδια:

Αν μια τράπεζα χρειαστεί διάσωση οι αρχές θα πρέπει να απευθυνθούν πρωτίστως στους μετόχους των τραπεζών. Βασικός μέτοχος των ελληνικών τραπεζών είναι το ελληνικό δημόσιο. Κλειδί είναι το νέο πακέτο μέσω του ESM ύψους από 10 έως 25 δισ. ευρώ. Αν τα κεφάλαια αυτά επαρκούν τότε η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης σταματάει εδώ, κάτι που θεωρείται το καλύτερο κεφάλαιο

Αν δεν επαρκούν, τότε σειρά παίρνουν οι ομολογιούχοι.

Αν λοιπόν δεν συμπληρωθούν τα αναγκαία κεφάλαια από μετόχους και ομολογιούχους τότε το τρίτο στάδιο προβλέπει συμμετοχή των καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού ιδρύματος. Η οδηγία BRRD προβλέπει πως οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν θα κουρευτούν πριν υποστούν τη ζημία, άλλοι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές. Εφόσον οι μέτοχοι και ομολογιούχοι «κουρευτούν» τότε θα εξετασθεί και η απομείωση των καταθέσεων άνω των 100.000. Οι λογαριασμοί που έχουν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ ανήκουν σε ποσοστό 95% σε εταιρείες και όχι φυσικά πρόσωπα και αν υποστούν «κούρεμα» θα πρόκειται για ισχυρό πλήγμα όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα.

Με βάση επίσης την Κοινοτική Οδηγία προστατεύονται οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ.

Ποιοι δεν «κουρεύονται»

Το άρθρο 44 για την αναδιάρθρωση παθητικού αναφέρει ρητά πως η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί (δεν κουρεύονται) τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρα.

τις εγγυημένες καταθέσεις (έως 100.000 ευρώ)

τις υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανόμενων των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου

κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρημάτων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (αμοιβαία κεφάλαια)

κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση μεταξύ του ιδρύματος και ενός άλλους προσώπου

τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών

τις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων

τις καταθέσεις του ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού,

τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς πιστωτές, τις φορολογικές αρχές και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί συνολικά ή εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετρατοπής.

Η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρεία μετάδοση κινδύνου ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , η οποία θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία και την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία της Ελλάδας ή της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως η εξαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται είτε για να εξαιρεθεί πλήρως μια υποχρέωση από την απομείωση, είτε για να περιοριστεί ο βαθμός απομείωσης της.

thetoc.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ