Με ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κι αφού προηγήθηκε πλήρως αιτιολογημένη απαλλακτική εισήγηση του Εισαγγελέα της έδρας, κρίθηκαν αθώοι, ο πρώην δήμαρχος Αφάντου κ. Σάββας Διακοσταματίου, 4 πρώην δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της δημαρχιακής επιτροπής του καποδιστριακού Δήμου αλλά και η πρώην ταμίας, που κατηγορήθηκαν άδικα για απιστία, περί την υπηρεσία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και δη σε βάρος οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
Ο κ. Διακοσταματίου, εξαιρετικά φορτισμένος, από την 9ετή ταλαιπωρία του για την διαβόητη υπόθεση της διάθεσης των εσόδων από εκποιήσεις ακινήτων του πρώην Δήμου στα Κολύμπια, έδωσε πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν και ανέδειξε πως η οικονομική διαχείριση του πρώην Δήμου, επί των ημερών του αλλά και το έργο που εκτέλεσε παρά την υποχρηματοδότηση είναι προς έπαινο και όχι προς ψόγο!
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εισαγγελέας της έδρας κατέστησε σαφές ότι η μη εγγραφή του εσόδου από τις εκποιήσεις δύο ακινήτων στα έκτακτα έσοδα και όχι στα τακτικά αποτελεί μια τυπική παράβαση από την οποία δεν ανέκυψε καμία ζημία στον πρώην Δήμο Αφάντου, άποψη με την οποία θα συντασσόταν ο οιοσδήποτε παρακολουθούσε την χθεσινή ακροαματική διαδικασία.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, οι κατηγορούμενοι εφέροντο να προκάλεσαν ζηµία ύψους 1.545.733,40 ευρώ στην περιουσία του πρώην Δήµου Αφάντου και συγκεκριµένα να διέθεσαν πόρους από τη νόµιµη εκποίηση ακινήτων του Δήµου στα Κολύµπια για σκοπούς πέραν εκείνων που προβλέπει ο νόµος και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκε η δηµοπρασία αλλά και ότι έγινε µη νόµιµη µετάπτωση µέρους των εσόδων αυτών στον ενιαίο Δήµο σε κωδικό.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, στο χρονικό διάστημα από 31-3-2010 έως 31-12-2012, η πρώην ταμίας μετέφερε το υπόλοιπο των 1.545.733,40 ευρώ από τα έκτακτα έσοδα στα τακτικά έσοδα, ώστε να δύναται ο Δήμος Αφάντου απρόσκοπτα να προβαίνει σε πληρωμές λοιπών έργων, εκδίδοντας συνολικά 2.377 χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντός του 2010.
Θυμίζουμε ότι ποσό 2.734.951,10 ευρώ από την εκποίηση των ακινήτων δεν διατέθηκε συγκεκριµένα για την εκτέλεση 8 εκ των 12 έργων που προέβλεπαν οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι εκποιήσεις αλλά αποφασίστηκε η διάθεση πιστώσεων από τα έκτακτα αυτά έσοδα, για να πληρωθούν χρηµατικά εντάλµατα για άλλες δαπάνες.
Επιπλέον στην απογραφή της περιουσίας του Δήµου Ρόδου, το παραδοθέν διαθέσιµο του πρώην Δήµου Αφάντου στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων), ανέρχεται σε 48.491,74 ευρώ, ενώ τα παραδοθέντα τακτικά διαθέσιµα του πρώην Δήµου Αφάντου ανέρχονταν στην ανωτέρω απογραφή περιουσίας Δήµου Ρόδου σε 875.205,75 ευρώ, διορθωθέντα εκ των υστέρων µε βάση τη συγκεντρωτική εικόνα εσόδων – δαπανών και την κατάσταση Γενικών Λογαριασµών σε 875.635,18 ευρώ.
Τούτο, σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, που είχε σχηματιστεί, είναι αναληθές, καθώς στο ανωτέρω ποσό των 875.635,18 ευρώ θα έπρεπε να αντιστοιχεί το παραδοθέν διαθέσιµο του πρώην Δήµου Αφάντου στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων).
Συνεπώς, ενώ στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων) έπρεπε να αποµένει αδιάθετο το ποσό των 2.421.368,50 ευρώ, τούτο δεν επετεύχθη, δεδοµένου ότι το εναποµείναν ποσό των 875.635,18 ευρώ καταλείφθηκε στα παραδοθέντα τακτικά διαθέσιµα του πρώην Δήµου Αφάντου.
Τα χρήματα, πλην ενός μικρού μέρους, που διατέθηκε από τον πρώην Δήμο για την εξόφληση δαπανών του, σε εκτέλεση απόφασης που είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο, διατηρούνται ακόμη άθικτα στον Ενιαίο Δήμο.
Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δικηγόροι κκ Κ. Σαρής, Νίκος Πέρος, Στ. Κιουρτζής, Δήμος Μουτάφης, Κ. Νικολιδάκη και Μ. Σταύρου, με την έναρξη της διαδικασίας κατέστησαν σαφές ότι συμφωνούν απολύτως με τις διαπιστώσεις του Συμβουλίου Εφετών σε ό,τι αφορά την μεταφορά των χρημάτων και τον τρόπο διαχείρισης αυτών πλην όμως αντέτειναν από την πρώτη στιγμή ότι δεν στοιχειοθετείται η υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων καθώς δεν επήλθε ζημία στον πρώην Δήμο από την αποπληρωμή υποχρεώσεων του, με εντάλματα που είχαν θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αφορµή για την εισαγγελική έρευνα είχε δώσει αναφορά του δηµοτικού συµβούλου της µείζονος µειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο Ρόδου κ. Μ. Μαχραµά µε την οποία εκφράζοντο υπόνοιες για διασπάθιση εσόδων του πρώην Δήµου Αφάντου από εκποιήσεις ακινήτων στην περιοχή των Κολυµπίων.
Χθες ενώπιον του δικαστηρίου ο κ. Μαχραμάς εξεταζόμενος στάθηκε στο γεγονός ότι δεν είχε γίνει ορθή μεταφορά των εσόδων από τις εκποιήσεις στον αντίστοιχο κωδικό των εκτάκτων χωρίς όμως, ούτε κατά διάνοια, να ισχυριστεί ότι υπήρξε διασπάθιση των χρημάτων αν και επέμεινε ότι δεν διατέθηκαν για τον σκοπό που προέβλεπε ο νόμος και συγκεκριμένα για προβεβλημένα έργα στον Δήμο, που είχαν προαποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο. Ξεκαθάρισε εξάλλου ότι η τυπική «ανωμαλία» στην εγγραφή του εσόδου αποκαταστάθηκε στην πορεία.
Ο πρώην διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών κ. Φιλ. Λόγγος επεσήμανε εξεταζόμενος ότι υπήρξε πρόβλημα ρευστότητας στον Δήμο λόγω υποχρηματοδότησης και μείωσης των εσόδων με αποτέλεσμα να επιλεγεί η συγκεκριμένη διαδικασία για την αποπληρωμή υποχρεώσεών του σε μισθούς, ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμηθευτές, ενώ ξεκαθάρισε ότι μέρος των χρημάτων διατέθηκαν σε μικροέργα που είχαν προβλεφθεί.
Ανάλογη ήταν και η κατάθεση της πρώην διευθύντριας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου κ. Ελένης Θεοδωροπούλου, που ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα έλλειμμα ή ζημία.
O κ. Διακοσταματίου και οι λοιποί κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία, επισημαίνοντας ότι η εγκληματική συμπεριφορά του αδικήματος της απιστίας συνίσταται στην ελάττωση της δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας.
Ο κ. Διακοσταματίου, φορτισμένος από την ταλαιπωρία που υπέστη, είπε ακόμα ότι σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα, η δημαρχιακή επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει και εγκρίνει τις δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις δαπανών, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του.
Όπως τόνισε και οι τρεις αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και οι οποίες αφορούν ψήφιση και διάθεση διαφόρων πιστώσεων ήτοι τις υπ’ αριθμ. 5/2010, 13/2010 και 27/2010, η υπ’ αριθμ. 5/2010 ελήφθη την 11η Ιανουαρίου 2010, η υπ’ αριθμ. 13/2010 την 8η Φεβρουαρίου 2010, δηλαδή πριν την κατάθεση του προϊόντος της εκποίησης στο ταμείο του Δήμου Αφάντου, η οποία σύμφωνα και με τα στοιχεία της δικογραφίας έλαβε χώρα την 30ή Μαρτίου 2010.
Πέραν των ανωτέρω τόνισε ότι η έγκριση δαπανών αναφέρεται σε εξόφληση νομίμων υποχρεώσεων του Δήμου, γι’ αυτό η νομιμότητα όλων των αποφάσεων έχουν εγκριθεί από τον τότε αρμόδιο, ασκούντα την εποπτεία των Ο.Τ.Α., γενικό γραμματέα της κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Επιπλέον όλα τα εντάλματα πληρωμής εγκρίθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νομιμότητα αυτών και κατόπιν πληρώθηκαν.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι αδυνατεί να κατανοήσει πώς αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου για πληρωμή νομίμων υποχρεώσεων του Δήμου, τον ωφέλησαν, όταν μάλιστα μεταξύ των μελών που ψήφισαν συμπεριλαμβάνονται και πολιτικοί του αντίπαλοι, με τους οποίους μάλιστα είχε έντονες και σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Ο κ. Διακοσταματίου κατέθεσε ότι παρόμοιες ποινικές διώξεις, που στηρίζονται στην ανέλεγκτη υιοθέτηση ψευδών καταγγελιών και σε ανύπαρκτες προϋποθέσεις, βλάπτουν καίρια τον θεσμό των Ο.Τ.Α. και αποτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά αφού χωρίς λόγο ποινικοποιούνται σωρηδόν όλες οι ενέργειες των οργάνων των Ο.Τ.Α. με αποτέλεσμα να διασύρονται υπολήψεις.
­Τόνισε ότι καμία απολύτως μείωση της δημοτικής περιουσίας δεν επήλθε, αλλά αντιθέτως ωφέλεια στον πρώην Δήμο Αφάντου δεδομένου ότι πληρώθηκαν υποχρεωτικές-ανελαστικές δαπάνες, όπως μισθοδοσίες, εισφορές σε ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ κλπ.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονταν στο Δήμο Αφάντου πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής, που θα επιβάρυναν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του και θα δημιουργούσαν έλλειμμα-ζημία.
Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές χρεών προς προμηθευτές και εργολάβους, αρκετές από τις οποίες μάλιστα προέρχονταν από παρελθόντα έτη (πριν τη θητεία του) και για τις οποίες υπήρχαν και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ