Στην επέκταση του συστήματος ενοικιαζομένων ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου προχωρά ο Δήμος Ρόδου και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να βγει στο αέρα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ποδηλάτων αλλά και την διαμόρφωση των νέων σταθμών.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 70.000 ευρώ και περιλαμβάνει την διαμόρφωση δύο νέων θέσεων με προτεινόμενες έξι θέσεις και ειδικότερα στο Ενυδρείο, στο Πανεπιστήμιο, στη Δ.Ο.Υ., στην οδό Μεγ. Κωνσταντίνου, στην Μητρόπολη, και στις 7 Βαγιές καθώς και την προμήθεια 16 νέων ποδηλάτων.
Το σύστημα αποτελείται σήμερα από 50 ποδήλατα και 4 σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 64 θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων.
Η μελέτη επέκτασης προβλέπει την εγκατάσταση 2 νέων σταθμών, σε ορισμένες από τις θέσεις που προτείνονται, ενώ θα επανεγκατασταθεί και ο σταθμός που απομακρύνθηκε από την Ακαδημία (πεζόδρομος Θέμελη).
Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας (να υπάρχουν κενές θέσεις όταν κάποιος επιστρέφει το ποδήλατο), ενώ και ο αριθμός των ποδηλάτων θα αυξηθεί με 16 νέα. Εάν κάποιος σταθμός είναι πλήρης ή με ελάχιστα ποδήλατα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος φροντίζει τη διαθεσιμότητα τόσο ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος σε κάθε σταθμό. Για τον λόγο αυτό το σύστημα, εφόσον υπάρχει ανάγκη αναδιανομής των ποδηλάτων, αποστέλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα του υπευθύνου λειτουργίας. Ο Δήμος διαθέτει δέκα επιπλέον ποδήλατα, τα οποία είναι εφεδρικά και αντικαθιστούν άλλα που επισκευάζονται, έχουν βανδαλιστεί ή κλαπεί. Οι χρήστες μπορούν να παραλαμβάνουν ποδήλατα από τους σταθμούς, αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησής τους και, εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους να τα επιστρέφουν σε αυτούς.
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς χρήστες (δημότες, φοιτητές και τακτικούς επισκέπτες) όσο και «έκτακτους» (τουρίστες), μέσω αναγνώστη πιστωτικών καρτών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης ταυτοποιείται πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα, ενώ θα είναι δυνατή η αυτόματη εκκαθάριση συναλλαγών. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχονται από την οθόνη του συστήματος σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση του συστήματος ή και εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.
Ανάλογα με την αποδοχή, το εύρος και τη συχνότητα χρήσης του συστήματος, ο Δήμος είναι δυνατόν να αποφασίσει την περαιτέρω επέκτασή του με περισσότερους σταθμούς και ποδήλατα, όπως πραγματοποιεί στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι σταθμοί όσο και τα ποδήλατα που θα επιλεγούν για την επέκταση θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το υφιστάμενο σύστημα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν όλους του σταθμούς με οποιοδήποτε ποδήλατο και αν επιλέξουν.
Επίσης, οι πλέον των τριών θέσεις που προτείνονται αφορούν σε περίπτωση μετεγκατάστασης, εφόσον αποδειχθεί στην πράξη ότι οι νέες θέσεις (που προτείνονται σε συνεργασία της αναδόχου εταιρείας που λειτουργεί το σύστημα), της Δ/νσης και της Δημοτικής Αρχής) δεν παρουσιάσουν την αναμενόμενη ανταπόκριση από το κοινό.
Οι προτεινόμενες νέες θέσεις επέκτασης βρίσκονται στις ακόλουθες θέσεις: (1) Ενυδρείο, (2) Πανεπιστήμιο, (3) Δ.Ο.Υ., (4) Μεγ. Κωνσταντίνου («Σπανός»), (5) Μητρόπολη, (6) 7 Βαγιές. Ο προμηθευτής πρέπει να διασφαλίζει ρητά, σε προκαθορισμένες τιμές που θα οριστούν με την αρχική προσφορά και θα αναπροσαρμόζονται με συγκεκριμένο τρόπο σε βάθος χρόνου, τη δυνατότητα προμήθειας όλων των υλικών και υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη επέκτασή του και την ομαλή λειτουργία μαζί με το υφιστάμενο σύστημα.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά που συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ενδ. τύπου ISO 9001-2015 για το «σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων», καθώς και με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ενδ. τύπου 14001 ή ισοδύναμων, ή των αντίστοιχων επικαιροποιημένων εφόσον υφίστανται.
Το έργο έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και άμεσα αναμένεται να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ