Δημοσιεύθηκε προχθές στο υπ’ αρίθμ. 25Α τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νόμος για την οργάνωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» το σχέδιο νόμου, που «πέρασε στα ψιλά γράμματα» της επικαιρότητας, προβλέπει συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, την ανάθεση της διαχείρισης περιοχών Νatura 2000 στο νησί της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και της Κοιλάδας των Πεταλούδων, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Όλυμπο της Καρπάθου.
Ο συγκεκριμένος φορέας αναλαμβάνει μάλιστα την οικονομική αξιοποίηση μιας σειράς προστατευόμενων περιοχών και την είσπραξη του αντιτίμου από τους επισκέπτες αυτών!!
Πιο συγκεκριμένα την 11η Νοεμβρίου 2017 το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε υπό διαβούλευση το σχέδιο Νόμου και η προθεσμία έληξε στις 23 Νοεμβρίου.
Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε από την Βουλή την 8η Φεβρουαρίου 2018 και μετά την δημοσίευσή του ανέκυψαν σοβαρά ζητήματα για τον Δήμο της Ρόδου.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, έχει επιληφθεί προσωπικά του ζητήματος και θα ζητήσει με επιστολή του μια σειρά από διευκρινίσεις από τον αρμόδιο υπουργό καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θίγονται ακόμη και θέματα ιδιοκτησίας.
Πιο συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει για τα Δωδεκάνησα ότι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας» και έδρα στην Όλυμπο Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» και επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017.
Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης διατηρείται στην Όλυμπο Καρπάθου.
Οι συγκεκριμένοι κωδικοί περιοχών Natura, όπως προέκυψε, στην Ρόδο αφορούν τον Ακραμύτη, τον Αρμενιστή, τον Ατάβυρο, τα ρέματα και την θαλάσσια ζώνη Καράβολας – όρμος Γλυφάδας, τον Προφήτη Ηλία, τις Πεταλούδες και τις Επτά Πηγές.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη μεταγράψει στην ιδιοκτησία του το πάρκο των Πεταλούδων, ενώ φέρεται να υφίσταται θέμα και με την λίμνη στην Απολακκιά, που είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Νότιας Ρόδου και υπάρχει προγραμματισμός για ανάπτυξη υποδομών θεματικού – φυσιολατρικού και αθλητικού τουρισμού, ενώ ζήτημα υπάρχει και με την διαχείριση του Πρασονησίου.
Παράγοντες της δημοτικής αρχής, επεσήμαναν χθες στην «δημοκρατική», ότι το συγκεκριμένο ΦΔΠΠ λειτουργεί χωρίς προσωπικό, όταν ο Δήμος διαθέτει και προσωπικό και τεχνογνωσία και εξέφρασαν την άποψη ότι κινδυνεύουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις μέσω του άξονα προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αειφορική ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Ρόδου έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση με 996.004 ευρώ δράσεων για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος στην κοιλάδα των Πεταλούδων.
Ο νόμος που ψηφίστηκε δίνει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχων, αντίστοιχων με αυτούς της δασοφυλακής-αγροφυλακής, για την περιφρούρηση συνολικά των χώρων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, σε υπαλλήλους των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).
Ειδικότερα για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ):
* Ρυθμίζεται η χωρική αρμοδιότητά τους στο 100% των περιοχών του δικτύου Natura 2000.
* Επικαιροποιείται το έργο των ΦΔΠΠ και οι αρμοδιότητες των διοικητικών τους συμβουλίων, με έμφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και ενεργοποίησης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία, εποπτεία και διαχείριση,
* Εξασφαλίζονται πόροι για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ (για το 2018 θα διατεθούν συνολικά 4 εκατ. ευρώ) από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, αλλά και η πρόσβασή τους σε ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία και σε τοπικούς αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς πόρους.
Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι έργο των ΦΔΠΠ είναι η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς τον ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν κατά τις κείμενες διατάξεις, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων, στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης, αναγκαίων παρεμβάσεων.
Πόροι των ΦΔΠΠ είναι και από έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από πνευματικά προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες , έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Για το θέμα αυτό από την Λαϊκή Συσπείρωση εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε νόμο στις αρχές Φεβρουαρίου που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, κλείνοντας άλλη μια αντιλαϊκή εκκρεμότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Με άλλοθι την προστασία του περιβάλλοντος, η φύση, τα δασικά οικοσυστήματα, γενικά το περιβάλλον παραδίνεται στα μονοπώλια για κερδοφόρες επενδύσεις μέσω των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμεων Περιοχών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.
Οι περιοχές που εντάσσονται στην διαχείριση των Νομικών αυτών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για τη Ρόδο είναι: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ-ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ-ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ-ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ-ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) συνολικής έκτασης 27.696,216 εκταρίων, όπως και οι περιοχές ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ-ΡΕΜΑΤΑ έκτασης 11.414,258 εκταρίων.
Με την ένταξη των προστατευόμενων περιοχών στους Φορείς Διαχείρισης, διευρύνουν το αντικείμενο ενδιαφέροντος των ομίλων μέσω της διεύρυνσης των περιοχών ευθύνης και των αρμοδιοτήτων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο μελετητικό, κατασκευαστικό έργο και ευρύτερα επιχειρηματικό ενδιαφέρον στο όνομα της προστασίας τους.
Η πολιτική αυτή δεν αντιπαλεύεται από τη Δημοτική Αρχή, ούτε από τις υπόλοιπες παρατάξεις του Δήμου, που συμφωνούν στην ίδια στρατηγική περί «ανάπτυξης» και δήθεν «αξιοποίησης» μέσω των επιχειρήσεων. Και έχουν πολιτικές ευθύνες γι’ αυτές τις εξελίξεις στο τόπο μας.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί διαφορετική τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Θεωρούμε ότι η γη δεν είναι εμπόρευμα και ότι ο σχεδιασμός χρήσεων γης και προστασίας των οικοσυστημάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες όλης της κοινωνίας, με αρμονική επίδραση του ανθρώπου στη φύση και δράσεις πιο συμβατές με τις ισορροπίες των οικοσυστημάτων στη διαμόρφωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον που μπορεί να διαμορφώσει μαζί με όλες τις υπόλοιπες ανάγκες του διεκδικώντας το κουμάντο στο τόπο του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ