Με την υπ’ αρίθμ. 389/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απορρίφθηκε η αίτηση γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας του νησιού για την λήψη προληπτικών μέτρων (κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 του Ν.3588/2007).
Με την αίτησή της, η εταιρεία επεδίωξε να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό προληπτικών μέτρων ως μέσο για την εξασφάλιση σχετικής «ασυλίας» αναφορικά με τα καταδιωκτικά μέτρα των δανειστών της.
Το δικαστήριο συνεκδίκασε την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων της ξενοδοχειακής εταιρείας, την κυρία παρέμβαση του ΕΦΚΑ, την πρόσθετη παρέμβαση “PQH Α.Ε.” και τις κύριες παρεμβάσεις της Α.Α.Δ.Ε., της ΔΕΗ ΑΕ, μιας ιδώτη, δύο τεχνικών εταιρειών και μιας ΕΠΕ.
Με την απόφασή του, απέρριψε την κύρια παρέμβαση του ΕΦΚΑ, της Α.Α.Δ.Ε. και την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων αλλά και τις πρόσθετες παρεμβάσεις.
Εκανε δεκτές ως βάσιμες και στην ουσία τους, τις ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις της ΔΕΗ, της ιδιώτη και των εταιρειών.
Η εταιρεία, συστάθηκε το έτος 1982 και καταστατικός σκοπός της είναι η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 2 ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σήμερα, ανέρχεται περίπου στα 170 άτομα.
Η εταιρεία επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση η οποία ξεκίνησε διεθνώς το 2008 ως τραπεζική κρίση και εξελίχθηκε στην πατρίδα μας σε δημοσιονομική οδηγώντας σε μακροετή ύφεση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Το πρόβλημά της εστιάζεται στην συσσώρευση σημαντικών δανειακών υποχρεώσεων με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος (επιτόκια) οι οποίες δημιουργούν ασφυκτική πίεση ρευστότητας. Επιπλέον η αναγκαία λόγω παλαιότητας των μονάδων ανακαίνιση ξενοδοχείων που συντελέστηκε στα αμέσως προηγούμενα έτη προκειμένου να επιτευχθούν ευνοϊκότερες συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες, δέσμευσε κεφάλαια άνω των € 3,5 εκατ. καθιστώντας αναγκαία μια συνολική αναδιάρθρωση του παθητικού της.
Όπως προκύπτει από το Ισοζύγιο της εταιρείας μηνός Αυγούστου 2019, οι υποχρεώσεις της προς όλους τους πιστωτές ανέρχονται στο ποσό των 26.286.226,99 ευρώ.
Η εταιρεία έχει λάβει επιστολή από τις βασικές πιστώτριές της οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσοστό του 20%.
Ειδικότερα, έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τις βασικότερες πιστώτριές της προς κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης ήτοι με τα υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικά ιδρύματα με την επωνυμία Πανελλήνια Τράπεζα και Τράπεζα Δωδεκανήσου, που εκπροσωπούν μάλιστα ποσοστό της τάξεως του 60,33% των συνολικών υποχρεώσεων της.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ