Ξεπερνούν τα 30 κενά στα σχολεία της Β’θμιας του Ν.  Δωδεκανήσου.  Οι σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες για όλα τα νησιά του νομού.  Συγκεκριμένα  υπάρχουν

10 κενά ΠΕ.01  Θεολόγων,

2 κενά ΠΕ.02   Φιλολόγων,

1 κενό ΠΕ.03  Μαθηματικών,

1 κενό ΠΕ4.02 Χημικών,

4 κενά ΠΕ.06 Αγγλικών,

2 κενά ΠΕ.08  καλλιτεχνικών,

3 κενά ΠΕ.09  Οικονομολόγων,

4 κενά ΠΕ.16 Μουσικών,

1 κενό ΠΕ.18.02  Διοίκησης  Επιχειρήσεων

3 κενά ΠΕ.19 ή ΠΕ 20  Πληροφορικής.

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ