Τοπικές Ειδήσεις

Το 4ο ΓΕ.Λ. Ρόδου αναλαμβάνει δράση

Το σχολείο μας – δείχνοντας για ακόμα μία φορά την κοινωνική ευαισθησία του – αποφάσισε να συμμετάσχει στο πολυεπίπεδο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανά-πτυξης «in action for a better world» και συγκεκριμένα στη δράση «In action SDGs week 2021». Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκπροσωπούν το όραμα του ΟΗΕ και εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις α-νάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής, αποφασίστηκε κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου – και συγκεκριμένα το διάστημα 4 – 8 Οκτωβρίου – να λάβουν χώρα στο σχολείο μας μία σειρά από ποικίλες δράσεις, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σχετικά με τέσσερις από τους δεκαεπτά συνολικά παγκόσμιους στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που έχουν ανακύ-ψει κατά την περίοδο που διανύουμε, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την κλιματική αλλαγή και τη φύση, την ισότητα των φύλων και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν η βιωματική εμπλοκή των μαθητών στη δια-δικασία, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τόσο το μέγεθος του προβλή-ματος όσο και τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους να αντιμετωπίσουν και – γιατί όχι; – να εξα-λείψουν αυτά τα προβλήματα, όσο ουτοπικό κι αν ακούγεται. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησαν με τη χρήση εποπτικών μέσων βίντεο που θα συνοδεύεται από το τραγούδι «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα…» και ηχητικό αρχείο με μήνυμα για την κλιματική αλλαγή που θα προωθηθεί στο ραδιόφωνο, συνέγραψαν σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, υπέγρα-ψαν το δικό τους συμβόλαιο με δεσμεύσεις σχετικά με την περιβαλλοντική στάση τους και ανέ-λαβαν να ενισχύσουν την ανακύκλωση δημιουργώντας και διακοσμώντας τους δικούς τους κά-δους ανακύκλωσης. Ολοκληρώνοντας την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον, προ-χώρησαν μάλιστα και στη δεντροφύτευση μίας ελιάς στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας – μία πράξη συμβολική, που εκφράζει όμως τη δέσμευση των παιδιών μας για το κτίσιμο μίας πιο υ-γιούς σχέσης με τη φύση.

Εξίσου ενεργητική ήταν, όμως, η δράση των παιδιών του σχολείου μας και στο ζήτημα των στερεοτύπων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Με βιωματικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων που οργανώθηκαν στα τμήματα του σχολείου μας οι μαθητές μας επιχείρησαν να ανιχνεύσουν τα σχετικά στερεότυπα, συνειδητοποιώντας συνάμα την έκτασή τους. Στο ίδιο πλαίσιο, εξαιρετικά σημαντική ήταν η συνεργασία – παρέμβαση από το «Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχι-κής Υγείας Δίοδος» σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις κοινωνικές ανισότητες αλλά και η συνδρομή της κ. Δέσποινας Χατζηδιάκου, μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το σχολείο μας προσκάλεσε και τον «Συλλόγο ΑΜΕΑ Ρόδου» που με μεγάλη χαρά δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ο πρόεδρος κ. Φωνιαδάκης Π., ο αντιπρόεδρος κ. Γαλιάτσος Θ., ο γενικός γραμματέας κ. Χατζηκαντής Εμ. και τα μέλη κ. Χατζηδημητρίου Μ. και κ. Καλημέρης Χρ. συνομί-λησαν με τους μαθητές και τους ενημέρωσαν για την καθημερινότητά τους και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καλώντας τα παιδιά να μπουν για λίγο στη δική τους θέση. Γι’αυτό τον σκοπό, χρησιμοποίησαν αναπηρικά αμαξίδια για τη μετακίνησή τους, έδεσαν τα μά-τια τους και κράτησαν μπαστούνια περπατώντας και έπαιξαν μπάσκετ μαζί τους, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δυσκολιών που οι συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν καθη-μερινά.

Η εβδομάδα αυτή έδειξε πως η νέα γένια έχει ευαισθησίες και είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Η στάση των μαθητών μας δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να μας γε-μίζει με αισιοδοξία για ένα μέλλον πιο φωτεινό, με σεβασμό στον πλανήτη, τη φύση, τον άνθρω-πο· ένα μέλλον με σεβασμό και αγάπη για όλα όσα μας περιβάλλουν.

Πα-ρα-κάτω, παραθέτουμε ένα άρθρο του μαθητή μας, Κωνσταντούρα Δημήτρη σχετικά με την περι-βαλλοντική υποβάθμιση και τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μας θα μπορούσαν να συν-δράμουν, ώστε να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο αυτό θέμα.

Κινητοποίηση των νέων κατά της κλιματικής αλλαγής

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος, και ειδικά οι νέοι, δραστηριοποιούνται προ-σπαθώντας να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Πριν πολλές δεκαετίες, η ιδέα για το λιώ-σιμο των πάγων, την τρύπας του όζοντος και τις κλιματικές αλλαγές φάνταζε ότι ήταν πολύ μα-κριά, αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε την πραγματική επίδραση των παραπάνω στη γη και στον τρόπο ζωής μας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ανάγκη για ανάληψη δράσης είναι επιτακτική.

Το καλύτερο παράδειγμα δραστηριοποίησης νέων είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η Γκρέτα υπήρξε μία νεαρή μαθήτρια από τη Σουηδία που αφιέρωνε κάθε Παρασκευή της διαδηλώνοντας έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο. Ο κύριος στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει εκείνους που έχουν εξουσία, ώστε να αναλάβουν άμεσα δράση, με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι πράξεις της, βέβαια, επηρέασαν αρκετό κόσμο. Πολλοί νέοι ανακυκλώνουν, συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και έχουν αποκτήσει οι-κολογική συνείδηση. Αλλά είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν;

Οι νέοι της ηλικίας μας μπορούμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Η μείωση της χρήσης πλα-στικού είναι μία αναγκαία-σημαντική αρχή, καθώς υπολογίζεται πως το 2050 θα υπάρχει μεγα-λύτερη μάζα πλαστικών από ό,τι ψάρια στους ωκεανούς. Επίσης, η προσπάθεια ευαισθητοποίη-σης του κράτους μέσω διαδηλώσεων θα ήταν μία τεράστια βοήθεια. Από την Γκρέτα Τούνμπεργκ μπορούμε να μάθουμε πολλά, αλλά ένα σημαντικό μάθημα είναι το πώς κατάφερε να ασκήσει τόση πίεση στο κράτος. Η απάντηση βρίσκεται στο ότι έκανε αποχή από το σχολείο. Οπότε μία διαδήλωση μαθητών κατά τις ώρες του σχολείου θα ήταν πιο αποτελεσματική.

Μπορεί κάποιος να πει ότι για όλο αυτό θα χρειαζόταν ομαδική προσπάθεια, αλλά υπάρ-χουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας νέος μόνος του. Μπορεί να μειώσει την χρήση αντικειμέ-νων μιας χρήσης και μη βιοδιασπώμενων υλικών και να πείσει τους γύρω του να κάνουν το ίδιο.

Να περιορίσει την χρήση χημικά επεξεργασμένων αγαθών που, όταν δεν χρησιμοποιούνται πια, γίνονται χημικά απόβλητα. Αν περιοριστούν οι αγορές αγαθών που παράγονται από μεγάλα ερ-γοστάσια που αφήνουν ένα τεράστιο βιολογικό αποτύπωμα, αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πλεονέ-κτημα για το περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε, όμως, πως και για τον νέο μία μέρα θα έρθει η στιγμή που θα αποκτήσει δικό του μέσο μετακίνησης. Αντί, λοιπόν, να πάρει ένα που λειτουργεί με ορυ-κτά καύσιμα, θα μπορούσε να επιλέξει ένα ηλεκτρικό, μειώνοντας το βιολογικό του αποτύπωμα. Θίγοντας αυτό το θέμα, αν σκεφτούμε παράλληλα ότι, αντί να χρησιμοποιεί ο καθένας το δικό του μέσο μετακίνησης, θα μπορούσε όσο το δυνατόν περισσότερο να χρησιμοποιεί ένα μέσο μα-ζικής μεταφοράς ή ένα ποδήλατο, μειώνοντας τα καυσαέρια.

Γίνεται σαφές, λοιπόν, πως υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να υπάρχει θέληση. Το μέλλον του πλανήτη και του περιβάλλοντος είναι στο χέρι μας. Οι νέοι είμαστε το μέλλον. Γιατί να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα διακόψουν την πορεία του πλανήτη προς τον όλεθρο;

Δημήτρης Κωνσταντούρας

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου