Ξαφνική «εμπλοκή» στην διεκπεραίωση της ενημέρωσης της υπό τον κ. Αντώνη Καμπουράκη, δημοτικής αρχής, γύρω από την εκκρεμότητα με την εκκαθάριση της πολύπαθης δημοτικής επιχείρησης ΡΟΔΩΝ ΑΕ προέκυψε μετά την διαπίστωση ότι ο εκκαθαριστής διατείνεται ότι έχουν υπεξαχθεί σημαντικά στοιχεία και παραστατικά, που εφυλάσσοντο στο γραφείο του!!.
Για το ίδιο ζήτημα έχει ξεκινήσει, με ενημέρωση και της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, ανταλλαγή εξωδίκων μεταξύ του εκκαθαριστή και ενός δημοτικού υπαλλήλου της πολιτικής προστασίας (τα γραφεία τους παραδόξως συστεγάζονται).
Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περιοριστεί στην ανταλλαγή των εξωδίκων και αναμένεται να προσλάβει διαστάσεις καθώς αφήνονται σαφή υπονοούμενα.
Θυμίζουμε ότι πέραν της πλήρους ενημέρωσης για την πορεία της εκκαθάρισης και την διάθεση των εσόδων από δημοτικά ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία από τον Δήμο Ρόδου με χρησιδάνειο, ο δήμαρχος Ρόδου και η Οικονομική Υπηρεσία θα απαιτήσουν να τους δοθούν από τον εκκαθαριστή όλα τα αντίγραφα των μισθωτικών συμβάσεων και όσων εγγράφων διαθέτει στους φακέλους όλων των δημοτικών ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί με τις υπ’ αριθ. 79/2011 και 97/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το Δήμο στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση.
Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου αναμένεται να συντάξει έκθεση περί της εξακολούθησης ή μη, της παραχώρησης των ακινήτων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία, ταυτόχρονα με την παράδοση των αιτούμενων εγγράφων.
Ο εκκαθαριστής έχει κληθεί εξάλλου από την Οικονομική Υπηρεσία να αποστείλει συνοπτική έκθεση με την κατάσταση των μηνιαίων μισθωμάτων που θα έπρεπε να εισπράττει η υπό εκκαθάριση εταιρεία (είτε εισπράττονται, είτε όχι), να ενημερώσει ποια από αυτά έχουν κατασχεθεί εις χείρας τρίτων και ποια εξακολουθούν να καταβάλλονται στην εταιρεία.
Από τον εκκαθαριστή θα ζητηθούν εξάλλου τόσο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα ετήσια αποτελέσματα εκκαθάρισης-ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των προηγηθέντων ετών, όσο και οι απαιτούμενες από το νόμο εκθέσεις «των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης».
Όπως έχει επισημάνει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου το στάδιο της εκκαθάρισης υπερέβη την πενταετία ως ανώτατη προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 49.6 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη την τριετία που ορίζουν οι νέες πλέον διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, και όφειλε να συγκληθεί από τον εκκαθαριστή ως απαιτείται ειδική γενική συνέλευση με θέμα την υποβολή «σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης».
Εν πάση περιπτώσει, ενώ έτσι είχαν τα πράγματα διαπιστώθηκε ότι ο εκκαθαριστής απέστειλε στον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας και κοινοποίησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στον Δήμαρχο Ρόδου το από 3 Σεπτεμβρίου 2019 εξώδικο του.
Με αυτό εκθέτει, μεταξύ άλλων, ότι από το έτος 2011 διατηρούσε το αρχείο της εκκαθάρισης σε γραφείο του 1ου ορόφου του Δημαρχείου και εντός αυτού σε ξεχωριστό χώρο στεγαζόταν επίσης η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Στο εν λόγω γραφείο όπως επεσήμανε, είχαν τοποθετηθεί σε φακέλους πολύ σημαντικά δημόσια έγγραφα, που αφορούσαν τη λειτουργία της εκκαθάρισης στοιχεία πελατών/οφειλετών (προσωπικά τους δεδομένα) και διακανονισμοί με αυτούς όπως επίσης και πολύ σημαντικά φορολογικά στοιχεία, χωρίς την επίδειξη των οποίων σε ενδεχόμενο έλεγχο της Δ.Ο.Υ., η υπό εκκαθάριση εταιρεία κινδυνεύει με την επιβολή προστίμων εκατομμυρίων ευρώ.
Διατείνεται ότι την 26η Αυγούστου, όλως περιέργως, μόλις επέστρεψε από τις καλοκαιρινές του διακοπές και επισκέφθηκε το γραφείο της υπό εκκαθάριση εταιρείας, διαπίστωσε ότι έλειπαν από αυτό όλοι οι φάκελοι της εταιρείας.
Ισχυρίζεται ότι εντελώς αυθαίρετα και χωρίς τη συγκατάθεσή του αφαιρέθηκαν οι φάκελοι και τοποθετήθηκαν σε χώρο στον οποίο δεν είχε πρόσβαση και διατείνεται ότι πίσω από τις συγκεκριμένες πράξεις κρύβονται ιδιοτελή κίνητρα βλάβης του ίδιου και της επιχείρησης της οποίας τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος.
Με την εξώδικη δήλωση ζήτησε να επιστρέψει άμεσα όλους τους φακέλους της υπό εκκαθάριση εταιρείας που υπεξήχθηκαν από το γραφείο, προειδοποιώντας για την υποβολή μηνύσεως.
Ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας σε υπόμνημα – απάντησή του της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 διαμαρτύρεται εντονότατα και τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο εκκαθαριστής αποδέχεται ότι από το έτος 2011 η συστέγαση τους δεν είχε κανένα πρόβλημα, ενώ ακόμη προσθέτει ότι ο εκκαθαριστής διέθετε και διαθέτει ακόμη και τώρα κλειδί τόσο του γραφείου όσο και του δημαρχιακού μεγάρου με το οποίο εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα εντός και εκτός ωραρίου υπηρεσίας.
Διατείνεται ακόμη ότι ο εκκαθαριστής δε φρόντισε ποτέ να τοποθετήσει σε ασφαλή χώρο τα “πολύ σημαντικά δημόσια έγγραφα” – πολύ δε μάλλον πριν αναχωρήσει για τις θερινές του διακοπές, ενώ προσθέτει ότι του είχε τηλεφωνήσει κατ’ επανάληψη για να τον ρωτήσει για την μετακίνηση των φακέλων, στο πλαίσιο ετήσιας εκκαθάρισης και τακτοποίησης του γραφείου.
Προσθέτει ακόμη ότι υπήρξε προφορική εντολή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την λειτουργία της υπηρεσίας για την προσωρινή απομάκρυνση των φακέλων σε ασφαλές αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο του κτηρίου του Δημαρχείου ενώ τονίζει ότι το γεγονός αυτό το γνωστοποίησε στον εκκαθαριστή και του το υπέδειξε με επιτόπια επίσκεψη την 26η Αυγούστου 2019 παρουσία συνεργάτη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, ενώ του έστειλε και σχετικό μήνυμα 4 μέρες μετά.
Ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας διαμαρτύρεται για το ό,τι ο εκκαθαριστής εγγράφως καταθέτει τις ανυπόστατες και αστήριχτες σκέψεις του για το άτομό του, μη βασιζόμενος σε κανένα αποδεικτέο γεγονός και σπιλώνοντας το όνομά του, ενώ χαρακτηρίζει αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά την τελευταία επίσκεψή του στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και έντεκα ολόκληρες ημέρες μετά την έγγραφη όχλησή του προς το άτομό του, αφού είδε τους φακέλους, δεν έπραξε την παραμικρή κίνηση να ενδιαφερθεί για τους φακέλους που ως πριν κοπτόταν.
Εκφράζει δε τον προβληματισμό του για τη σκοπιμότητα και τα κίνητρα των πράξεών του, που θα μπορούσαν ομοίως να υποκρύπτουν «ιδιοτελή κίνητρα», όπως υποστηρίζει, προκειμένου να αποφύγει ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες, λόγω τυχόν εσφαλμένων ενεργειών του στην διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης ΡΟΔΩΝ Α.Ε. την οποία έχει αναλάβει.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ