Με την υπ’ αρίθμ. 1441/2019 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής, έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της από 21 Δεκεμβρίου 2015 απόφασης που υπέγραψαν ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός κ. Παύλος Πολάκης, με την οποία παύτηκε από τα καθήκοντά του, με ακόμη 4 πρώην διοικητές νοσοκομείων, ο κ. Βασίλειος Παπανικόλας του Νικηφόρου.
Θυμίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την 17η Δεκεμβρίου ότι από τους συνολικά 127 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές, που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία της χώρας το Νοέμβριο του 2015, παραμένουν στις θέσεις τους μόνο οι 16.
Ο κ. Παπανικόλας, εστράφη συγκεκριμένα, στο κοινό δικόγραφο, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον υπουργό Υγείας, για την ακύρωση της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.99321/22-12-2015 απόφασης του Υπουργού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 942/28-12-2015.
Στην αίτηση ακυρώσεως, οι αιτούντες, επεσήμαναν ότι της εκδόσεως των αποφάσεων, παύσεώς τους, αλλά και των “αιτιολογικών εκθέσεων παύσης” τους, προηγήθηκε διαδικασία, η οποία είχε ως προφανή στόχο την “εκκαθάριση” των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του Υπουργείου Υγείας με πρόδηλα πολιτικά κριτήρια.
Υποστηρίζουν, ειδικότερα ότι η διαδικασία παύσης των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του Υπουργείου Υγείας έλαβε μορφή περισσότερο πολιτικής εκκαθάρισης των ήδη διορισμένων σε αυτές τις θέσεις, παρά μιας αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της προόδου τους.
Την υπόθεση χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο του κ. Νικολάου Καραμέτου ενώ σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα δικαιώνουν τους προσφεύγοντες πρώην διοικητές νοσοκομείων.
Ο κ. Παπανικόλας αναμένει την καθαρογραφή της απόφασης για να την κοινοποιήσει στο Νοσοκομείο της Ρόδου.
Σημειώνεται ότι με 11 αποφάσεις του, το Γ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε μη νόμιμες τις απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών κρατικών νοσοκομείων, οι οποίες έγιναν το 2015 με αποφάσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και Παύλου Πολάκη.
Ειδικότερα, το 2015 μετά από αξιολόγηση 71 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, οι 59 παύθηκαν από τα καθήκοντά τους, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων και αιτιάσεις για πολιτικές απομακρύνσεις. Πολλοί από τους διοικητές προσέφυγαν στο ΣτΕ για να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι επίμαχες αποφάσεις.
Για τους Συμβούλους Επικρατείας του Γ’ τμήματος, οι υπουργικές αποφάσεις έχουν πλημμελή αιτιολογία, καθώς δεν περιγράφονται και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά για τους απομακρυνθέντες, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από το ΣτΕ η νομιμότητα της απομάκρυνσής τους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ