Ρεπορτάζ

Απορρίφθηκε αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής Πληρωμής της “Γενικής Τεχνικής” που αιτήθηκε το Λιμενικό Ταμείο

Mε την υπ’ αρίθμ. 190/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής της “Γενικής Τεχνικής ΑΕ” που αιτήθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Η “Γενική Τεχνική ΑΕ” ζήτησε και πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής, που στρέφεται κατά του Λιμενικού Ταμείου, για χρηματική απαίτησή της ύψους (κεφάλαιο) 1.131.346,85 ευρώ, πλέον των προσαυξήσεων η οποία προέρχεται από τιμολόγια διαδοχικών πωλήσεων σχετικών με σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου.
Η “Γενική Τεχνική” επέδωσε (στις 02-07-2020) αντίγραφο από το απόγραφο του εν λόγω εκτελεστού τίτλου, με (την από 01-07-2020) επιταγή για εκτέλεση, με την οποία απαιτεί την πληρωμή των επιμέρους αναφερόμενων ποσών, συνολικού ύψους 193.147,88 ευρώ, από το Λιμενικό Ταμείο που υποστηρίζει ότι η πράξη εκτέλεσης, είναι ακυρωτέα διότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την διενέργεια της, έχει δε προσβληθεί με ανακοπή.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η αίτηση του Λιμενικού Ταμείου δεν στηρίζεται στο νόμο και πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της, δεδομένου ότι μετά την ημερομηνία συζήτησης της ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ., όποτε και αν αυτή λάβει χώρα μετά από επαναπροσδιορισμό ή αναβολή, μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του ανακόπτοντος, που θα οριστεί στο μέλλον (αν και εφόσον μελλοντικά λάβει χώρα κατάσχεση τους από την καθ’ης η αίτηση και ανακοπή) πιθανολογείται ότι θα υπάρχει ικανός αριθμός ημερών προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που ήδη εκκρεμεί, η οποία θα καταστήσει άνευ αντικειμένου το αίτημα της ένδικης αίτησης για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης που έχει προκύψει με την τέλεση της επίδικης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.
Θυμίζουμε ότι για την συγκεκριμένη απαίτηση της “Γενικής Τεχνικής” το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου άσκησε κατά του Δήμου Ρόδου αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί να του καταβάλει ποσό συνολικού κεφαλαίου 1.131.346,85 ευρώ νομιμότοκα, και την δικαστική δαπάνη.
Το παραπάνω ποσό διεκδικεί το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., δυνάμει της συμβάσεως 821/25-2-2005 δημοσίου έργου που συνήψε με την εταιρεία «Γενική Τεχνική Α.Ε.» επί αντίστοιχης από 22-2-2005 προγραμματικής σύμβασης, που συνήψε με το Δήμο Ρόδου, άλλως δυνάμει αδικαιολόγητου πλουτισμού και σύμφωνα ακόμη με την υπ’αρ. 459/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε να καταβάλει στη «Γενική Τεχνική Α.Ε» το παραπάνω ποσό.
Ειδικότερα η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με αίτηση της παραπάνω εταιρείας και με τίτλους 9 τιμολόγια της εταιρείας (1-9/2013) και 9 αντίστοιχες εντολές πληρωμής του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..
Ελήφθη υπόψιν μεταξύ άλλων η 13η εντολή, για την εκτέλεση των έργων «επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του τουριστικού λιμένα Ρόδου» ποσού 768.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’αρ. 821/25-5-2005 σύμβαση εκτέλεσης μεταξύ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και της «Γενικής Τεχνικής Α.Ε», η οποία συνήφθη στο πλαίσιο της από 22-2-2005 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου, ως φορέα χρηματοδότησης και Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως φορέα εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου.
Περαιτέρω στις 10-12-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ρόδου η υπ’αρ. 814/2014 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από 9-12-2014 αίτηση της τεχνικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Με τη διαταγή πληρωμής εντέλλεται ο Δήμος Ρόδου να πληρώσει στην παραπάνω εταιρεία 1.142.659,85 ευρώ με νόμιμο τόκο υπερημερίας, μετά την έκδοση εκάστου τιμολογίου, μέχρι εξόφλησης, και 22.853,18 ευρώ δικαστική δαπάνη λόγω εκχώρησης προς την εταιρεία της απαίτησης που έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) κατά του Δήμου Ρόδου.
Στην διαταγή πληρωμής γίνεται επίκληση της προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής κατά του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., της προαναφερθείσας αγωγής του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς για να πληρωθεί έντοκα το παραπάνω ποσό και της υπ’αρ. 146/26-11-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και της 2555/5-12-2014 απόφασης του προέδρου του Δ.Σ. αυτού περί εκχώρησης της απαίτησης του κατά του Δήμου Ρόδου προς την «Γενική Τεχνική Α.Ε.» Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών διατείνεται ότι οι συγκεκριμένες αξιώσεις του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κατά του Δήμου Ρόδου (δυνάμει της 22-2-2005 μεταξύ τους προγραμματικής σύμβασης) δεν είναι καταχωρημένες δημοσιολογιστικά στις υποχρεώσεις του Δήμου Ρόδου, ότι υφίσταται ζήτημα παραγραφής λόγω του χρόνου που παρήλθε και τέλος ότι θα πρέπει να εξετασθεί το βάσιμο των αιτούμενων τόκων υπερημερίας.
Επισημαίνεται επίσης ότι προέκυψε λόγω χρόνου, δυστοκία να περιληφθεί, ύστερα από εκκαθάριση της, η αξίωση του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. στις διαδικασίες των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4093/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμος Ρόδου εστράφη μάλιστα με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας το ίδιο ποσό υποστηρίζοντας ότι αποτελεί υποχρέωση του ΕΟΤ να το καταβάλει.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου