Με χθεσινή ειδοποίηση της η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι συνέχεια σχετικού μας αιτήματος, έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση, πρόταση αντικατάστασης της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α ́27), προκειμένου η ισχύς των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί με αποφάσεις ετήσιας ισχύος, να μπορεί να παραταθεί με όμοιες αποφάσεις μέχρι ένα (1) ακόμη έτος. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και η παράταση του χρόνου αλιείας της συμιακής γαρίδας.

Σημ. Επισνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ