Δεκτές εν μέρει οι εφέσεις κατά των καταλογισμών σε αιρετούς του Δήμου Σύμης

Με την υπ΄ αρίθμ. 576/2019 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγιναν εν μέρει δεκτές οι εφέσεις, που υπέβαλαν, πρώην και νυν αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου Σύμης, προσβάλλοντας ως ...