Ειδήσεις

Συνέρχεται σε συνεδρίαση το δ.σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου τη Δευτερα 24/11

Το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, θα συνέλθει σε συνεδρίαση, στη Σύρο, το δ.σ. της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσιά του διάταξη:
–    Ενημέρωση Προέδρου και μελών Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 1ο :     Προγραμματισμός δράσης και έγκριση Προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 2ο :     Ορισμός 7 μελών Τοπικών Παραρτημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και Προέδρων αυτών.
ΘΕΜΑ 3ο:     Ορισμός εκπροσώπων σε Νομικά Πρόσωπα:
1.    Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων (ΑΝ.ΕΤ.ΚΥ.) Α.Ε.
2.    Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε.
3.    Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
(Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/11/2014, παρακαλούνται οι οριζόμενοι εκπρόσωποι να παρευρεθούν)
4.    Γ.Σ. του Κ.Ε.Κ. Νομού Δωδεκανήσου Γεώργιος Γεννηματάς, Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Α.Ε.
5.    Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.).
6.    Δ.Σ. του Επιστημονικού και Μορφωτικού Ιδρύματος Κυκλάδων (Ε.Μ.Ι.Κ.).
ΘΕΜΑ 4ο :     Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Νήσων Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 5ο:     Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013».
ΘΕΜΑ 6ο :     Επανασυγκρότηση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.).
(5 τακτικοί με τους αναπληρωματικούς).
ΘΕΜΑ 7ο :     Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, Ν. 3463/2006, για τους Νομούς Δωδεκανήσου &  Κυκλάδων.
ΘΕΜΑ 8ο :     Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε.,  για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (παρ. 2, του άρθρου 234, του Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 9ο :     Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (άρ. 280, παρ. ιχ, Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ 10ο :     Ορισμός εκπροσώπων: α) στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER Π.Α.Α της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και β) στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου Π.Ε.Δ. για την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των Δήμων Νομού Κυκλάδων:
Ανάφης, Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Άνδρου, Αντιπάρου, Μυκόνου κ΄ Τήνου.
ΘΕΜΑ 13ο :     Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των Δήμων Νομού Δωδεκανήσου :
Ρόδου, Κω, Λέρου, Καλύμνου, Λειψών, Πάτμου, Καρπάθου, Κάσου, Σύμης, Τήλου, Αστυπάλαιας, Χάλκης, Μεγίστης, Νισύρου και Αγαθονησίου.
ΘΕΜΑ 14ο:     Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων Τοπικού Παραρτήματος Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση & ορισμός εκπροσώπων, τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου και της ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε., για το έργο: «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα» ως προς το άρθρο 3 “Ισχύς και Διάρκεια’’.
ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση & ορισμός εκπροσώπων, τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., για το έργο: «Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων στο Νομό Δωδεκανήσου», ως προς το άρθρο 4 “Ισχύς και Διάρκεια’’.
ΘΕΜΑ 17ο:     Έγκριση & ορισμός εκπροσώπων, τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ν. Αιγαίου, για το έργο: “Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΠΝΑΙ για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας’’, ως προς το άρθρο 4 “Ισχύς και Διάρκεια’’.
ΘΕΜΑ 18ο:     Έγκριση & ορισμός εκπροσώπων, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου και της ΓΑΛΗΝΟΣ, για το έργο: ‘’Βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, την προληπτική ιατρική στους κατοίκους των νησιών της Δωδεκανήσου’’.
ΘΕΜΑ 19ο:     Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με σύμβαση χρησιδανείου σε Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 20ο :  Καθορισμός των εξόδων κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων και των υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ 21ο :  Επικύρωση αποφάσεων τέως και νυν  προέδρου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
(Αποφάσεις με αρ. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 & 34/ 2014).
ΘΕΜΑ 22ο :  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 23ο :     Έγκριση της Έκθεσης προόδου της ΑΝ.ΕΤ.ΚΥ. Α.Ε., για την τεχνική υποστήριξη του Τοπικού Δικτύου του Τ.Π. Κυκλάδων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο από 13/6/2014 έως 30/9/2014 κ΄ έγκριση καταβολής της 2ης δόσης της αμοιβής, σύμφωνα με το από 16/4/2014 υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
ΘΕΜΑ 24ο :     Έγκριση δαπανών :
Α) διοργάνωσης της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, Αθήνα 7-10-2014,
Β) 1ης συνεδρίασης, συγκρότησης οργάνων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, Αθήνα 22-10-2014 &
Γ) Γ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε., Αθήνα 23-10-2014.
ΘΕΜΑ 25ο :     Έγκριση λειτουργικών δαπανών γραφείων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 26ο  :  Καθορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 75/2011.
ΘΕΜΑ 27ο :    Συζήτηση για υποστελέχωση μικρών Δήμων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 28ο : Συζήτηση για  το καθεστώς λειτουργίας λιμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 29ο : Συζήτηση για παραχώρηση χρήσης των αεροδρομίων σε ιδιώτες.
ΘΕΜΑ 30ο : Συζήτηση επί της αρμοδιότητας για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση Ρεμάτων.
ΘΕΜΑ 31ο : Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 32ο : Θεσμοθέτηση θέσης Γενικού Γραμματέα σε δήμους από 10.000 έως 20.000 Δημότες. (Έγγραφο Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου