Υπέρ της ροδίτικης εταιρείας παραγωγής µπίρας, αναψυκτικών και χυµών, που έχει εξασφαλίσει την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, έγειρε η πλάστιγγα του Εφετείου Δωδεκανήσου, στην αντιδικία της με τεχνική και εισαγωγική εταιρεία µηχανηµάτων µε έδρα τη Μεταµόρφωση Αττικής.
Η αθηναϊκή εταιρεία είχε προσβάλει ως καταδολιευτικές τις γονικές παροχές του κυρίου μετόχου της ροδίτικης εταιρείας.
Ο Ροδίτης είχε μεταβιβάσει συγκεκριμένα στα παιδιά του το έτος 2010 ακίνητα ιδιοκτησίας του, σε χρόνο που η εταιρεία δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της αθηναϊκής εταιρείας αφού έκρινε ότι οι συγκεκριμένες μεταβιβάσεις δεν ήταν καταδολιευτικές.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η ροδίτικη εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 και έδρα της ορίστηκε ο Δήµος Πεταλούδων. Από ιδρύσεώς της έγιναν αυξήσεις στο αρχικό µετοχικό της κεφάλαιο, που σήµερα αριθµεί 75.300 ονοµαστικές µετοχές αξίας 2.210.055 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2011 µεταφέρθηκε η έδρα της από τη Ρόδο στην Αθήνα.
Oι υποχρεώσεις της ροδίτικης εταιρείας σε προµηθευτές ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχει να λαµβάνει περίπου 306.000 ευρώ από συναλλασσόµενους µε αυτήν.
H αθηναϊκή εταιρεία εµπορεύεται αντλίες, αλεστές, φίλτρα, φυσητήρες, µηχανήµατα επεξεργασίας ύδατος και λυµάτων και εκπονεί µηχανολογικές µελέτες και εφαρµογές και προβαίνει και σε µηχανουργικές κατασκευές στην βιοµηχανία, στον χώρο των βιολογικών καθαρισµών και των διυλιστηρίων νερού, όπως επίσης πιο πρόσφατα και στον χώρο του εξοπλισµoύ διάθεσης ποτών και αναψυκτικών.
Υποστηρίζει ότι πώλησε στο διάστηµα από 8-1-2008 έως 3-8-2009 στην ροδίτικη εταιρεία προϊόντα αξίας 756.993,81 ευρώ και εξακολουθεί να της οφείλει 666.272,29 ευρώ. Για τη συγκεκριµένη οφειλή έχει εκδοθεί διαταγή πληρωµής και έχει επιταχθεί να της καταβάλει κατ’ ελάχιστον 630.901,14 ευρώ από επιταγές που σφραγίστηκαν ως ακάλυπτες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ