Σε τετραήμερο τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Έργου «COCREATE: Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών clusters στην περιοχή της Μεσογείου με την συμβολή του δημιουργικού κλάδου» συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κ. Χ. Μπάρδος μαζί με τον κ. Κ. Χριστοφάκη, στέλεχος της εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου στις 14-17 Μαρτίου στην Σεβίλλη.

Στόχος του έργου CO-CREATE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED, είναι να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δημιουργικούς κλάδους και τα δίκτυα παραδοσιακών επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην πιλοτική δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες και διαχειριστές Clusters με την υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Στις προαναφερθείσες συναντήσεις παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι και των 12 ευρωπαϊκών φορέων που αποτελούν τους εταίρους του έργου: το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Γεωργικό Επιμελητήριο Βενετίας- Ροβίγκο (Επικεφαλής Εταίρος), η Περιφέρεια του Βένετο και το Πολυτεχνείο του Μιλάνο από την Ιταλία, η Ισπανική Ένωση για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών (SECARTYS), το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ανδαλουσίας και το Ίδρυμα Αγοράς Καινοτομίας από την Ισπανία, η Toulon Var Technologies από την Γαλλία, το Ινστιτούτο Jozef Stefan από την Σλοβενία, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Madan Parque από την Πορτογαλία, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ζάγκρεμπ από την Κροατία και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς.

Στις τεχνικές συναντήσεις οι εκπρόσωποι της Ενεργειακής είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιτυχημένες δράσεις εκπαίδευσης επιχειρήσεων των παραδοσιακών κλάδων που υλοποίησαν τον Δεκέμβριο στην Ρόδο και παράλληλα να παρουσιάσουν τον σχεδιασμό των Δημιουργικών Eργαστηρίων (Creative Camps) και τις δράσεις που έχουν είδη λάβει χώρα για την επιλογή και στήριξη των δύο καινοτόμων προϊόντων που θα μας εκπροσωπήσουν στο design week του Μιλάνου στις 19 και 20 Απριλίου. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αντίστοιχές δράσεις των υπολοίπων εταίρων και ακολούθησαν συναντήσεις συντονισμού για τις δράσεις του επόμενου εξαμήνου. Η επιτροπή αποφάσισε την συνάντηση των εταίρων ξανά τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Λισαβόνα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στις 13/3/2018 ανακοινώθηκε έγκριση δύο ακόμα συγχρηματοδοτούμενων έργων που συμμετέχει η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ Α.Ε. από την διαχειριστική αρχή του Προγράμματος INTERREG EUROPE. Η υποβολή των συγκεκριμένων προγραμμάτων έγινε υπό την καθοδήγηση της εντεταλμένης Περιφερειακής  Συμβούλου Εθελοντισμού, Μεταναστευτικού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κας Γιασιράνη. Αυτό αποδεικνύει τις συντονισμένες ενέργειες της κας Γιασιράνη και το πνεύμα συνεργασίας, που διακατέχει τα στελέχη της περιφερειακής αυτής αρχής που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο κύριος στόχος του πρώτου εγκεκριμένου έργου με τίτλο EUREGA είναι να συμπεριληφθούν και να αναγνωριστούν στις ευρωπαϊκές και περιφερειακές στρατηγικές και πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά το φαγητό, οι διατροφικές συνήθειες και η γαστρονομία, ως: 1) πολιτιστικό αγαθό, 2) ένα ισχυρό στοιχείο της περιφερειακής πολιτιστικής ταυτότητας και 3) ως απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και του κοινού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν ως εταίροι το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας (IGCAT) και όλες οι Περιφέρειες που έχουν κερδίσει τον Τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Το δεύτερο έργο με τίτλο RECREATE έχει ως στόχο βελτιώσει την ικανότητα και την δυνατότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ταχύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τη σημασία και την δυναμική των μεταφορών στις οικονομίες των εμπλεκόμενων περιοχών, το RECREATE θα χαρτογραφήσει τις ΜΜΕ που σχετίζονται με τις μεταφορές, τα μέτρα στήριξης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το έργο RECREATE θα οδηγήσει στην αναγνώριση και ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης τους και θα εκπονήσει τελικά σχέδια δράσης και συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση του κλάδου βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε λόγω της υπευθυνότητας με την οποία χειρίζεται τα παραδοτέα χρονοδιαγράμματα, που αναλαμβάνει, έχει καταστεί περιζήτητος σύμμαχος στην πλειοψηφία των προγραμμάτων, που κατατίθενται σε όλη την Ευρώπη.

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ