Μπορεί το νερό στις κοινότητες Γενναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου να μην είναι κατάλληλο προς πόση αλλά μέχρι την αποκατάσταση του σοβαρού αυτού προβλήματος η ΔΕΥΑ Ρόδου αποφάσισε να μειώσει την τιμή του!
Πιο συγκεκριμένα σε τροποποίηση της τιμολογιακής της πολιτικής σε δημοτικές κοινότητες που «υποφέρουν» από την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού προχώρησε, με απόφαση το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου.
Ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Αλ. Μανωλάκης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα αποτελέσματα ανά Δημοτική Κοινότητα (ανά δεξαμενή) που εμφανίζουν παρεκκλίσεις σε χημικές παραμέτρους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26~04~2007) Κ.Υ.Α.
Οι παρεκκλίσεις οφείλονται σε υπέρβαση των ορίων σε χλωριόντα (mg/lt) και Αγωγιμότητα μS/cm (20° C) (υφαλμήρωση των γεωτρήσεων λόγω υπερβολικής άντλησης).
Οι αποκλίσεις αυτές παρουσιάζονται στις δεξαμενές οι οποίες τροφοδοτούν το σύνολο ή μέρος των Τοπικών Κοινοτήτων Γενναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου.
Σημείωσε ότι υπάρχουν κοινότητες οι οποίες επηρεάζονται κατά ένα μόνο μέρος της γεωγραφικής έκτασής τους και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τροφοδοσία τους σε νερό ύδρευσης προέρχεται από διαφορετικές δεξαμενές και κατ’ επέκταση από διαφορετικές γεωτρήσεις.
Ο πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το προερχόμενο νερό δεν είναι πόσιμο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις άλλες οικιακές, επαγγελματικές – ξενοδοχειακές χρήσεις, πρότεινε:
• να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση στους πελάτες της ΔΕΥΑΡ των συγκεκριμένων περιοχών, παρόμοια με αυτήν που υπάρχει και ισχύει για την υδροδότηση της Κατταβιάς.
• στις Τ.Κ. οι οποίες επηρεάζονται κατά το ήμισυ από τα παραπάνω προβλήματα, η όποια οικονομική ελάφρυνση αποφασιστεί να έχει ισχύ για όλους τους καταναλωτές.
• Το ποσοστό έκπτωσης να είναι για την «Οικιακή Χρήση» 30% για την 1η κλίμακα και 10% για την 2η κλίμακα και για την «Επαγγελματική Χρήση» & «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης» 30% για την 1η κλίμακα και 50% για την 2η κλίμακα, από τις ισχύουσες τιμές.
Επίσης ανέφερε ότι δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες της ΔΕΥΑΡ για την επίλυση του γενικότερου προβλήματος της υφαλμύρωσης στις συγκεκριμένες περιοχές προβαίνει στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στις παραπάνω περιοχές για εξεύρεση πόσιμου νερού και αφετέρου έχει προγραμματισμένη την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια) μέχρι την Κάλαθο αγωγού 7,5 χλμ περίπου με προϋπολογισμό 3.112.000,00 € και αναθέτει την χρηματοδότηση του έργου μετά από τις ενέργειες του κ. Δημάρχου προς τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών κ. Γ. Δέδε.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφωνεί και καταλήγει, το ποσοστό έκπτωσης να είναι 30% για την 1η κλίμακα και 50% για την 2η κλίμακα και για την «Οικιακή Χρήση» «Επαγγελματική Χρήση» & «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης», από τις ισχύουσες τιμές.
Η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης τροποποιήθηκε ως εξής:
Στην παράγραφο Α.1.α/. «Οικιακή Χοήση» προστίθεται η παρακάτω σημείωση:
Σημείωση 3: «Λόγω αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των παραμέτρων χλωρώντων και αγωγιμότητας του προσφερόμενου νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ2 εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00-10,00) και έκπτωση στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (11,00-30,00), στους υδρομετρητές των Τοπικών Κοινοτήτων Γεναδίου, Λαχανίάς, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 31-12-2018.
Στην παράγραφο Α.!.β/. «Επαγγελματική Χρήση» προστίθεται η παρακάτω σημείωση:
Σημείωση 1:«Λόγω αύξησης , άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των παραμέτρων χλωρώντων (CT) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ3 εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 30,00) και έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (31,00- 150,00), στους υδρομετρητές των Τοπικών Κοινοτήτων Γεναδίου, Λαχανίάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 31-12-2018.
Στην παράγραφο Α.1.ν/. «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης» προστίθεται η παρακάτω σημείωση:
Σημείωση 1:«Λόγω αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των παραμέτρων χλωρώντων (CI) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ4 εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 300,00) και έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (>300,00), στους υδρομετρητές των Τοπικών Κοινοτήτων Γεναδίου, Λαχανίάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου, για τους μήνες από Ιούλιο έως Δεκέμβρη του 2018.
Η απόφαση έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έγκρισής της από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ