Τοπικές Ειδήσεις

Eπικοινωνιακή «φανφάρα» Κολιάδη με την εργολαβία για την ανάπλαση του μετώπου από το λιμάνι της Ακαντιάς ως την νέα Μαρίνα

«Σήκωσε μανίκια» για να ανακοινώσει το… εγκριθέν χρονοδιάγραμμα! – Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του έργου τον Σεπτέμβριο δήθεν με επιτάχυνση των διαδικασίων που όμως έχουν αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2023 με την ψήφο του!

Τον Δεκέμβριο του 2021 είχε ανατεθεί σε εργολαβική εταιρεία της Ρόδου η υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» και όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, παρά τις παρατάσεις, αλλά εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς και να δυσφημεί το νησί στους επισκέπτες του!
Το έργο που χαρακτήρισε «γεφύρι της Αρτας» η «δημοκρατική» σε ρεπορτάζ της επισκέφθηκε προχθές ο νέος δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Κολιάδης, ανακοινώνοντας ότι χάριν των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει θα ολοκληρωθεί τον… Σεπτέμβριο του 2024.
Πρόκειται σίγουρα για επικοινωνιακή «φανφάρα», όταν παρουσιάζεται τεχνηέντως το ισχύον χρονοδιάγραμμα, μετά από παρατάσεις, ότι θα υλοποιηθεί.
Πρόκειται δε για αστείο να εξαγγέλλεται η ολοκλήρωση έργου μετά από 8μηνο.
Πιο συγκεκριμένα την 19η Δεκεμβρίου 2023 σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αποφασίστηκε με την θετική ψήφο του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη (!) η παράταση της συγκεκριμένης εργολαβίας ως την 21η Σεπτεμβρίου 2024!!!

Δηλαδή προχθες ο κ. Κολιάδης ανακοίνωσε την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου με την ψήφο του για την ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που δόθηκαν μετά από παράταση


Στην εισήγηση που είχε εγκρίνει από την 19η Δεκεμβρίου 2023 ο κ. Κολιάδης η δαπάνη του έργου με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 3.282.113 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Η συνολική δαπάνη του έργου σε σχέση με την αντίστοιχη της Σύμβασης παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ σε ποσοστό 15,00%.
Με το υπ. αριθ. πρωτ. 16/71677/7-12-2023 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας κατά εννέα ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως 21/9/2024 με νέο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών λόγω των απρόβλεπτων νέων εργασιών και των αυξήσεων ποσοτήτων που κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
Συγκεκριμένα:
• Στις εργασίες που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης διέλευσης του σπονδυλωτού αγωγού ομβρίων,
• την κατασκευή δικτύου αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη,
• τις νέες τιμές μονάδος εργασιών που προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής και δεν υπήρχαν στο τιμολόγιο της μελέτης,
• Τις αυξήσεις των συμβατικών εργασιών οι οποίες σε συνδυασμό με τα ανωτέρω επιφέρουν αύξηση της συμβατικής δαπάνης επιπλέον της αρχικά εγκεκριμένης κατά 15%


Με το αρ. πρωτ. 5058/19-12-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατυπώθηκε θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 21/9/2024.
Το δημοτικό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σώματος, ήτοι επί 41 μελών ψήφισαν «ΥΠΕΡ» είκοσι οκτώ 28, αποφάσισε ομοφώνως:
– Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» ποσού 3.282.113€ σύμφωνα με τα άρθρα 132, 144, 156 του Ν4412/16.
– Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» κατά εννέα ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 21/09/2024.
Το έργο «γεφύρι της Αρτας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με επιλέξιμη δαπάνη 2.0000.000€, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Η μελέτη, προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α, αφορά στην ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού, με τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις (κόμβοι και χώροι στάθμευσης) και τις συμπληρώσεις των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και χώρων πρασίνου που θα βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορία σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται από την είσοδο του εμπορικού λιμένα Ακαντιάς έως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας.


Συνοπτικά προβλέπονται τα παρακάτω:
Είσοδος –έξοδος Λιμάνι Ακαντιάς- Χώρος Σφαγείων
Στην είσοδο-έξοδο του λιμένα Ακαντιάς διαμορφώνεται κόμβος με τριγωνική νησίδα για ρύθμιση των κινήσεων από και προς τον λιμένα. νότια του κτίσματος των Σφαγείων διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης 45 θέσεων καθώς και χώροι πρασίνου.
Ανατολικά του χώρου αυτού κατασκευάζονται πεζοδρόμια – ποδηλατόδρομος, ενώ δυτικά ανακατασκευάζονται τα υφιστάμενα πεζοδρόμια.
Μπροστά από το αποστακτήριο της ΕΜΕΡΥ διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με χώρο στάθμευσης 13 θέσεων.
Προβλέπεται η κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου, από το λιμάνι της Ακαντιάς έως την υφιστάμενη είσοδο της Νέας Μαρίνας, συνολικού μήκους περίπου 1.120,00m και συνολικού πλάτους 6,00m (πλάτος πεζοδρομίου 3,00m, πλάτος ποδηλατόδρομου 3,00m).
Σε όλο το μήκος του παραλιακού πεζοδρομίου φυτεύονται δέντρα σε απόσταση, έτσι ώστε ο πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος να σκιάζεται επαρκώς σε όλο το μήκος της διαδρομής, βοηθώντας την πτώση της θερμοκρασίας στην περιοχή σε συνδυασμό με τη χρήση ψυχρού κυβόλιθου στα πεζοδρόμια.
Στο χώρο των πεζοδρομίων δημιουργούνται θέσεις ανάπαυσης με σκιά και καθιστικά, το δάπεδο των οποίων διακοσμείται με παραδοσιακά ροδίτικα βοτσαλωτά σχέδια. Νοτιοανατολικά του χώρου των Σφαγείων, διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου για αναψυχή, με διάδρομο από κουρασανί για περπάτημα ή τρέξιμο.
Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου τοποθετούνται κολώνες φωτισμού LED καθώς και φωτιστικά δαπέδου σε κάθε καθιστικό.


Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου περιοχής καταστημάτων
Προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων της οδού Αυστραλίας από το ύψος της εισόδου στο λιμάνι Ακαντιάς έως την συμβολή της με την οδό Μ. Βολονάκη. Τα πεζοδρόμια προβλέπεται να επιστρωθούν με ψυχρό κυβόλιθο, με λωρίδα πλάκας όδευσης τυφλών, διαμόρφωση εσοχών για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και φύτευση δέντρων για σκίαση.
Κυκλικός κόμβος –
οδικό δίκτυο
Στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη δημιουργείται κυκλοφοριακός κυκλικός κόμβος που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων στο λιμάνι Ακαντιάς καθώς και στην Νέα Μαρίνα (Β’ φάση μελλοντική είσοδος). Νότια του κυκλικού κόμβου και μπροστά από τους παλιούς Αλευρόμυλους διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.
Η μελέτη προβλέπει τη σύνδεση του οδικού δημοτικού δικτύου στην περιοχή ΚΟΒΑ με την υφιστάμενη περιμετρική οδό.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου