Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου ανακλήθηκε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που εκδόθηκε εις βάρος εδρεύουσας στην ΤΚ Θεολόγου κοινωνίας κληρονόμων, νόμιμα εκπροσωπούμενης από έναν ημεδαπό προκειμένου να εξωθεί από δημοτικό ακίνητο στην κοιλάδα Πεταλούδων που χρησιμοποιεί για εστιατόριο.
Ο δήμαρχος ανεκάλεσε το πρωτόκολλο προκειμένου να συμπληρωθεί και να αντικατασταθεί η αιτιολογία του ενώ χθες ματαιώθηκε η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της προσφυγής του επιχειρηματία κατά του Δήμου Ρόδου για την αναστολή εκτέλεσης του πρωτοκόλλου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ