Τοπικές Ειδήσεις

«Εμπλοκή» στη μεταστέγαση του Κτηματολογίου Ρόδου στη νέα πτέρυγα του παλαιού νοσοκομείου

Eμπλοκή στην υλοποίηση του σχεδίου προσωρινής μεταστέγασης του Κτηματολογίου Ρόδου στον ισόγειο χώρο της νέας πτέρυγας του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου σημειώθηκε μετά από άτυπη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα.

Διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι ο προς παραχώρηση χώρος εμβαδού 470 τ.μ. περίπου δεν επαρκεί και απαιτείται τουλάχιστον διπλάσιος για να τοποθετηθεί ο όγκος του αρχείου του Κτηματολογίου Ρόδου ενώ επιπλέον δεν δύναται να γίνει μερική μεταστέγαση της υπηρεσίας καθώς το σύνολο του αρχείου και των τόμων αλλά και όλες οι υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του στο μεταβατικό στάδιο έως την επισκευή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση σήμερα θα συνεδριάσει η αρμόδια προς τούτο επιτροπή η οποία και θα αποφανθεί επί της καταλληλότητας ή μη του χώρου.
Ενα δεύτερο ζήτημα που έχει ανακύψει είναι ότι το ακίνητο με την νέα πτέρυγα ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και παραχωρήθηκε προς χρήση από το έτος 2009 στον Δήμο Ρόδου.
Το 2011 ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να παραχωρήσει τμήμα του κτηρίου για την μεταστέγαση του Δικαστικού Μεγάρου και του Κτηματολογίου Ρόδου αλλά το Υπουργείο Υγείας δεν επέτρεψε την υλοποίηση του σχεδίου υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπει ότι θα στεγαστούν μόνο δομές του Δήμου Ρόδου και όχι άλλες υπηρεσίες.
Παραμένει έτσι να διαπιστωθεί εάν το Υπουργείο Υγείας θα συμφωνήσει στην προσωρινή μεταστέγαση καθώς έχει τον κύριο λόγο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, συνεπής στην υπόσχεσή του να συνδράμει για την επαναλειτουργία της υπηρεσίας, απέστειλε χθες το ακόλουθο έγγραφο στην αναπληρώτρια διευθύντρια του Κτηματολογίου Ρόδου κ. Ηλιάνα Βασιλειάδη:
«Αξιότιμη κα Βασιλειάδη,
Οπως γνωρίζετε, από την συμμετοχή σας σε δύο (2) σχετικές τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, για το κατεπείγον ζήτημα της ανάγκης προσωρινής μεταστέγασης του Κτηματολογίου Ρόδου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής των σημερινών εγκαταστάσεών σας, μέσα στις οποίες εσείς λίαν επικινδύνως συνεχίζετε να στεγάζεστε έως σήμερα, υπήρξε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής άμεση ανταπόκρισή μας, επί της επιτακτικής ανάγκης άμεσης απομάκρυνσής σας, από τον παρόντα επικίνδυνο και στατικά ακατάλληλο χώρο, αλλά και ηχηρή παραίνεσή μας προς τις αρμόδιες κεντρικές αρχές, από τις οποίες το Κτηματολόγιο εποπτεύεται, για να επιδειχθεί άμεσο έμπρακτο ενδιαφέρον, σε αντίθεση με την πολυετή αδιαφορία με την οποία αυτό πάγια αντιμετωπίζεται.
Αποτέλεσμα της, από πρότυπος θεσμός που ήταν, να καταντήσει εις την σημερινή του επικίνδυνη κατάσταση.
Επιπλέον δε, υπήρξε και η ουσιαστική μας παρέμβαση, αν και το σύνηθες είναι η από το Δημόσιο παραχώρηση δημόσιων ακινήτων προς την αυτοδιοίκηση, για την εγκατάσταση υπηρεσιών μας, ενίοτε άνευ των ανάλογων αναγκαίων απαιτούμενων κονδυλίων, μιας και το Δημόσιο διαθέτει εις την Ρόδο τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων στη χώρα μας, πολλά εκ των οποίων είτε είναι εγκαταλειμμένα, είτε παραμένουν ερειπωμένα, χωρίς την αναγκαία στατική, αισθητική και λειτουργική μέριμνα, παρά ταύτα ο Δήμος Ρόδου, πλήρως αντιλαμβανόμενος τη σημασία του «Ροδιακού Κτηματολογίου», για την οικονομική ζωή, για τις συναλλαγές, για την κοινωνία, και το εθνικό μας συμφέρον, αναλογιζόμενοι τις δυσμενείς παραμέτρους από την διακοπή της λειτουργίας του, τόσο στην τοπική, όσο και στην εθνική μας οικονομία, θυσιάζοντας άμεσες δικές μας επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, μεταστέγασης δικών μας υπηρεσιών, εν προκειμένω των 01) Διευθύνσεων Οικονομικώς των 02) Τεχνικών Υπηρεσιών, της 03) Πολεοδομίας και του 04) Πολεοδομικού Σχεδιασμού, δια την εγκατάσταση των οποίων ήδη διετέθησαν σοβαρότατα οικονομικά ποσά, και εξάλλου ιδιαίτερος προγραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη παρά ταύτα,
Ευχαρίστως σας δηλώνουμε δια του παρόντος, ότι περιορίζοντας εις το απολύτως ελάχιστον τις ίδιες απαραίτητες στεγαστικές μας ανάγκες, ο Δήμος Ρόδου, είμαστε σε θέση να σας διαθέσουμε πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό ολόκληρο το Ισόγειο, της Νέας Πτέρυγας, του παλαιού Νοσοκομείου, για περίοδο δέκα (10) μηνών έως δεκαοκτώ (18) μηνών το ανώτατον, προκειμένου να λειτουργήσουν εντός αυτού οι άμεσης λειτουργικής προτεραιότητας υπηρεσίες σας, προς εξυπηρέτηση των πολιτών. Βεβαίως όχι για οριστική και για μόνιμη εγκατάσταση τού Κτηματολογίου Ρόδου, ενδεχομένως ακολουθούμενης και πάλι, από την γνωστή και πάγια τακτική εγκατάλειψης του, «εις την τύχη του».
Φρονούμε τέλος ότι η ανεύρεση επιπλέον χώρων, εις την Κύρια Πτέρυγα του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, είναι δυνατόν να παρέχει επιπλέον απαραίτητους σε εσάς χώρους αρχείου ή εργασίας, και εμείς δεσμευόμαστε να συμπράξουμε εις την συντομότατη μετατροπή των εγκαταλελειμμένων αυτών χώρων, σε λειτουργικούς και κατάλληλους, για τις ανάγκες σας.
Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως την αποδοχή της προσφοράς μας άμεσα, καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο της διαδικασίας μεταστέγασής σας, προκειμένου με τις απαραίτητες νόμιμες και τυπικές διαδικασίες να εισάγουμε εκτάκτως ως κατεπείγον το θέμα, εις το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προς λήψη της αρμοδίως προβλεπόμενης απόφασης και αμέσως μετά, την υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης, μεταξύ μας».

515.000 ευρώ για την επισκευή
κτηρίου του Κτηματολογίου στη Ρόδο

Την έγκριση πίστωσης ύψους 515.000 ευρώ για το έργο συντήρησης και επισκευής του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου αποφάσισε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος κοινοποίησε το σχετικό έγγραφο προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ)
Σημειώνεται πως, για την προστασία τόσο των εργαζομένων στο Κτηματολόγιο Ρόδου, όσο και των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός Δικαιοσύνης με την αριθμ. 58513οικ/4.12.2020 απόφαση, είχε αναστείλει τη λειτουργία του Κτηματολογικού γραφείου Ρόδου, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αυτοψίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου