Ενώπιον του διευθυντή της ΔΟΥ Ρόδου προσέφυγε γνωστός επιχειρηματίας του νησιού, εκπρόσωπος ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας, κατά ενός κατοίκου Κοσκινού, ενός κατοίκου Παστίδας και κατά παντός υπευθύνου συνεργού και ηθικού αυτουργού, καταγγέλλοντας την διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία του επιδικάστηκε αποζημίωση από αδικοπραξία.
Για την καταγγελία έχει ενημερωθεί εξάλλου η Εισαγγελέας Διαφθοράς, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Ο πρώτος καταγγελλόμενος έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου.
Ο κάτοικος Κοσκινού, έχει κριθεί συγκεκριμένα ένοχος με ελαφρυντικό απάτης, με περιουσιακό όφελος και προξενηθείσα ζημία άνω των 73.000 ευρώ.
Στον κατηγορούμενο είχε επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή κάθειρξης 6 ετών.
Φέρεται συγκεκριμένα στη Ρόδο, στις 13 Οκτωβρίου 2000, με πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος, να παρασιώπησε αθέμιτα από ανώνυμη τουριστική και ξενοδοχειακή εταιρεία, που εδρεύει στην Ιαλυσό, της οποίας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος διατελούσε ο μηνυτής, ότι με την αριθμ. 13Π/27.02.1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, πείθοντάς την να υπογράψει, νομίμως εκπροσωπούμενη, την με αριθμό 17952/2000 σύμβαση μίσθωσης συμβολαιογράφου διάρκειας 30 ετών, συνολικού ποσού 88.041,09 ευρώ, που αφορούσε στη μίσθωση δύο όμορων ακινήτων του, που βρίσκονται στην περιοχή «Κανδυλί».
Με αυτόν τον τρόπο έβλαψε την περιουσία της ως άνω εταιρείας, της οποίας η ζημία ανήλθε τελικά εκ της εν λόγω μισθώσεως, στο ποσό των 91.210,56 ευρώ, αφού εγνώριζε ότι δεν είχε διαχειριστική εξουσία, λόγω της πτωχεύσεως γεγονός που αποσιώπησε από την τελευταία.
Φέρεται επιπλέον στη Ρόδο στις 12 Μαρτίου 2001 με πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος να έπεισε τον εκπρόσωπο της εταιρείας να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό (προσύμφωνο) πώλησης των ως άνω δύο προαναφερομένων ακινήτων, στην οποία προσφέρθηκαν να τριτεγγυηθούν δύο συγγενείς του, με συνακόλουθο η προαναφερθείσα εταιρεία να προβεί σε έξοδα ανακατασκευής και ανακαίνισης των εν λόγω ακινήτων ύψους 118.701 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο ο κατηγορούμενος έβλαψε την περιουσία της αφού φέρεται να εγνώριζε ότι δεν είχε εξουσία διαθέσεως, λόγω πτωχεύσεως, γεγονός που παρασιώπησε με αποτέλεσμα στη συνέχεια με την με αριθμό 8/2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε κατόπιν ασκήσεως αγωγής του συνδίκου της πτώχευσης, να αναγνωριστεί η ακυρότητα της προαναφερόμενης συμβολαιογραφικής επαγγελματικής μίσθωσης των ακινήτων και να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποδώσει στο σύνδικο της πτώχευσης την κατοχή και τη χρήση των μισθίων ακινήτων, για τα οποία η ζημία που προξένησε ο κατηγορούμενος σε βάρος της μηνύτριας εταιρείας με αντίστοιχο συνολικό περιουσιακό όφελος υπέρ της πτωχευτικής περιουσίας ανέρχεται στο άθροισμα των ως άνω ποσών και δη στο ποσό των 209.991,56 ευρώ.
Η υπόθεση απασχόλησε και τα αστικά δικαστήρια. Η ξενοδοχειακή εταιρεία προσέφυγε το έτος 2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και δικαιώθηκε αμετακλήτως.
Ο κάτοικος Κοσκινού διατάχθηκε συγκεκριμένα να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 205.709,07 ευρώ.
Εξέδωσε απόγραφο του 2014 και ακολούθησε έκθεση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του κατοίκου Κοσκινού το έτος 2016.
Την 4η Σεπτεμβρίου 2018 εκδόθηκε πράξη κατάθεσης δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού και ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου 2018 ως ημέρα του νέου ηλεκτρονικού πλέον πλειστηριασμού.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι ενώ έτσι έχουν τα πράγματα ο δεύτερος καταγγελλόμενος, κάτοικος Παστίδας, εξέδωσε εις βάρος του κάτοικου Κοσκινού μετά από αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου διαταγή πληρωμής για οφειλή συνολικού ύψους 450.000 ευρώ και ταυτόχρονα την 4η Σεπτεμβρίου του 2018 εξέδωσε το πρώτο απόγραφο εκτελεστό γι αυτές.
Η διαταγή πληρωμής τον φέρει να έχει απαίτηση από τον κάτοικο Κοσκινού από τρείς συναλλαγματικές που εκδόθηκαν την 30η Ιανουαρίου 2017 αλλά, σύμφωνα με την καταγγελία, είναι προσχηματικές και μοναδικό σκοπό και στόχο έχουν να την εκπαραθυρώσουν παράνομα ως επισπεύδουσα από την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και τον πλειστηριασμό του ακινήτου προς ικανοποίηση της νόμιμης απαίτησης της έναντι του κατοίκου Κοσκινού.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ