Με προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, έγινε δεκτό το αίτημα, που υπέβαλαν με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, 8 συμβασιούχοι του Δήμου Ρόδου, που εργάζοντο στην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας, να ματαιωθεί προσωρινά η απόλυσή τους και να τους καταβάλλεται ο μισθός τους μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί σχετικής αιτήσεώς τους, που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου την 26η Ιουνίου 2018.
Οι 8 συμβασιούχοι έχουν ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και τακτική αγωγή.
Συνδέθηκαν εξάλλου με τον Δήμο Ρόδου, με αλλεπάλληλες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου.
Όπως εκθέτουν με την κατάρτιση των τελευταίων επιδιώχθηκε στην πραγματικότητα η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου, η εξακολούθηση της λειτουργίας του οποίου προϋποθέτει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.
Επισημαίνουν ακόμη ότι η επιλογή από τον Δήμο του τύπου του συνόλου των ένδικων διαδοχικών συμβάσεων, ως μέσου πρόσληψής τους, δεν δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση από κανέναν αντικειμενικό λόγο, όπως θα ήταν η ανάγκη κάλυψης πρόσκαιρων ή προσωρινών αναγκών του, απέβη δε για εκείνους ιδιαιτέρως καταχρηστική, αφού επέτρεψε την παροχή της εργασίας τους υπό μισθολογικούς και συνταξιοδοτικούς όρους κατά πολύ δυσμενέστερους από εκείνους υπό τους οποίους θα έπρεπε κανονικά να γίνει η πρόσληψή τους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του.
Αναφέρουν ακόμη ότι η νομική σχέση που τους συνδέει με τον Δήμο είναι αυτή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η διακοπή της, την 31η Μαρτίου 2018, συνιστά σε κάθε περίπτωση άκυρη καταγγελία σύμβασης αφού δεν θα τους καταβληθεί η κατά το νόμο αποζημίωση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ