Στην αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που υπέστη το νοτιοδυτικό τμήμα του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου στη Θέση «’Ηλιος» στο σημείο πρόσδεσης των Ε/Γ —Ο/Γ πλοίων, προχωρά άμεσα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου καθώς ελλοχεύει κίνδυνος για την πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.

Η ζημιά προκλήθηκε από τη μετατόπιση των φυσικών πετρωμάτων προστασίας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (περίοδος Απρίλιος 2019 έως Μάρτιος 2020) και χρήζει άμεσης αποκατάστασης λόγω της επικινδυνότητας της στην αποεπιβίβαση των επιβατών.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν λόγω του έντονου κυματισμού, οδήγησαν στην καταστροφή της δομής που συντίθετο από κρηπιδότοιχο ο οποίος κατέρρευσε και οδήγησε αλυσιδωτά στην διαρροή των λιθορριπών και επιχώσεων πίσω από αυτόν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οπή διαμέτρου πάνω από έξι μέτρα!
Εάν οι ζημιές δεν αποκατασταθούν άμεσα ελλοχεύει ο κίνδυνος επέκτασης των ζημιών με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση προς το τμήμα της αποβάθρας που αποεπιβιβάζονται επιβάτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Ακαντιάς.
Για τις ζημιές έχει γίνει σχετική αναφορά αστό την Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., επίσης υπάρχει σχετική ενημέρωση από το εποπτεύων Β’ Λιμενοφυλάκιο του Κ.Λ. Ρόδου το οποίο ζητά την άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόκληση ατυχήματος και την ναυτιλιακή εταιρεία Dodekanisos Sea ways (ΑΠ:7844/17-Π4-19) η οποία ζητά την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης έχει γίνει σχετική αυτοψία από τεχνικούς της Δ.Τ.Υ.
Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών κρίνονται κατεπείγουσες για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και των επιβατών τους και νοούνται ως απρόβλεπτα γεγονότα καθότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να συνεκτιμηθούν, ώστε να καθίσταται εφικτή η διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού ή η προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με δημοσίευση προκήρυξης.
Προβλέπεται η τοποθέτηση σακκολίθων μπροστά και κάτω από τους τεχνικούς ογκολίθους ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή τους και η πλήρωσή τους με χυτό σκυρόδεμα πίσω και μπροστά. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί η επιμελημένη — προσεκτική καθαίρεση τον καταστρώματος με εφαρμογή αδιατάρακτης κοπής.
Μετά την καθαίρεση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης και επιχώσεων θα γίνει πλήρωση με χυτό σκυρόδεμα από το πίσω μέρος της έδρασης των Τ.Ο. ώστε να καταλάβει όλα τα κενά και να πατήσει ομοιόμορφα. Κατόπιν Θα τοποθετηθεί η λιθορριπή κατηγορίας 10-20 kg πίσω από το κρηπίδωμα και η επίχωση. Εν συνεχεία διαστρώνεται με λιθοσύντριμμα. Ακολουθεί η προστασία με φυσικούς ογκόλιθους κατηγορίας 250-400 kg με στέψη 1,20μ. και κλίση 1:2. Τέλος Θα επιστρωθεί το κατάστρωμα με ινοπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 49.193,55 € συν 11.806,45 € για Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 61.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ 30-7336.013.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ