Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) ακίνητα ιδιοκτησίας της και προς τον σκοπό αυτό η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως νόμιμη εκπρόσωπος αυτών, δημοσίευσε την 14η Μαρτίου 2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων).
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης και συνοπτικές πληροφορίες για κάθε Ακίνητο.
Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην PQH τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου.
Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
Σε πρώτη φάση άνοιξε η διαδικασία πώλησης ενός διώροφου κτηρίου με υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο, συνολικής επιφάνειας 184,31 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 750,00 τ.μ.στην Κατταβιά έναντι ποσού 187.500 ευρώ.
Σε επόμενη φάση θα εκποιηθούν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως συνολικής επιφάνειας 1.165,52 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 818,58 τ.μ. έναντι ποσού € 1.300.000.
Πρόκειται για κτήριο με 2 υπόγεια, ισόγειο, πατάρι και 2 ορόφους και δώμα συνολικής επιφάνειας 1.567,42 τ.μ. με 14 θέσεις στάθμευσης, επί οικοπέδου επιφανείας 818,58 τ.μ. To Ά υπόγειο έχει επιφάνεια 181,88 τ.μ., το Β’ υπόγειο έχει επιφάνεια 424,04 τ.μ., το ισόγειο έχει επιφάνεια 194,06 τ.μ., ο φωταγωγός έχει επιφάνεια 34,20 τ.μ., ο ημιώροφος έχει επιφάνεια 123,34 τ.μ., ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 316,02 τ.μ., ο Β’ όροφος έχει επιφάνεια 316,02 τ.μ. Το κτήριο αποτελεί την έδρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου υπό Ειδική Εκκαθάριση, αλλά πωλείται ελεύθερο χρήσης.
Επιπλέον θα εκποιηθεί ακίνητο της τράπεζας στην Ιαλυσό και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών και Ιερού Λόχου. Πρόκειται για κτήριο καταστήματος επιφανείας 106,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 138,00 τ.μ. με τιμή € 186.000.
Σε επικείμενο διαγωνισμό θα εκποιηθεί και κατάστημα στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού, εμβαδού 100 τ.μ. σε οικόπεδο 4.136τ.μ.
Προβλέπεται επίσης η εκποίηση κτηρίου γραφείων εμβαδού αντικειμενικής αξίας 326.673,79 € στην οδό Αναστασίας Βροντής & 28ης Οκτωβρίου στην Ιαλυσό. Πρόκειται για τριώροφο αυτοτελές κτήριο γραφείων με ισόγειο, πατάρι και Α’ όροφο και δώμα συνολικής επιφάνειας 498,26 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 355,12 τ.μ. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 233,16 τ.μ., το πατάρι του ισογείου έχει επιφάνεια 13,36 τ.μ., ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 229,32 τ.μ., και η απόληξη του κλιμακοστασίου 22,42 τ.μ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ