Η εταιρεία “G4S” αναδείχθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, προσωρινός ανάδοχος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας στα λιμάνια Ακαντιάς, Αγγέλων και Κολόνας, με συνολική οικονομική προσφορά 2.771.898,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 2,52%.

Να σημειωθεί ότι από την Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά μόνο της “G4S”, καθώς η προσφορά της εταιρείας “TRADE TECH”, απορρίφθηκε.
Αν δεν κατατεθεί ένσταση, θα πρέπει να δοθεί το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση.
Η προσφορά της “G4S” έχει ως εξής:


Η “G4S”, είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους ιδιωτικής ασφάλειας στον κόσμο και, ταυτόχρονα, το δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη με 620.000 υπαλλήλους σε 120 χώρες.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €3.526.127,24 θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.
Όπως έγραψε η “δ”, πρόκειται για ένα τεράστιας κλίμακας έργο, που θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Αστακός… κάθε λιμάνι
Το νέο σύστημα ασφαλείας, που θα μετατρέψει κάθε ένα από τα τρία λιμάνια (Ακαντιά, Αγγέλων, Κολόνας) σε “αστακό”, προβλέπει την ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης ασφαλείας, ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, τα οποία να καθιστούν δυνατές μόνιμες και προσωρινές αναγνωρίσεις, για το προσωπικό και τους χρήστες, τους επισκέπτες και ενίοτε τους επιβάτες οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια κλπ.
Παράλληλα και συνδυαστικά, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαρκής επιτήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των ζωτικών χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα με μέσα εποπτείας, αποτροπής και προστασίας.

Πρωτοποριακή εφαρμογή
σε πανελλαδικό επίπεδο
Κύριος σκοπός του έργου είναι η πλήρης συμμόρφωση του ΔΛΤΝΔ με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη προστασία των κρίσιμων υποδομών θαλασσίων μεταφορών/λιμένων, την ενίσχυση της παρεχόμενης ασφάλειας και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, ημερόπλοιων (εσωτερικές πλωτές μεταφορές, υπόχρεες και μη στον Κώδικα ΙSΡS) και άλλων, υψηλής επικινδυνότητας, πλοίων, καθώς και των απαιτήσεων των εταιρειών κρουαζιέρας, γι αυτό και πρόκειται για πρωτοποριακό έργο καθώς τα συστήματα θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σύγχρονος τρόπος ελέγχου
σε όλα τα επίπεδα
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, η οποία θα ενισχύει μέτρα και μέσα, εφόσον διατίθενται ήδη στο λιμάνι. Ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων στο χώρο, αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το διεθνές επιβατικό κοινό και τους χρήστες, όσο και στην εικόνα και τη θέση του Δ.Λ.Τ. στο ευρωπαϊκό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών και λιμένων.

Τι περιλαμβάνει
Το έργο αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου (Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας), για τον έλεγχο πρόσβασης εισερχομένων οχημάτων και χρηστών, ηλεκτρονικών περιπολιών, επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων και χώρων εκμετάλλευσης του ΔΛΤΝΔ, καθώς και ακτινοσκοπικού ελέγχου επιβατών και καταγραφής της κάρτας επιβίβασής τους σε υπόχρεους κατά τον ISPS πλόες.

24ωρη παρακολούθηση
σε στεριά και θάλασσα
Η φιλοσοφία σχεδίασης του παραπάνω συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ασφάλεια αφενός με την 24ωρη παρακολούθηση των παραπάνω λιμενικών εγκαταστάσεων στην στεριά και τη θάλασσα, εντός και εκτός αυτής καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται, με κάθε καιρό και ορατότητα, αδιαλείπτως, και αφετέρου τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων (επιβατών, προσωπικού λιμένα και πλοίων κ.λπ.) και κάθε οχήματος εντός των εγκαταστάσεων ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS.
Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €3.526.127,24, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α. (24%). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ